Czego potrzebują przedsiębiorcy, by rozwijać biznes?

mkW dzisiejszych czasach utrzymanie stałego rozwoju przedsiębiorstwa, to dla wielu menedżerów trudne wyzwanie. Nie zmniejszający tempa rozwój technologii głównie informatycznej, oraz produkcyjnej, ciągłe zmiany gospodarcze oraz niepewność rynkowa sprawia, że planowanie strategiczne działań biznesowych jest niewystarczające. Elastyczność w podejmowaniu decyzji, otwartość na wiedzę oraz nieustanne pozyskiwanie informacji (z rynku lokalnego i globalnego) jest nieodłącznym elementem zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem. 

Globalne wyzwania wzrostu gospodarczego
Obecnie przedsiębiorcy obserwują zmiany na rynkach międzynarodowych. Analizują prognozy PKB, kursy walut, ceny surowców, wielkości eksportu, prognozy sprzedaży. Dobrze jest znać wyzwania wzrostu gospodarczego, bo to one determinują zmiany i potrzeby rynkowe. Wytrawni menedżerowie wiedzą, że dobry klimat do rozwoju lokalnego biznesu i pracowników wynika z kondycji gospodarczej krajów Europy i świata. A obecnie skala wyzwań globalnego rynku pracy jest ogromna. Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że ponad 61 milionów miejsc pracy zostały utracone od początku światowego kryzysu gospodarczego w 2008 roku. Tym samym ponad 200 milionów ludzi na całym świecie pozostało bez pracy.
Obecnie, na świecie istnieje potrzeba stworzenia prawie 500 milionów nowych miejsc pracy. Muszą one zostać utworzone do 2020 roku w celu zapewnienia możliwości pracy dla obecnie bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy wejdą na rynek pracy w ciągu najbliższych kilku lat. Jednocześnie, w tym samym czasie, wielu przedsiębiorców napotyka trudności z pozyskaniem wykwalifikowanego personelu. Z badań World Economic Forum wynika, że na całym świecie ok. 38% wszystkich pracodawców zgłasza trudności związane z pozyskaniem wykwalifikowanego personelu oraz z jakością wykonywanej pracy (tendencja ta stale wzrasta).
Mówiąc prościej, istnieje potrzeba stworzenia nowych miejsc pracy dla setek milionów bezrobotnych ludzi na całym świecie. Dodatkowo konieczne jest świadome kształtowanie wzrostu podaży wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy.

Problemy i wyzwania lokalnego przedsiębiorcy

Problemy globalnego rynku pracy zauważalne są w skali regionu. Na Pomorzu Zachodnim szczególnie odczuwalne jest zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę z branży informatycznej, chemicznej oraz metalurgicznej. Umiejętności programowania, analizy informacyjnej, identyfikowanie potrzeb informacyjnych jak również projektowanie, oraz zarządzanie projektami to główne wyzwania stawiane osobom poszukującym pracy w branży informatycznej. Wiedza i umiejętności z zakresu chemii, oraz doświadczenie w stosowaniu nowoczesnych technologii spawania i obróbki metali dyktują pracodawcy innych wiodących branż w regionie.
Brak doświadczenia i fachowych umiejętności osób poszukujących pracy wymusza u przedsiębiorców konieczność organizacji szkoleń i dodatkowych zajęć praktycznych dla osób nowo zatrudnionych. Wielu lokalnych przedsiębiorców myśli o budowie przyzakładowych ośrodków dokształcających lub szkół zawodowych. Innym pomysłem jest firmowanie i angażowanie się w tworzenie wspólnie z istniejącymi szkołami zawodowymi profilowanych specjalności np. budowlanych, elektrycznych itp. Okazuje się, że współcześni menedżerowie to również edukatorzy, którzy z powodzeniem dokształcają i edukują nowozatrudnionych.
    
mk2Rozwijać biznes i siebie

Przedsiębiorcy chcą rozwijać swoje pomysły biznesowe, chcą kreować lepszą rzeczywistość na lokalnym rynku, przy utrzymaniu możliwie niskiego ryzyka. Mało przejrzyste prawo podatkowe, ciągłe zmiany i deregulacje jak również niepewność rynkowa, wymuszają na menedżerach tytaniczną pracę, ogrom wiedzy, sprawności umysłowej, oraz wysokiej kondycji intelektualnej i fizycznej.  Wielu menedżerów zauważa bezpośredni związek pomiędzy sukcesywnym rozwojem firmy a doskonaleniem i rozwojem aktywności siły umysłu. Utrzymanie balansu pomiędzy rozwojem przedsiębiorstwa i samego siebie umożliwia najczęściej sport. Dziś regularne uprawianie sportu jest standardem wkomponowanym w działania strategiczne kadry zarządzającej. Menedżerowie starają się utrzymać dobrą kondycję fizyczną, ale przede wszystkim poszukują mechanizmów, dzięki którym będą w stanie rozładować stres oraz wyciszyć nieustający potok myśli związanych z pracą.

Współczesny menedżer to osoba z pasją, która z zaangażowaniem analizuje rynek globalny i lokalny. To wizjoner, który przewiduje trendy rozwoju rynku i sprawnie podejmuje decyzje. Świadomy menedżer wymaga od siebie zarówno sprawności fizycznej i umysłowej, uprawia sport, dzięki czemu skutecznie oczyszcza negatywne skutki stresu. Osobiście preferuję wspinaczkę, squash i pływanie. Zimą – narty, a latem jak najbardziej rower i wind surfing. O ile w biznesie największym wyzwaniem dla przedsiębiorcy jest zostać liderem na rynku. O tyle w sporcie chodzi o to, by przeznaczyć trochę czasu dla siebie i swojego zdrowia, wzmacniać kondycję i świadomie osiągać stawiane wyzwania.

Magdalena Kotnis, prezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A

Registration disabled