Diament Sukcesyjny i zaproszenie na webinarium

Aż 36% firm w Polsce jest wyraźnie rodzinnych i świadomych własnej tożsamości. Ich dziełem jest 18% PKB. Sukcesję w przeciągu najbliższych pięciu lat planuje 57% z nich. Nieodpowiednio przeprowadzone i źle przygotowane procesy, mogą stanowić zagrożenie dla naszej gospodarki. Jak uniknąć tego typu niepożądanych zjawisk? Czy to możliwe, aby firmy rodzinne mogły pomyślnie przejść ten złożony proces w trybie „zrób to sam”?

Odpowiedź na te pytania zawiera Model Diamentu Sukcesyjnego© autorstwa dr. Adrianny Lewandowskiej – wizjonerki polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, doradcy, Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego. To pakiet unikatowej wiedzy dedykowany rodzinom biznesowym planującym sukcesję. Małym i średnim firmom przede wszystkim. Ich właściciele, to specjaliści łączący w praktyce zawodowej multi kompetencje zarządcze i szeroki zakres często unikatowej wiedzy praktycznej.

Żeby w firmie rozpocząć proces sukcesyjny potrzebna jest pewna dojrzałość do otwarcia się na dialog, do dyskusji, umiejętność komunikacji tematów trudnych. Model Diamentu Sukcesyjnego© otwiera przed rodzinami biznesowymi obszar umiejętności, dostępny do tej pory bardzo wąskiemu gronu specjalistów. Łączy w sobie dwa elementy służące przygotowaniu i prowadzeniu procesu zmiany pokoleniowej w firmie rodzinnej: metodykę skutecznej sukcesji, z zestawem narzędzi wspomagających samodzielną pracę nad tą kluczową zmianą. Choć nie same narzędzia są tym co najważniejsze.

Sedno Modelu stanowi traktowanie przebiegu procesu sukcesji z poziomu 5 różnych, wzajemnie dopowiadających się obszarów: Wiedzy, Władzy, Własności i Wartości, spiętych Wizją przyszłości, łączącą Sukcesora z przekazującym firmę Nestorem. Baza, na której rodzina powinna podejmować decyzje biznesowe ważne dla przyszłości, dla dalszego trwania firmy. Koncepcja Modelu zakłada bowiem, że wszystkie te obszary są kompatybilne i nie powinny być traktowane wyrywkowo. Dopiero całość ma szanse stać się sukcesją wizjonerów (zakładających biznesy), a nie Jagiellonów (troszczących się tylko o pomnażanie majątku).

Scenariusz, którego nie było nigdy przedtem, kiedy sukcesja rozumiana była wyłącznie jako przekazanie Własności, z pominięciem pozostałych obszarów. Dziś już wiadomo, że takie wyrywkowe podejście generowało późniejsze problemy zarówno na poziomie biznesowym jak i rodzinnym. Teraz jest szansa, aby te ryzyka zminimalizować.

Prawnicy twierdzą, że Nestorzy oczekują tylko znalezienia najlepszej dla nich formy prawnej i podatkowej. To prawda, ale pozorna, bo wynikająca z nieświadomości wagi pozostałych aspektów. Model Diamentu Sukcesyjnego© wyposaża rodzinny zespół projektowy w unikatową wiedzę: ważne i warte głębokiego przemyślenia te pozostałe cztery „W”, a nie tylko Własność. Rodzina wyposażona w zestaw praktyk i merytoryki, będzie mogła samodzielnie zaplanować i przejść przez wszystkie aspekty procesu sukcesji.

Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed firmami które często mają ponad 20-letnią działalność, jest przekazanie kierownictwa, nowej generacji. Dobrze przeprowadzona sukcesja to także stabilna i bezpieczna firma, a w skali kraju: lepsza gospodarka, miejsce zatrudnienia Polaków.

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: www.sukcesjawpraktyce.pl

Zaproszenie na webinarium

Warto skorzystać i zapisać się na webinarium „Sukcesja – zrób to sam” , które odbędzie się już 2 marca o godzinie. 18:00 z wystąpieniem dr Adrianny Lewandowskiej oraz Romana Wieczorka. Spotkanie dedykowane jest firmom rodzinnym z sektora MŚP. Wydarzenie jest bezpłatne, wymagana jest rejestracja: https://app.livewebinar.com/976-259-716 . Organizatorem jest Instytut Biznesu Rodzinnego.

Registration disabled