Jak kołobrzescy przedsiębiorcy radzą sobie w trudnej rzeczywistości?

Sytuacja lokalnych przedsiębiorców ulega dynamicznym zmianom wraz z wprowadzanymi przez Rząd obostrzeniami oraz wysokim poziomem zachorowań w naszym regionie.

Dane z Urzędu Pracy w mieście Kołobrzeg nie pozostawią żadnych wątpliwości. Na dzień dzisiejszy w PUP zarejestrowanych jest 1147 osób. W stosunku do października 2019 jest 780 osób więcej. W roku 2019 dane wrześniowe, stopa bezrobocia 1,2% w całym zachodniopomorskim 6,5%, wrzesień 2020 powiat kołobrzeski 4%, a w całym zachodniopomorskim 8%.

Są to głównie pracownicy branży hotelowej i gospodarki kołobrzeskiej. Branża zaczyna zwalniać pracowników, ponieważ nie jest w stanie ich utrzymać w sezonie zimowym, a dalsze funkcjonowanie na rynku jest niemożliwe, z powodu niepewności w związku z brakiem działań Rządu. Obecna sytuacja grozi zapaścią, ponieważ hotele, branża restauracyjna nie poradzą sobie nie mając możliwości zarabiania, a także bez jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa.

Jeśli chodzi o nasze działania w pierwszej fali pandemii w marcu bieżącego roku KIG, wraz z okolicznymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców: Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową, Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego, zwrócił się z oficjalnym Apelem do Premiera Mateusza Morawieckiego. Domagaliśmy się urealnienia kryteriów oraz zakresu wsparcia dla dużych firm zarówno w kontekście sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 jak i ogólnych kryteriów wsparcia i dotowania działań m.in. innowacyjnych.

W związku z odbieranymi przez nas sygnałami od przedmiotowych firm z naszego regionu o nieadekwatnej w odniesieniu do potrzeb pomocy jaką oferowało Państwo Polskie. Spowodowane było to m.in. zbyt restrykcyjnymi wymaganiami w szczególności w odniesieniu dla firm utrzymujących zatrudnienie nieznacznie powyżej granicy kwalifikowalności. O ile Tarcza Antykryzysowa dla sektora MŚP wydawała się spełniać dotychczas swoje założenia, o tyle w przypadku firm dużych oferowane wsparcie oraz zasady jego udzielania są niezadowalające.

Następną wspólną inicjatywą był Apel organizacji przedsiębiorstw Pomorza Środkowego skierowany do Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego- Pana Olgierda Geblewicza. Apel dotyczył kluczowego momentu „odmrażania” gospodarki oraz podjęcia wszelkich możliwych działań mających na celu wspomożenie przedsiębiorców w tych procesach. Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie www.kig.kolobrzeg.pl

Trudno przewidzieć dalszy rozwój wydarzeń. Przykładem niech będzie to co wydarzyło się tuż przed 1 listopada 2020 r. Kołobrzeska Izba Gospodarcza w związku w zaistniałą sytuacją włączyła się w ogólnokrajową akcję wsparcia lokalnych przedsiębiorców, po tym jak Rząd podjął decyzję o zamknięciu cmentarzy 31 października oraz w 1 i 2 listopada,  kupując  chryzantemy od kołobrzeskich handlowców. Kwiaty zostały złożone dnia 2 listopada pod kołobrzeskimi pomnikami m. in.: kmdr. Stanisława Mieszkowskiego, u podnóża Latarni Morskiej;  Tablicy u podnóża Latarni Morskiej, upamiętniającej rybaków, którzy nie wrócili z morza, Pomniku Sanitariuszki.

Aktualnie pracujemy nad planem dalszych działań mających na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców oraz poprawę sytuacji w całym regionie.

 Aleksander Bolko, Prezes Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej

Registration disabled