Etos przedsiębiorcy

O problemach lokalnych przedsiębiorców i szansach dla biznesu rozmawiamy z Marcinem Nowackim, wiceprezesem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

-Czym dokładnie jest ZPP i jak pomaga przedsiębiorcom?
-Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest organizacją reprezentującą sektor małego i średniego biznesu w Polsce. Naszymi zadaniami są przede wszystkim: pilnowanie interesów sektora w obszarze polskiej legislacji oraz obrona firm przed szkodliwymi praktykami i działaniami pochodzącymi ze strony sektora publicznego. Realizujemy również szereg świadczeń dla naszych Członków, m.in. w zakresie przekazywania profesjonalnej informacji i wspierania rozwoju biznesu.

-Czym jest etos przedsiębiorcy w Polsce? Jaka jest sytuacja małych firm?
-Przedsiębiorcy w Polsce to jedna z kluczowych grup społecznych. To właśnie małym firmom zawdzięczamy ponad 60% PKB oraz 2/3 miejsc pracy. Sektor MSP działa najczęściej lokalnie i jest istotnym uczestnikiem życia społecznego w swoim regionie. Zdecydowana większość firm małych to firmy rodzinne, co w naturalny sposób kreuje bliskie relacje na linii pracownik-przedsiębiorca.

Z drugiej strony, pomimo fundamentalnej roli MSP, grupa ta nie jest rozpieszczana przez polityków i urzędników. Przeciwnie – jest źródłem pozyskiwania kolejnych danin i często jest gorzej postrzegana i traktowana aniżeli duże firmy.

-Polska jest krajem przyjaznym biznesowi?
-Na pewno nie można powiedzieć, że w Polsce mamy tragiczną sytuację w tym obszarze. Polskie firmy przez 25 lat otwartej gospodarki osiągnęły duży sukces. Podejście do przedsiębiorców, ich percepcja w społeczeństwie, również uległy pozytywnej zmianie. Jest jednak kilka obszarów funkcjonowania państwa, które nie nadążają nad zmianami w gospodarce oraz społeczeństwie i wymagają fundamentalnej zmiany.

-Gdyby Pan mógł coś zmienić w polskim ustawodawstwie to…?
-Przede wszystkim należy zmienić skomplikowany system prawa (w szczególności system podatkowy); wyeliminować zmienność interpretacji prawa przez administrację; naprawić niewydolny wymiar sprawiedliwości oraz obniżyć opodatkowanie pracy w postaci wysokich składek społecznych, zdrowotnych etc.

-Sądzi Pan że organizacje takie jak ZPP mają realny wpływ na możliwe zmiany na rzecz przedsiębiorców?
-Nasz wpływ jest zauważalny, ale ciągle niewystarczający. Z jednej strony potrzebujemy większej integracji sektora małych i średnich przedsiębiorstw, aby nasz głos był silniejszy. Z drugiej, oczekujemy zmiany filozofii państwa, gdzie przedsiębiorca jest klientem i dobrem, a nie petentem i źródłem finansującym administrację.

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

Registration disabled