„Granty sołeckie” do wzięcia!

To kolejna szansa dla zachodniopomorskich sołectw na pozyskanie wsparcia niezbędnego przy realizacji ważnych inwestycji dla mieszkańców obszarów wiejskich. Nowe miejsca spotkań, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej czy edukacyjnej to tylko przykłady zadań, które będą mogły zostać zrealizowane dzięki środkom z budżetu województwa. Rusza siódma edycja marszałkowskiego konkursu „Granty sołeckie”, w którym do zdobycia na jeden projekt inwestycyjny jest 15 tys. zł.

Celem konkursu jest wyróżnienie gminy, sołectwa, podejmującego wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności takie jak: podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, a także realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym. Dodatkowo punktowane będą także projekty wspierające działania ekologiczne.

Otrzymane w konkursie środki będą mogły zostać wykorzystane m.in. na: miejsca aktywności sportowej, ścieżki spacerowe, place zabaw, siłownie pod chmurką czy modernizacje świetlic. Zwiększy się również bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Dzięki konkursowym funduszom możliwe będzie utworzenie ścieżek rowerowych, chodników czy wiat przystankowych.

W konkursie mogą uczestniczyć gminy reprezentujące sołectwa, działające na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego z wyłączeniem laureatów „Grantów sołeckich 2022”. Wnioski można składać od 13 lutego do 13 marca 2023 r. Oferty przyjmowane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora – Witkac.pl. Jedno sołectwo może złożyć jeden wniosek z projektem nieprzekraczającym całkowitej wartości 30 tys. zł, na jego realizację ma szansę otrzymać 15 tys. zł dofinansowania. W konkursie wyłonionych zostanie 180 laureatów, przy czym z danej gminy wśród laureatów mogą znaleźć się maksymalnie dwa sołectwa. Pula środków w konkursie to 2,7 mln zł.

Więcej na: http://www.grantysoleckie.wzp.pl.

  ·

Registration disabled