Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku

Picture2Rozmowa ze Zbigniewem Stankiewiczem, dyrektorem Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu.

– Panie dyrektorze, czy absolwenci kierunku hotelarskiego lub o profilu ekonomicznym mają problem ze znalezieniem pracy po ukończeniu edukacji?
– Szkoła kształci 852 uczniów na poziomie technikum, oraz 256 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski w ramach umów o praktyczną naukę zawodu. Absolwenci raczej nie mają problemu ze znalezienie pracy zarówno w
Kołobrzegu jak i regionie. Kierunki,,które oferujemy budzą duże zainteresowanie i to wynika z poziomu nauczania jaki reprezentuje szkoła , w tym uzyskiwanymi wynikami na egzaminach zewnętrznych. Obecnie zatrudniamy 145 nauczycieli i posiadamy wiele certyfikatów, oraz bierzemy udział w wielu projektach europejskich.

– Rozumiem, że szkoła ma się czym pochwalić?
– Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu należy do ścisłej czołówki polskich szkół ponadgimnazjalnych, zajmujących się najwyższej jakości edukacją zawodową w obszarach: administracyjno-biurowym, turystyczno-gastronomicznym, elektryczno-elektronicznym.

Zespół działa od ponad 45 lat, nieprzerwanie zajmując czołowe miejsca w rankingach krajowych i systematycznie poprawiając pozycje także w edukacyjnych inicjatywach szkół z krajów Unii EuropejskiejMisją Szkoły jest kształcenie nowoczesnych, rozumiejących współczesny świat i swoją rolę w świecie odpowiedzialnych liderów biznesu, informatyki, żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa, turystyki, organizacji reklamy. Chodzi o absolwentów, przygotowanych zarówno do tego, by przewodzić innym, jak i do tego, by stale doskonalić i rozwijać własne umiejęności, wiedzę i talent w oparciu o nowoczesną bazę i wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

picture3

– Więc dziś pracodawcy szukają osób samodzielnych, nie bojących się wyzwań?
– Najważniejsze jest dla nas dostosowanie edukacji do prawdziwych potrzeb rynku. Współczesna gospodarka i współczesne społeczeństwo potrzebują prawdziwych liderów. Ludzi, którzy potrafią strategicznie planować, konsekwentnie działać, skutecznie rozwiązywać problemy, nie obawiać się prawidłowo skalkulowanego ryzyka, angażować się w pracę i zarażać entuzjazmem innych. Ludzi pragnących rozwijać swoje talenty menedżerskie i przedsiębiorcze. Otwartych na nowe idee i pomysły, którzy umieją obserwować zachodzące na świecie zmiany i dostosowywać do tego własne działania. Osoby, które umieją patrzeć na gospodarkę i firmę głębiej, niż tylko przez pryzmat krótkookresowych zysków. Liderów rozumiejących poglądy innych, potrafiących dyskutować, przekonywać, przewodzić.

– Jaki model kształcenia uważa Pan za prawidłowy?

– Nasz własny model kształcenia opiera się na trzech filarach: rozwój wiedzy i umiejętności, zastosowanie wiedzy w praktyce, rozwój osobisty uczniów. W programach nauczania kładziemy nacisk na zrozumienie zróżnicowania współczesnej gospodarki i społeczeństwa, zrozumienie współzależności miedzy różnymi obszarami działalności w gospodarce. Nad stałym doskonaleniem programów nauczania i ich jakością czuwają nauczyciele Zespołu.

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

Więcej o szkole: www.ekonom.kolobrzeg.pl 
fot. Rafał Kozłowski, Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu.

 

Registration disabled