Edukacja przez całe życie

1 5Często słyszymy pytanie, czy promowany model edukacji przez całe życie jest wynikiem zmowy firm szkoleniowych, czy realną odpowiedzią na potrzeby rynku? Odpowiedź jest absolutnie jedna. Nieustanny rozwój nauki i techniki, rosnące wymagania rynku pracy rodzą potrzebę systematycznego uzupełniania wiedzy, przyswajania nowych informacji oraz szybkiego reagowania na zmiany w różnych dziedzinach życia. Jak powiedział Albert Einstein: „Rozwój intelektualny należy rozpocząć w momencie narodzin i zakończyć dopiero w chwili śmierci”.

Niestety, po opuszczeniu murów uczelnianych wiele osób rezygnuje z dalszej edukacji, a to największy błąd jaki popełniają w swej karierze. Dla każdego pracodawcy szczególnie cenny jest pracownik uzupełniający swoje kwalifikacje, korzystający z możliwości szkoleń, rozwijający swój potencjał w praktyce. Nabywanie kwalifikacji niewątpliwie zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Efektem zmian zachodzących we współczesnym świecie jest ewolucja w kierunku społeczeństwa uczącego się.

Permanentna edukacja stała się integralną składową życia, warunkiem niezbędnym do właściwego funkcjonowania w otaczającym świecie, szczególnie na rynku pracy. Model edukacji przez całe życie intensywnie jest wspierany przez instytucje państwowe. Firmy mogą skorzystać z szeregu dofinansowań do szkoleń począwszy od 50- 80 % refundacji z Bazy Usług Rozwojowych, po 100% wsparcie z KFS. 

 

Ponadto edukacja przez całe życie pozwala nam dłużej pozostać młodym – i to zarówno ciałem, jak i duchem. Ostatnimi laty bardzo dużo mówi się o edukacji seniorów. Obserwujemy jak szeroka jest oferta skierowana właśnie do tej grupy wiekowej. Można sobie zadać pytanie: „Dlaczego?” Odpowiedzi znowu udzieli nam Henry Ford – kto kontynuuje naukę, pozostaje młody. Im dłużej się uczymy, pozostajemy aktywni, tym dłużej zachowujemy młodość i radość z życia. Naukę zaczynamy bardzo wcześnie, właściwie od pierwszego dnia naszego życia. Pierwszym naszym nauczycielem jest matka, ojciec, opiekunka. To właśnie te osoby uczą nas pierwszych słów, zachowań i stawiają z nami pierwsze kroki w świecie edukacji.

Kolejnym etapem nauki są placówki edukacyjne takie jak: żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły średnie, studia, których zadaniem jest uzupełnienie i rozszerzenie naszej wiedzy. W momencie, kiedy kończymy naszą edukację szkolną, idziemy do pracy, to wydaje nam się, że już wszystko wiemy. Przecież przeszliśmy przez proces rekrutacji, zaliczyliśmy różne testy i zostaliśmy pozytywnie ocenieni. Nie ma nic bardziej mylnego. Jeżeli pozostaniemy na tym etapie, to najprawdopodobniej bardzo szybko się zestarzejemy. A tego przecież nie chcemy. Ciągły rozwój zawodowy i intelektualny jest nam niezmiernie potrzebny.

 

Angelika Grabowska,  Luiza Boniecka- – Centrum Szkoleniowe edu4U w Koszalinie


autorki są certyfikowanymi trenerkami, doradczyniami zawodowymi,  

Registration disabled