Co to są preferencyjne pożyczki i co je wyróżnia?

jeremieW nadchodzących latach przedsiębiorcy będą największymi beneficjentami funduszy unijnych (zaraz po samorządach). W Polsce, na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości zostanie przekazane wsparcie w kwocie 20 mliardów euro. Najczęstszą formą wsparcia dla biznesu będzie tzw. wsparcie pozadotacyjne czyli pożyczki, kredyty i poręczenia. Będzie to wsparcie preferencyjne czyli tańsze w stosunku do komercyjnych ofert bankowych oraz prywatnych instytucji pożyczkowych. Tańsze pożyczki są współfinansowane z europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnego. Wsparcie to będzie udzielane przez lokalnych pośredników finansowych, których celem rozwój przedsiębiorczości w regionie. 

Każdy przedsiębiorca, który chce zakupić nowy sprzęt, rozbudować dotychczasową infrastrukturę, poszerzyć asortyment produktów lub usług, zrobić remont będzie mógł pozyskać preferencyjną pożyczkę. Wydatki te nie muszą się wiązać z dużymi innowacjami. Przedsiębiorca będzie musiał zwrócić kwotę pożyczki (od 10 000 zł do 1mln zł), ale otrzyma ją łatwiej niż w banku, a warunki spłaty będą korzystniejsze.

 

mkzarrNa co należy zwracać uwagę?

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać swój biznes i mają potrzeby inwestycyjne, mogą sięgać po preferencyjne pożyczki. W województwie zachodniopomorskim jest wielu lokalnych pośredników finansowych, którzy oferują takie pożyczki. Niestety warunki udzielania takich pożyczek nie zawsze są takie same. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na oprocentowanie pożyczki. Na rynku oferowane są pożyczki na różnym poziomie oprocentowania: 0%, 2%… nawet do 6%. Kolejny element to dodatkowe opłaty lub prowizje. W przypadku preferencyjnych pożyczek współfinansowanych z funduszy unijnych nie powinny być pobierane dodatkowe opłaty i prowizje. Niskie oprocentowanie (np. 0% …1,5%), brak opłat i prowizji świadczy o preferencyjności pożyczki!
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na dogodne warunki udzielania pożyczki, możliwości karencji w spłacie pożyczki (zazwyczaj jest to 12 miesięcy) oraz brak konieczności posiadania historii kredytowej. Jest to szczególnie ważne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Co trzeba zrobić by otrzymać pożyczkę?

Przedsiębiorca by otrzymać pożyczkę powinien złożyć wniosek o pożyczkę wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy lokalny pośrednik finansowy posiada na swojej stronie internetowej wymagane dokumenty, które trzeba poprawnie wypełnić i złożyć w siedzibie danego pożyczkodawcy.
Sporządzenie wniosku przez przedsiębiorcę jest uzależnione od szeregu czynników, przy czym dokumentacje wymagane przez banki i instytucje pożyczkowe są zbliżone i wynikają z konieczności oceny transakcji, wymagań instytucjonalnych, prawnych i innych. Czas na sporządzenie wymaganej dokumentacji do wniosku zależy m.in. od stopnia złożoności transakcji i biznesu prowadzonego przez Wnioskodawcę, od długości trwania okresu spłaty – im dłuższy okres tym więcej czasu trzeba poświęcić na sporządzenie prognoz oraz determinacji pożyczkobiorcy w dążeniu do realizacji celu. Czas rozpatrzenia wniosku trwa od dwóch tygodni do kilku miesięcy.
Pożyczki udzielane przez Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Inicjatywy JEREMIE są i były w ogóle nieoprocentowane lub oprocentowane w minimalnym stopniu (0,5%). Z tytułu udzielanych pożyczek nie pobierane są żadne prowizje i opłaty, a dodatkowe koszty związane są wyłącznie z ustanowieniem zabezpieczeń. W przypadku stosowania oprocentowania pożyczki jest ono stałe w całym okresie spłaty i nie ulega podwyższeniu.

hasłojeremiee 

Podsumowanie

Podczas przygotowywania wniosku o pożyczkę należy czytać uważnie regulaminy udzielania kredytów i pożyczek – zwracać uwagę na zapisy dotyczące oprocentowania, prowizji i opłat, innych dodatkowych warunków. Dodatkowo należy zorientować się (najlepiej w kilku instytucjach) jaką ofertę pożyczkową/kredytową posiadają, jaka jest elastyczność instytucji w podejściu do transakcji (do dotychczasowych wyników finansowych, zabezpieczeń, sformalizowania biznes planów, terminów rozliczeń transakcji, okresów karencji w spłacie itp.).
Pamiętajmy, że korzystne dla pożyczkobiorcy jest samodzielne wypełnienie dokumentacji do wniosku o pożyczkę, a zwłaszcza sporządzenie biznes planu, gdyż pozwoli to na szersze/inne spojrzenie na realizowane przedsięwzięcie i optymalizację niektórych sfer związanych z jego realizacją.

Ważne jest by zwrócić uwagę, czy instytucja finansowa oferuje pomoc/wsparcie przy konkretnej transakcji (np.: pomoc przy wypełnianiu formularzy do wniosków o pożyczkę, doradztwo w zakresie doboru form zabezpieczeń transakcji, na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu biznes planu i organizacji/planowaniu działalności gospodarczej itp.). W Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A aspekt doradztwa podczas ubiegania się przedsiębiorcy o pożyczkę jest szczególnie istotny, ponieważ pozwala indywidualnie ocenić powodzenie danego pomysłu biznesowego we obecnych warunkach rynkowych w regionie.
Zapraszam do siedziby Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A oraz na: www.zarr.com.pl

Więcej o JEREMIE na: www.jeremie.com.pl 

 

naglowekwersjaostatecznakol

 

 

Registration disabled