Inni o nas- 30 lat KIPH

Jubileusz 30 lecia Koszalińskiej Izby Przemysłowo- Handlowej to okazja do tego, by zaprezentować wiele ciepłych słów płynących od samorządów, instytucji i firm. Wybrane opinie przedstawiamy poniżej.

Urząd Miejski w Koszalinie

„Szanowni Członkowie Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, z okazji doniosłego Jubileuszu 30–lecia istnienia i funkcjonowania Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej składam najserdeczniejsze gratulacje i życzenia, które kieruję do wszystkich członków Izby.

Obchodzony jubileusz jest okazją do wyrażenia uznania i szacunku dla dotychczasowej działalności Izby oraz potwierdzeniem rzetelnego i kompetentnego wypełniania zawodowej misji, jak również uhonorowaniem Państwa twórczego zaangażowania i osiągnięć. Niech świętowany jubileusz będzie powodem do dumy i zadowolenia, a także bodźcem do dalszego działania.

Bez Państwa dokonań, bez ciężkiej pracy, Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa nie osiągnęłaby bowiem swojego dzisiejszego statusu organizacyjnego, materialnego oraz zaufania mieszkańców i drobnych przedsiębiorców. Zaufanie jest wynikiem Państwa profesjonalizmu.

Na 30 lat Izby złożyło się kilkaset indywidualnych życiorysów, zawodowych dokonań, satysfakcji z pracy. To również wiele sukcesów licznych firm, które wchodzą w jej skład.

Z okazji doniosłego Jubileuszu życzę wszystkim członkom Izby dalszych sukcesów zawodowych i osobistych. Jestem przekonany, że Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa będzie się stale rozwijała, dobrze wypełniając stawiane przed nią zadania.”

Piotr Jedliński, Prezydent Koszalina

Urząd Gminy w Bobolicach

30 lecie Koszalińskiej Izby Przemysłowo- Handlowej to piękny jubileusz. Współpraca z Gminą Bobolice trwa od 2011 roku. To już 9 lat współpracujemy na różnych płaszczyznach, głównie przy tworzeniu strefy aktywności gospodarczej w Bobolicach. Wymiana doświadczeń, wysoka kultura szkoleń dla przedsiębiorców są dzisiaj wyróżnikiem jakości KIPH. Działając w oparciu o długoletnie doświadczenia Koszalińska Izba zyskała renomę polskiej firmy, która odniosła sukces pomagając innym polskim firmom. Dzięki wyczuciu potrzeb odbiorców Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa jest dziś miarodajnym źródłem informacji i opinii dla tysięcy przedsiębiorców. Profesjonalna marka, która udało się zbudować dzięki wysiłkowi wielu osób, to wielki powód do dumy. Składam ogromne słowa uznania za pracę na rzecz rozwoju naszego regionu środkowopomorskiego
i życzę wielu podobnych pięknych jubileuszy.”

Mieczysława Brzoza, Burmistrz Bobolic.

Krajowa Izba Gospodarcza

„Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją mającą niezwykłe wyczucie i znajomość potrzeb zrzeszonych w niej firm. Przejawia się to poprzez liczne inicjatywy, aktywną działalność i zaangażowanie, które przyczyniły się do zbudowania nowej rzeczywistości gospodarczej w regionie. Jubileusz 30-lecia Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej to także święto wspólnoty samorządu gospodarczego. Krajowa Izba Gospodarcza i ja osobiście, zawsze przywiązywaliśmy ogromną wagę do działalności Izby widząc w niej sojusznika w rozwijaniu idei samorządności gospodarczej. Od 30 lat nieprzerwanie Izba wspiera przedsiębiorców. Z własnego doświadczenia wiem jak ważne w tej misji są determinacja, współpraca, ale także solidarność. Dlatego w pełni doceniam pracę Izby i gratulując pięknego jubileuszu życzę całemu zespołowi dalszych sukcesów w integrowaniu środowiska przedsiębiorców i rozwijaniu przedsiębiorczości w Polsce.”

Andrzej Arendalski, Prezes KIG.

