Edukacja- drugie imię każdego specjalisty podatkowego

bozenapawlowskafoto1O tym, czy specjalistą od podatków się człowiek rodzi, czy też można się tej profesji nauczyć, opowiada Bożena Pawłowska- doradca podatkowy, właścicielka Kancelarii Podatkowej Constans w Koszalinie.

– Jak Pani sądzi, czy są jakieś predyspozycje interpersonalne, zdolności, które mają wpływ na wybór zawodu księgowego lub doradcy podatkowego?
– Zawód księgowego i zawód doradcy podatkowego to wbrew pozorom zupełnie inne zawody. Zawód księgowego polega na tym, by między innymi w sposób jasny, rzetelny i zgodny z przepisami prawa ewidencjonować  różne zdarzenia gospodarcze w księgach. Trzeba znać się na przepisach i reagować na różne sytuacje związane z prowadzeniem firm przez klientów. Jest to zawód trudny, wymagający dokładności i cierpliwości. Jeżeli chodzi o zawód doradcy podatkowego to najbardziej istotna jest, moim zdaniem ciekawość na ile sposobów można dany problem rozstrzygnąć.

– Co jest w tym zawodzie ważniejsze-wiedza, czy praktyka?
– Prawo podatkowe jest specyficznym prawem. Zdarza się, że do rozstrzygnięcia problemu mają zastosowanie różne przepisy prawa w zależności kiedy zdarzenie miało miejsce, lub w jakim czasie zaistniało. Przykładem może być kwestia opodatkowania sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od daty nabycia. Zdarzyło się, iż równolegle funkcjonowały trzy przepisy podatkowe, w zależności od tego kiedy było nabyte mieszkanie przewidziany był sposób rozliczenia i inne możliwe do zastosowania zwolnienia podatkowe. Z tego wynika, iż w zawodzie doradcy podatkowego wiedza jak i doświadczenie są jednakowo ważne.
– Po ilu latach studiów i kursów można stwierdzić, że jest się już doradcą podatkowym?
– Doradcą podatkowym zostaje się po uzyskaniu tytułu doradcy podatkowego i wpisie na listę doradców podatkowych. Wpisanie na listę doradców podatkowych jest możliwe po zdaniu egzaminu składającego się z części pisemnej w formie testu, oraz ustnej przed komisją egzaminacyjną i złożeniu ślubowania. Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego i zasady wykonywania zawodu określa ustawa o doradztwie podatkowym. A tak naprawdę to jeden z tych zawodów, gdzie wiedza i edukacja muszą być stale podnoszone.
– Doradcy podatkowi to umysły ścisłe?
– Mam wrażenie, że tak. Niemniej jednak to za mało. Doradca podatkowy musi mieć także zdolność do analizowania przepisów prawa podatkowego, na bieżąco śledzić zmiany przepisów i umieć zastosować te przepisy w rozstrzyganiu spraw podatkowych. Jednak jest to profesja raczej mniej skierowana do humanistów. 
– Jak było w Pani przypadku jeśli chodzi o edukację? Kiedy odkryła Pani w sobie powołanie do tego zawodu?
– W moim przypadku było tak, że na początku chciałam budować drogi i moje średnie wykształcenie jest w tym kierunku. Później się okazało, że najbardziej pociąga mnie prawo w powiązaniu z ekonomią. Pasjonowałam się statystyką, ekonometrią oraz innymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Studia ekonomiczne dały mi tzw „kręgosłup” wiedzy, ale tak naprawdę to ciągłe szkolenia kursy, seminaria i konferencje poszerzały moją wiedzę z zakresu prawa podatkowego. Wcześniej powiedziałam, że po wpisaniu na listę doradców podatkowych można już wykonywać ten zawód. Tak to prawda, ale nim ten moment nastąpi potrzebna jest taka znajomość przepisów nie tylko podatkowych, że jest dużym wyzwaniem samo przystąpienie do egzaminem. Wpisanie na listę też nie daje gwarancji sukcesu w wykonywaniu tego zawodu, potrzeba na to lat praktyki i chyba najbardziej potrzeba pokory. Pomimo „pracy w podatkach” przez prawie całe życie zawodowe, ciągle miewam obawy czy dobrze zinterpretowałam przepis, czy zastosowałam właściwy przepis i czy wzięłam do rozstrzygnięcia wszystkie okoliczności zdarzenia. Jest to trudny i bardzo odpowiedzialny zawód ale ponieważ bardzo lubię to co robię, jest troszkę lżej.
– Mówi się, że doradca podatkowy to jeden z zawodów zaufania publicznego. Wpomniała Pani o tym wcześniej. Dlaczego tak jest?
– Ponieważ wszystkie informacje uzyskane od swoich klientów są objęte tajemnicą zawodową i tylko sąd może zwolnić doradcę z tajemnicy.Doradca podatkowy rozstrzygając zagadnienia z zakresu prawa podatkowego zawsze musi się kierować dobrem Klienta i jednocześnie literą prawa.

 

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

Registration disabled