Fascynuje mnie historia Koszalina

Rozmowa z Maciejem Spruttą, Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina

– Czym zajmuje się Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina?

– Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina już od 20 lat zajmuje się promowaniem historii Koszalina i integracją pionierów naszego miasta. Pionierzy, to osoby, które zamieszkały bądź urodziły się w Koszalinie w latach 1945 – 1955. Część z nich skupionych jest w Klubie Pioniera Miasta Koszalina. Klub ten jest otwarty na nowych członków. Opiekujemy się nimi – często chorymi bądź niepełnosprawnymi – zasłużyli sobie na to. 

 

 

 

Natomiast bardzo ważne nasze działanie to gromadzenie materiałów z dziejów miasta i z dziejów rodzin. Są w naszym mieście rodziny nieżyjących już uczestników różnych bitew, powstań i trzeba o tym przypominać. Dbamy o pamięć Powstańców Wielkopolskich zmarłych w naszym mieście, dokumentujemy ich życiorysy, przeprowadzamy wiele działań

 – Czyli działacie intensywnie w zakresie badania historii Koszalina?

– Tak, staramy się działać jak najszerzej. Rozbudowujemy Klub Historii Koszalina. Część kolegów zajmuje się dziejami Koszalina niemieckiego, głównie jednak poszukujemy materiałów i zdjęć z tworzonego przez osadników miasta i regionu. Powstawanie szkół i placówek oświatowych, firm i zakładów pracy, powstawanie rzemiosła i handlu w latach 40. i 50- przecież ta dziedzina życia społecznego u nas kwitła. Musimy zachować pamięć o tych dniach.

– Stowarzyszenie ma ciekawą w treści stronę internetową www.przyjaciele.koszalin.pl. Co ona zawiera i dlaczego warto ją odwiedzać?

– Cóż, zbudowaliśmy internetowy nośnik informacji oraz upowszechnienia ich mieszkańcom miasta i regionu. Przez trzy lata poszerzył się krąg naszych odbiorców z Koszalina, z kraju, z Europy i spoza niej. Na stronie w dziale „Historia Miasta” znajdziemy: Kronikę niemieckiego i Kronikę Polskiego Koszalina, znajdziemy Wykaz „Burmistrzów i Prezydentów Koszalina”, wykaz „Starostów koszalińskich”, wykaz „Wojewodów koszalińskich”. Na stronie przyjaciele.koszalin.pl najdziemy i inne artykuły historyczne. Naszą dumą są materiały tekstowe i fotografie zebrane na Galeriach. Zebraliśmy informacje o pochowanych na naszym cmentarzu. Znajdziemy tu Galerie: Monte Cassino, Lenino, Powstanie Wielkopolskie, Armia Krajowa, Wojna Polsko-Ruska. Znajdziemy tu notki o naszych burmistrzach, prezydentach, wojewodach, a także wielu osobach znanych nam z działalności w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Najnowszym hitem jest opracowanie o opublikowanie na naszej stronie „Pocztu patronów ulic Koszalina”. Autorem tego opracowania jest Św.P. redaktor Roman Wojcieszak. Nie zapomnijmy też o Janie Pawle II, który ma swoja galerię pod tytułem: „Jan Paweł II i kajak”.

– Opowiada Pan o działaniach SPK z pasją. Skąd u Pana zamiłowanie do historii miasta?

– Mieszkam w Koszalinie od 1967r. i to jest „Moje Miejsce na Ziemi”. Jestem z wykształcenia humanistą, nie jestem historykiem, ale pragnę swoją i moich kolegów – działalnością przybliżyć przeszłość miasta i regionu. Program szkolny nie zawiera niestety tematyki historii regionalnej, chcemy tę lukę zniwelować. Dlatego docieramy do różnych środowisk z wystąpieniami i prelekcjami. Skoro jest się mieszkańcem Koszalina, to warto chociaż trochę poznać jego dzieje i związane z tym ciekawe wydarzenia.

Rozmawiał:Tomasz Wojciechowski

Registration disabled