Rzecznik MŚP

” Dla mnie, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców niezwykle ważna jest współpraca ze środowiskiem przedsiębiorców, która daje mi możliwość reagowania na problemy, a także wiedzę o tych problemach, a dzięki temu możliwość wspólnego działania na rzecz ich usuwania. Bardzo cenię sobie działalność Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i cieszę się, że już 30 lat realizuje ona swoją misję. Chciałbym życzyć Państwu, abyście dalej tak owocnie prowadzili wspólnie te działania, które mają służyć zarówno członkom Izby, jak i wszystkim przedsiębiorcom w Polsce. Ze swoje strony deklaruję chęć współpracy i wszelkiej pomocy”

Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

” Koszalińska Izba Przemysłowo- Handlowa wchodzi w trzydziesty rok swojego istnienia. Z dotychczasowych doświadczeń związanych ze współpracą z KIPH mogę śmiało wypowiedzieć się o tej organizacji w samych superlatywach. Jako instytucja zrzeszająca przedsiębiorców jest aktywna zarówno lokalnie jak i na polu ogólnopolskim, zaś jej członkowie to firmy które stanowią fundament lokalnej gospodarki. Będąc w Koszalinie miałem okazję zapoznać się bliżej z funkcjonowaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo- Handlowej i cieszę się, że jest ona jednocześnie członkiem ZPP.”

Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP.

Słupska Izba Przemysłowo- Handlowa

” Z okazji 30-lecia chciałbym życzyć zaprzyjaźnionej z nami Koszalińskiej Izbie Przemysłowo- Handlowej kolejnych lat skutecznego działania na rzecz środowiska gospodarczego a jej Członkom rozwoju biznesów i skutecznego rozwiązywania coraz to nowych problemów. Państwa działalność to nie tylko zrzeszanie firm członkowskich, ale dbałość o integrację środowiska gospodarczego Koszalina i regionu, zabieranie głosu w trudnych dla przedsiębiorców tematach, obrona ich praw. Niestety, w trudnej rzeczywistości związanej z pandemią COVID-19 takich interwencji jest coraz więcej…W wielu projektach, apelach do władz uczestniczymy również jako Słupska Izba Przemysłowo- Handlowa i cieszy nas ta owocna współpraca. Razem też zabiegamy o powstanie Województwa Środkowopomorskiego. Mamy bogatą historię naszych wspólnych działań, ale w chwili obecnej liczy się głównie to co jest przed nami. Biorąc pod uwagę coraz więcej wspólnych planowanych działań w najbliższym czasie, na przyszłą współpracę patrzę z entuzjazmem. Z pewnością przetrwamy ten ciężki dla przedsiębiorców czas, a posiadanie w działaniach partnera tak znaczącego się jak KIPH to gwarancja powodzenia”.

Robert Firkowski Prezes SIPH

Stargardzka Izba Gospodarcza

” Stargardzka Izba Gospodarcza oraz Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa to dowód na współpracę przedsiębiorców zrzeszonych regionalnie w obu Izbach, ale także model współpracy między Izbami. Starsza Koleżanka – KIPH to inspiracja dla młodszej SIG. Głównym zadaniem zarówno Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, jak i Stargardzkiej Izby Gospodarczej jest reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, przemysłowej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych, samorządowych i innych instytucji oraz organizacji. Aby współpraca przebiegała bez zakłóceń i była owocna, ważne jest podejście ludzi tworzących obie Izby, ich zaangażowanie, chęć współpracy dla wspólnych korzyści, dzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Jestem przekonana, że nasze Izby, to zespół osób, które mogą współpracować ze sobą i wymieniać się doświadczeniami, który skutecznie wspiera i reprezentuje lokalnych przedsiębiorców. Liczę, że kolejne przedsięwzięcia KIPH przyniosą korzyści przedsiębiorcom i handlowcom zrzeszonym w Izbie, a dla nas będą inspiracją do działania wśród naszych przedsiębiorców.

30-lecie istnienia KIPH to okazja do podziękowania za lata pracy na rzecz silnego samorządu gospodarczego, ale jednocześnie zaproszenie do jeszcze ściślejszej współpracy między naszymi Izbami, która ma szansę stworzyć silną reprezentację ponad podziałami regionalnymi, szczególnie teraz, w trudnym czasie epidemii.”

Renata Naworol, Prezes Stargardzkiej Izby Gospodarczej.

