I Koszalińskie Forum Gospodarcze- warto tam być

Ikoszalinskieforumgospodarcze,forumgospodarczekoszalinWyjątkowe wydarzenie dla koszalińskich firm i przedsiębiorców, którzy chcą mieć wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy swojego regionu, a jednocześnie interesuje ich przyszłość energetyki w Polsce i na świecie. Jeśli jesteście zainteresowani nowymi kontaktami biznesowymi, poznaniem opinii specjalistów z branży energetyki ekologicznej- to I Koszalińskie Forum Gospodarcze jest właściwym miejscem! Już niedługo, w dniach 25 – 26 września impreza ta odbędzie się pod hasłem „Wybrane aspekty rozwoju Pomorza Środkowego ”.

Jest ono związane z obchodami 750–lecia Miasta Koszalin oraz potrzebami, możliwościami i wyzwaniami jakie stoją przed regionem w najbliższych latach. Jest inicjatywą rozpoczynającą szereg działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacji poprzez scalanie i budowanie szeroko pojętej współpracy pomiędzy samorządami, biznesem i mieszkańcami regionu.
Cele Forum to podnoszenie świadomości obywatelskiej w zakresie energetyki ekologicznej, budowanie więzi gospodarczych i wzmacnianie postaw proinnowacyjnych. Funkcją Forum jest wspieranie rozwoju gospodarczego regionu Pomorza Środkowego poprzez dostarczanie szeroko pojętej wiedzy, które będzie źródłem inspiracji, innowacji i przedsiębiorczości w regionie, promowanie dobrych praktyk i wzorców przedsiębiorczości, czy wreszcie- scalanie środowiska gospodarczego i rozwijanie współpracy.
Swój udział zapowiedziało wielu samorządowców oraz specjalistów z zakresu gospodarki, przedsiębiorczości i energetyki. Miejsca spotkań to między innymi Teatr Variete Muza, Politechnika Koszalińska, City Box, Biblioteka miejska, firmy koszalińskie (w ramach drzwi otwartych).
Organizatorzy Forum, czyli Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa w partnerstwie z Urzędem Miasta Koszalin i Politechniką Koszalińską zapraszają serdecznie, gdyż udział w Forum jest bezpłatny.
Kontakt, formularz zgłoszeniowy oraz szersze informacje:
www.kofg.pl, tel.: 94 348 86 45, 94 348 31 03.

Registration disabled