Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Gildie kupieckie Szczecina

gildiekupieckieW średniowiecznym Szczecinie kwitł handel, toteż powstawały różne kupieckie organizacje. Gildie Szczecina, bo nich mowa, były organizacjami kupców i finansistów czasu średniowiecza, zajmującymi  się handlem i transportem morskim oraz handlem hurtowym i detalicznym i to  na dużą skalę, w tym z krajami skandynawskimi. Celem ich działalności była obrona uzyskanych przywilejów oraz organizowanie obrony konwojów i szlaków handlowych. Ponadto członkowie gildii współorganizowali życie towarzyskie i religijne, a także wymieniali informacje i współorganizowali większe przedsięwzięcia handlowo-finansowe. Przedstawiciele gildii reprezentowali interesy jej członków wobec władz miejskich i książęcych oraz reprezentowali w Lidze hanzeatyckiej.

W Szczecinie w  XIII w., jako pierwsza powstała gildia kupców i żeglarzy, co miało związek z otrzymaniem przez mieszczan Szczecina przywileju wolnego handlu w Skanii (1283). Członkowie tej gildii, z uwagi na duże możliwości finansowe i prowadzenie operacji finansowych na dużą skalę byli nazywani finansistami. W 1444 roku powstała kolejna gildia- kramarzy, gromadząca kupców korzennych, metalowych i handlujących jedwabiem. Około 1466 powstała gildia krojczych sukna, którzy zajmowali się handlem hurtowym i detalicznym materiałów sukienniczych. 

7ccc

Znaczenie gildii kupieckich zaczęło maleć z końcem XVI w., jednak przywiązani do tradycji szczecińscy kupcy nie chcieli zmieniać istniejących stosunków towarzysko – finansowych, co pogłębiało załamanie gospodarcze tego okresu.

Po przejęciu Szczecina z rąk szwedzkich  Prusacy, w 1721 roku próbowali założyć wyspecjalizowane kompanie handlowe. Napotkali jednak na znaczny opór. W 1821 roku powołano nowoczesną, wspieraną przez państwo, Korporacje Kupiecką. Jej powstanie było związane m.in. z z ustawą o wolności przemysłowej i wolności wykonywania zawodu 1810. Korporacja Kupiecka odziedziczyła wiele cech swoich poprzedniczek – gildii kupieckich, mogła kontrolować sferę życia prywatnego swoich członków i kupiecką moralność.

Registration disabled