Rotary Club Koszalin

„Z okazji 30-lecia powstania KIPH chciałbym pogratulować wszystkim jej członkom i życzyć dalszych wielu sukcesów i skutecznych działań na rzecz rozwoju lokalnych przedsiębiorców. Będąc przed 3 laty prezydentem koszalińskiego Rotary Klubu miałem okazję współpracować z Panem Prezesem , który wsparł wraz z Izbą pomysł organizacji balu charytatywnego, na którym zbieraliśmy środki na zakup sprzętu diagnostycznego dla naszego szpitala. Dzięki zaangażowaniu Pana Prezesa i samej KIPH wspólnie z Klubem Rotary przez 2 lata z rzędu odbywały się bale, na których udało się zebrać część środków finansowych na zakup sprzętu, który już w najbliższych tygodniach trafi do koszalińskiego szpitala.”

dr Marcin Chęciński, Prezydent Rotary Club w Koszalinie w latach 2017/18.

Politechnika Koszalińska

„Politechnika Koszalińska jako uczelnia techniczna dostarcza na rynek pracy swój najlepszy produkt w postaci dobrze wykształconych absolwentów. Znajdują oni pracę w firmach regionu oraz sami tworzą nowe miejsca pracy, często zatrudniając wielu pracowników. Wielu naszych absolwentów jest członkami Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Dotyczy to również członków zarządu i samych Prezydentów. To świadczy o wysokim poziomie kształcenia w naszej Uczelni i umiejętności odnalezienia się na niełatwym rynku pracy. Nasza uczelnia zrealizowała szereg badań naukowych na potrzeby firm regionu, wiele uzyskanych wyników wdrożono z dobrym skutkiem. Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa to nie tylko organizacja zrzeszająca pracodawców mająca na celu wzajemną pomoc i wsparcie w kwestiach gospodarczych, prawnych czy finansowych. To organizacja mająca wiele cennych pomysłów i inicjatyw w szeroko rozumianym życiu społeczno-gospodarczym. Każdy rok w trzydziestoletniej działalności przynosił nowe wyzwania i cenne działania nie tylko gospodarcze, ale i kulturalne, oświatowe czy promujące region Pomorza Środkowego. Politechnika Koszalińska wielokrotnie była zapraszana do udziału w tych przedsięwzięciach. Jako Prorektor ds. nauki i Współpracy z Gospodarką a później Rektor wielokrotnie brałem udział w spotkaniach, naradach, konkursach, wyjazdach studyjnych itp. Byłem wielokrotnie zapraszany do udziału w pracach Kapituły „Koszaliński Denar Nagroda Gospodarcza Roku”. Ta sztandarowa impreza na trwale wpisała się w życie gospodarcze naszego regionu. KIPH w ramach szerokiego spektrum działania wraz z Politechniką Koszalińską przez wiele lat prowadziła działania na rzecz reaktywowania Województwa Środkowopomorskiego. Przeprowadziliśmy wspólnie wiele konferencji, spotkań, seminariów, zapraszaliśmy przedstawicieli różnych rządów z Warszawy, ale poza miłym gestami nie było realnego odzewu. Bardzo mile wspominam też spotkania w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie pt. „Kulturalnie o Biznesie”. To były miłe chwile wytchnie po ciężkiej pracy połączone z merytoryczną dyskusją o potrzebach gospodarczych regionu. Politechnika Koszalińska jest też obok Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej współtwórcą Zachodniopomorskiego Klastra Żeglarskiego. Jego działalność wychodzi naprzeciw potrzebom żeglarzom i nie tylko. Z okazji tak pięknego Jubileuszu, Trzydziestolecia Działalności życzę Koszalińskiej Izbie Przemysłowej wielu dalszych sukcesów, nowatorskich pomysłów i jeszcze większego wsparcia dla Ludzi Sukcesu naszej gospodarki.”

Prof. Tadeusz Bohdal, Rektor PK w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020.

