Historia pisana… rzecz o zamianie miejsc w ławce

1Państwo Jolanta i Krzysztof Szczecińscy którzy od wielu lat wspierają rozwój i kontynuację kontaktów z dawnymi mieszkańcami jeszcze niemieckiego wówczas Karlina. Niedawno przekazali oni burmistrzowi miasta bardzo ciekawy i ważny dokument historyczny. Krzysztof i Jolanta Szczecińscy to „ambasadorzy” Karlina w Niemczech poszukujący świadków Karlińskiej historii. To dzięki nim udało się wydać publikację „Karlino na starych pocztówkach”, która jest przewodnikiem po Karlinie, a Muzeum Ziemi Karlińskiej wzbogaciło się o wiele cennych eksponatów przybliżających nam dzieje Karlina. Od dłuższego czasu współpracują z gazetą „Wieści z Karlina”, gdzie odkrywają historie poszczególnych miejsc, budynków czy postaci związanych z miastem.

Dzięki nim również i w tym roku Muzeum Ziemi Karlińskiej zyska nowy eksponat. Wręczyli burmistrzowi Karlina dwa listy podpisane przez Barnima i wystawione w Starym Szczecinie datowane 29 marca i 6 maja 1603 r.
Jest to odpowiedź księcia na skargę jego poddanych chłopów z Redlina, którym to karliński ksiądz samowolnie pozamieniał porządek zasiadania w ławkach w tutejszym kościele. Książę nakazuje w swoich listach przywrócić jego poddanym właściwą kolejność zajmowania krzeseł i ław „tak jak ją poprzednio posiadali:. Jeżeli zaś to nie zostanie uczynione, środki przekazywane dla księdza oraz na utrzymanie Kościoła zostaną wstrzymane lub „nasi poddani zostaną przeniesieni na inne miejsce” (do innej parafii). Listy za pośrednictwem Krzysztofa i Jolanty Szczecińskich przekazał Gminie Karlino Siegfried Knütter, urodzony w Redlinie, później jako dziecko mieszkający w Karlinie do początku lat 40 tych. W chwili obecnej ma prawie 90 lat i mieszka we Frankfurcie nad Menem.

Registration disabled