Firmy i samorządy mogą liczyć na doradztwo oraz pomoc

Rozmowa z Moniką Grzelak, managerem w Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

– Czym jest PAIH? Jakie działania oferuje by wspierać inwestycje w Polsce?

– Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest instytucją doradczą i pierwszym punktem kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. Naszymi klientami są inwestorzy zagraniczni, obecni i potencjalni, jak również rodzimi przedsiębiorcy planujący rozwój lokalny. Współpracujemy z firmami na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Czyli od dostarczenia informacji o zasadach i kosztach prowadzenia działalności w Polsce po wsparcie w wyborze lokalizacji, przygotowania oferty terenów inwestycyjnych czy organizacji wizyt lokalizacyjnych, podczas których inwestorzy mają możliwość spotkania się z lokalnymi władzami, partnerami biznesowymi czy porozmawiania z firmami, które w danym miejscu już zainwestowały. Ponadto będąc operatorem programu grantów rządowych, przekazujemy informację o dostępnych zachętach inwestycyjnych. Wspieramy też inwestorów w relacjach z administracją zarówno centralną, jak i lokalną. Wskazujemy możliwości współdziałania, optymalne ścieżki realizacji inwestycji. Jesteśmy istotnym głosem doradczym i promotorem Polski, jako idealnego miejsca na inwestycję.

Jak wygląda obszar inwestycji w Polsce Północnej? Kto inwestuje, czego szukają firmy?

– Nasza oferta wsparcia dedykowana jest m.in. inwestorom z sektora nowoczesnych usług dla biznesu oraz z sektora produkcyjnego. W przypadku tych pierwszych, czyli firm, które planują utworzyć centra biznesowe, dominują inwestorzy zainteresowani realizacją projektów IT zlokalizowanych w Trójmieście. Przyciąga ich przede wszystkim potencjał kadrowy regionu, wysoki poziom trójmiejskich uczelni i rozbudowane zaplecze biurowe. W przypadku inwestorów poszukujących terenów inwestycyjnych, zainteresowanie Polską Północną wykazują przede wszystkim te firmy, które zamierzają wykorzystywać transport morski do sprowadzania komponentów potrzebnych do procesu produkcyjnego, lub eksportować tą drogą gotowe towary. W tym wypadku nie ma znaczenia branża czy kraj pochodzenia inwestora, jednak kluczowym elementem dla pozyskania takiej inwestycji jest znalezienie odpowiednio uzbrojonego terenu inwestycyjnego, który spełni oczekiwania inwestora.

– Czy inwestorzy są chętni mimo koronawirusa do zakupu terenów, działek?

– Pomimo pandemii COVID-19 i światowego spowolnienia gospodarczego, liczba projektów inwestycyjnych prowadzonych przez PAIH utrzymuje się na stałym poziomie. Zmieniła się jedynie struktura projektów pod względem sektorów, obecnie mamy mniej projektów z branży motoryzacyjnej czy lotniczej, ale więcej z sektora usług nowoczesnych, który pod wpływem sytuacji gospodarczej i dążenia firm do optymalizacji kosztów, bardzo zyskał. Pomimo utrudnień w przemieszczaniu się pomiędzy poszczególnymi krajami, projekty inwestycyjne toczą się bez większych zakłóceń, a część spotkań i rozmów została przeniesiona w sferę wirtualną. Agencja wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów przygotowuje analizy danej lokalizacji pod kątem wybranej inwestycji oraz wskazuje optymalne miejsca do inwestowania. Staramy się przy tym, aby z jednej strony zaadresować oczekiwania inwestora, np. w kwestiach logistycznych, zasobów ludzkich, otoczenia biznesowego czy grantów, a z drugiej strony uwzględnić interes zrównoważonego rozwoju kraju.

– Czy współpracujecie Państwo z samorządami? Jak wygląda ta współpraca?

– Współpraca z samorządami jest dla nas kluczowa i obejmuje wiele aspektów naszej działalności. Wspieramy samorządy w budowaniu oferty inwestycyjnej, bierzemy udział we wspólnych wydarzeniach promujących dany region czy wspieramy w przygotowaniu terenów inwestycyjnych. Jako Agencja prowadzimy ponadto dedykowany Generator Ofert Inwestycyjnych, gdzie samorządy mogą zamieszczać oferty terenów inwestycyjnych, a my te informacje przekazujemy zainteresowanym inwestorom. Każdorazowo wspierając firmy zainteresowane danym regionem, kontaktujemy się z przedstawicielami lokalnych władz, by wspólnie zapewnić jak najwyższy poziom obsługi inwestora.

– A jakie macie Państwo na bieżący, 2021 rok?

– Na 2021 rok zaplanowaliśmy cykl wirtualnych wydarzeń, skierowanych do inwestorów z najbardziej perspektywicznych dla polskiej gospodarki branż. W zależności od rynku, będą one miały różne formy i różnych partnerów, tak aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych inwestorów. Angażujemy się również we wspólne projekty promocyjne z miastami i regionami. W najbliższym czasie spodziewamy się też przyjęcia znowelizowanego Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej. Dzięki obniżonym kryteriom wejścia i uproszczonym procesie oceny jakościowej inwestycji, spodziewamy się, że program będzie stanowił atrakcyjną zachętę do inwestowania i reinwestowania w naszym kraju.

Na wsparcie Agencji może liczyć każda firma planująca w Polsce inwestycję produkcyjną lub w obszarze usług nowoczesnych. Zapraszamy do kontaktu i wypełnienia zgłoszenia za pomocą formularza kontaktowego na stronie https://www.paih.gov.pl/kontakt, wybierając temat Inwestycje w Polsce.

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

Registration disabled