” Politechnika Koszalińska od wielu lat utrzymuje bliską współpracę z Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową (KIPH), jedną z najstarszych i największych izb gospodarczych na Pomorzu Środkowym, która w 2020 roku obchodzi 30-lecie utworzenia. Współpraca obejmuje doradztwo w zakresie projektów realizowanych przez członków KIPH i zarząd Izby, organizację wydarzeń i inicjowanie przedsięwzięć, które mają na celu wspólny udział w targach i prezentacjach, promocję przedsiębiorczości, kreowanie dobrych praktyk i relacji nauki z biznesem oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Spektakularne wydarzenia, które na trwałe zapisały się w kalendarzu ważnych przedsięwzięć naszego regionu, opierające się na współdziałaniu Izby i Uczelni, to miedzy innymi: Środkowopomorskie Targi Pracy i Edukacji oraz 4Engi – Konferencja Nowoczesnych Rozwiązań dla Inżynierów.

Politechnika Koszalińska wspiera liczne działania KIPH, między innymi w zakresie sformułowania Programu Rozwoju Pomorza Środkowego w aspekcie inteligentnych specjalizacji naszego regionu. Pierwszym wspólnym działaniem tego dotyczącym było I Koszalińskie Forum Gospodarcze, zorganizowane pod hasłem „Wybrane aspekty rozwoju Pomorza Środkowego”, które odbyło się w 2015 roku, podczas którego naukowcy Politechniki Koszalińskiej brali czynny udział w panelach eksperckich. Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa skupia w swoich szeregach przedsiębiorców otwartych na współpracę w zakresie staży i praktyk zawodowych studentów. Niejednokrotnie kończą się one zatrudnieniem po uzyskaniu dyplomu. Bardzo cenna z punktu widzenia doskonalenia programów studiów na kierunkach praktycznych, jest współpraca z przedstawicielami Izby w kontekście dostosowania kompetencji absolwentów do potrzeb rynku pracy.

KIPH dostrzega wysiłki i sukcesy środowiska akademickiego. W 2015 roku, w konkursie „Koszaliński Denar – Nagroda Gospodarcza Roku”, wyróżnienie za rozwój współpracy nauki z przemysłem (naukowców z Politechniki Koszalińskiej z zarządem spółki AMP), otrzymał projekt pt.: „Badania hybrydowych nanopowłok w obróbce cieplno-chemicznej i powierzchniowej metali”.

Prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – Piotr Huzar, jest od 2019 roku przewodniczącym Rady Uczelni. Dowodzi to dużego zaangażowania po obu stronach tych instytucji oraz zapowiada kontynuację współpracy na kolejne lata.”

Prof. dr hab. Danuta Zawadzka, Rektor PK.

MPS International

” Cieszę się, że mamy w Koszalinie instytucję zrzeszającą przedsiębiorców i lobbującą na ich rzecz z tak wieloletnim dorobkiem. Co prawda, MPS International nie jest członkiem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, tylko Północnej Izby Gospodarczej, ale nie zmienia to faktu, że działalność obu organizacji oceniam pozytywnie. Cieszę się, że KIPH nie zamyka się tylko na swoich członków, ale też współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami. Doskonałym przykładem takiej kooperacji jest lobbowanie na rzecz utworzenia województwa środkowopomorskiego. Podziwiam determinację, z jaką KIPH wraz z przedsiębiorcami próbuje przekonać rządzących do wywiązania się z tej wielokrotnie składanej obietnicy wyborczej.

Cieszę się również, że Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa wyróżnia lokalnych przedsiębiorców. Odkąd udział w konkursie Koszaliński Denar – Nagroda Gospodarcza Roku stał się bezpłatny, wyróżnienie nabrało dodatkowego prestiżu. Na uwagę zasługuje przyznawany młodym firmom Biały Denar. Z pewnością ta nagroda otwiera wiele drzwi i ułatwia umocnienie pozycji na rynku. Gratuluję wspaniałego jubileuszu. Wszystkim członkom KIPH życzę dużo zdrowia, sukcesów biznesowych i sprzyjających warunków do prowadzenia firm. Panu Prezesowi Piotrowi Huzarowi życzę sukcesów w sprawnym zarządzaniu Izbą, a Radzie KIPH z Panem Romualdem Sobieralskim na czele – owocnych spotkań, podczas których wypracowane zostaną nowe, ciekawe rozwiązania dla lokalnego biznesu.”

Wanda Stypułkowska, prezes MPS International .

Registration disabled