Geolog- zawód dla kobiety z charakterem

magdalenatyszeckageologkoszalinRozmowa z Magdaleną Tyszecką, właścicielem firmy Geologia Pomorska

– Czym różni się zawód geologa od geodety?
– To są dwa osobne zawody, zupełnie ze sobą nie związane. Podstawową różnicą jest to, że geodeta prowadzi pomiary na powierzchni terenu wykonując m.in. mapy. Środowiskiem jego pracy jest powierzchnia ziemi którą widzimy. Geodezja to nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi ,oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni. Geolog bada Ziemię w głąb, zajmuje się jej budową, własnościami i historią. Geologia inżynierska, którą zajmuje się moja pracownia, określa warunki gruntowo – wodne dla potrzeb budownictwa. Wyniki naszych badań potrzebne są m. in. konstruktorom do określenia sposobu posadowienia obiektów budowlanych.

– Geolog kobieta ma trudno w ęeskim zawodzie? Wymaga to twardego charakteru?
– Nie widzę różnicy pomiędzy kobietą, a mężczyzną geologiem. Na pewno mężczyzna geolog może fizycznie pracować w terenie przy głębokich wierceniach, kobieta raczej wykonuje inne prace np. pobieranie próbek. Jest widoczne równouprawnienie w zawodzie, a moja praca wymaga na pewno rozmów z inwestorami, nadzoru i organizacji całości prac. Czasem tylko kobieta geolog chodzi w sukience lub spódnicy, ale na pewno nie w teren.

geologiakoszalin2

– Kto najczęściej jest Pani klientem?
– Najczęściej zleceniodawcami są biura projektowe, ale również klienci indywidualni czy jednostki samorządowe. Obecnie prawo budowlane nakazuje wykonanie choćby opinii geotechnicznej, a w przypadku większych obiektów również dokumentacji badań podłoża gruntowego czy w przypadku złożonych warunków gruntowo wodnych również dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. Opracowania te różnią się między sobą zarówno stopniem uszczegółowienia jak i podstawą prawną.
– Czy praca geologa jest ciężka? 
– Na pewno nie jest to łatwa praca, gdyż trzeba ją wykonywać w różnych warunkach terenowych- zarówno w obszarach miejskich jak i w szczerym polu, czy na terenach podmokłych. Bardzo często teren przed naszymi pracami jest jeszcze nie uporządkowany, zarośnięty albo zasypany gruzem. Samo poruszanie się w takim terenie do łatwych nie należy. Ponadto prace terenowe prowadzimy cały rok niezależnie od pogody. Musi być ona wyjątkowo niesprzyjająca (np. duże mrozy) żebyśmy nie jechali w teren. Ponadto sprzęt do wierceń jest ciężki i nie ukrywajmy trzeba siły żeby odwiercić taki 4 czy 5 metrowy otwór, nie mówiąc już o większych głębokościach. Do otworów do głębokości ponad 5 m używamy zazwyczaj wiertni ale również praca przy niej do lekkich nie należy. Pojedynczy sznek, czyli część robocza wiertni waży około 20 kg  a ma on tylko 1,2 m długości. Na 12 m otwór składa się 10 takich szneków, które wielokrotnie trzeba zdejmować i zakładać. Fizyczne prace w terenie wykonują jednak mężczyźni. Ja mam za zadanie określenie w terenie miejsc wykonania otworów, nadzór nad ich wierceniem, ocenę gruntów, zaniwelowanie miejsc wierceń.

geologiakoszalin1

– Jakie zdarzenia w terenie wspomina Pani jako ciekawą przygodę?

– Mój zawód jest przygodą. A to coś ciekawego w terenie się zobaczy, spotka się interesujących ludzi, odkryje miejsca w których się nie było,  czy wejdzie się na tereny ogólnie niedostępne takie jak rejon elektrowni wodnej, więzienia, czy poligonu wojskowego. Do przygód na pewno można zaliczyć sytuację, gdy zakopie się samochód terenowy i trzeba iść kilka kilometrów po pomoc w myśl zasady że im lepsza terenówka, tym dalej po ciągnik…. Na pewno jedną z ciekawszych prac było wykonywanie wierceń pod przyszłą S6 od Nowogardu po Kołobrzeg. Całości trasy przeszliśmy na piechotę (oczywiście odcinkami) pod drodze przechodząc przez bagna, czy ostoje dzikich zwierząt. Do tej pory wspominam bardzo bliskie spotkanie z odyńcem na bagniskach w rejonie Błotnicy.
– Czy geologia to trudny zawód? Czego wymaga i jak dokonuje się dalszych badań?
– Na pewno jest to zawód wymagający zarówno wiedzy technicznej – typowo inżynierskiej jak i przyrodniczej, która to pozwala nam przeanalizować kolejność zmian zachodzących w przyrodzie. Jest to też dziedzina w której pojawiają się nowe technologie np. wzmacniania gruntów, odwadniania głębokich wykopów. Zmieniają się również przepisy prawne. Jest to zawód dla osób lubiących pracę w terenie, umiejących się w nim orientować. Nie da się być geologiem siedząc tylko w pracowni przy komputerze. Już nawet na studiach dużą wagę przywiązuje się do praktyk terenowych.

Rozmawiał:

Tomasz Wojciechowski

Więcej o firmie- tutaj.

{gallery}geologiapomorskamagdalenatyszecka{/gallery}

 

Registration disabled