Karlino- miasto inwestycji i ludzi z pasją

miśkowRozmowa z Waldemarem Miśko, burmistrzem Karlina.

– Karlino z roku na rok coraz bardziej się rozwija i pieknieje. Jakie są  plany inwestycjyjne na ten rok?
– W tym roku będziemy kontynuowali budowę nowych mieszkań komunalnych w Karlinie. To bardzo ważne wsparcie, które jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. W styczniu rodziny wprowadziły się do nowo wybudowanego bloku na osiedlu przy Biedronce, a lada chwila ruszymy z budową bloku nr 3. W planach jest realizacja 8 bloków oraz części rekreacyjnej. Rozpoczniemy również przygotowania dotyczące budowy mieszkań socjalnych. Będziemy w dalszym ciągu przeprowadzali remonty dróg oraz planujemy budowę nowych m.in. na nowym osiedlu mieszkaniowym, ale także na terenach wiejskich w Kowańczu i Domacynie. Rozpoczynamy również długo oczekiwany remont Szkoły Podstawowej w Karlinie.

Ostatnie lata były dla nas bardzo intensywnym czasem, jeżeli chodzi o inwestycje, co również odbiło się na naszym budżecie, dlatego na wszystkie inwestycje staramy się pozyskać środki zewnętrzne. W chwili obecnej chcemy realizować kolejne inwestycje, dlatego przygotowujemy projekty i szukamy zewnętrznych źródeł ich dofinansowania, tak aby udział finansowy gminy był jak najmniejszy oraz aby Karlino dobrze wykorzystało fundusze unijne nowej perspektywy.
– Sądzi Pan że w Karlinie ludziom żyje się dobrze?
– Myślę, że w Karlinie ludziom żyje się coraz lepiej. Realizowane przez gminę inwestycje są skierowane właśnie do ludzi, to dla nich powstała Homanit Arena , która jest nie tylko halą widowiskowo-sportową, ale również centrum wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, a także miejscem spotkań. Dzięki wspomnianym już nowym mieszkaniom komunalnym rodziny mogą się rozwijać, nie brakuje miejsc w przedszkolu i żłobku, a nowe miejsca rekreacyjne sprzyjają spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Sieć asfaltowych ścieżek rowerowych w okolicy jest magnesem przyciągającym mieszkańców całego regionu. Pogoda jest coraz lepsza, dlatego warto poćwiczyć na siłowni zewnętrznej, albo na rolkach, rowerze lub pieszo rozejrzeć się po okolicy w poszukiwaniu wiosny.

– W zeszłym roku Karlino uruchomiło nowy obiekt – Homanit Arena. Jak spełnia on swoją rolę?
– Moim zdaniem Homanit Arena to obiekt, który wypełnił lukę. W Karlinie brakowało takiego miejsca. Do naszej kręgielni chętnie przyjeżdżają również mieszkańcy z całej okolicy, w tym również z pobliskiego Białogardu. Spółka zarządzająca obiektem organizuje wiele imprez i innych wydarzeń, które cieszą się dużym powodzeniem. Przyjeżdżający do nas zawodnicy, sportowcy, mistrzowie, ale również dzieci biorące udział w różnego rodzaju turniejach są pod wrażeniem kompleksowości obiektu. Takie zainteresowanie i mnogość wydarzeń tam organizowanych potwierdzają, że decyzja o budowie obiektu była słuszna.
– Podobno Karlino to także miasto różnych pasjonatów i społeczników?
– Gmina Karlino zachęca ludzi do podejmowania własnych inicjatyw i działań. W miarę możliwości wspieramy osoby, bądź stowarzyszenia, które aktywnie działają na naszym terenie. Doskonale rozwija się klub sportowy MKS Sokół, dlatego tez szukamy sponsora, który mógłby regularnie wspierać jego działania. Mamy już mistrzów w boksie i zapasach, ale zaangażowanie widać tez na innych polach. Takimi osobami, które pełnią funkcje społecznie są sołtysi, którym podziękowaliśmy podczas niedawno obchodzonego Dnia Sołtysa – to oni pracują w swoich miejscowościach na rzecz środowisk lokalnych. Karlino ma szczęście do osób, które je po prostu kochają. Takimi ludźmi bardzo zaangażowanymi są m.in. społecznicy nagrodzeni Karlińskimi Wieżami Sukcesu – Basia Świeczka – sołtys Zwartowa, która doskonale jednoczy lokalne środowisko i wspiera rozwój nie tylko samego sołectwa, ale współpracuje i zachęca innych sołtysów do podejmowania działań. Mamy również przyjaciół, którzy pracują na rzecz Karlina w Niemczech – to Krzysztof i Jolanta Szczecińscy. Zauważyłem również, że jeżeli stworzy się odpowiednią infrastrukturę i atmosferę to doskonale rozwijają się grupy zainteresowań, które zaczynają się formalizować i organizować na większą skalę. Przy Muzeum działają Szaleni Historycy – młodzi pasjonaci historii Karlina oraz Grupa Robocza – zorganizowana grupa osób zafascynowanych Karlinem i jednocześnie pasją poszukiwania skarbów. Bardzo cieszy mnie również inicjatywa Sundaybikers Karlino – grupa rowerzystów, którzy zbierają się i wspólnie „kręcą kilometry” wokół Karlina i w regionie. Niedawno zarejestrowali się jako stowarzyszenie. 
– A jak Karlino wspiera inwestorów i biznes?
– Gmina Karlino wspiera oczywiście rozwój gospodarczy. Mamy doskonale przygotowane tereny inwestycyjne, które czekają na inwestorów, którzy mają możliwość do korzystania z ulg w podatku dochodowym w związku z działalnością w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, których mamy w Karlinie dwie, ale również z ulg w podatku lokalnym.
Naszym inwestorom oferujemy pomoc na każdym etapie realizacji inwestycji, jak również podczas bieżącej działalności. Ta dobra współpraca z biznesem procentuje, ponieważ funkcjonujące u nas firmy wspierają działania gminy. Firma Homanit Polska, jedna z większych firm w regionie, zatrudniająca ponad 600 osób w Karlinie wspiera m.in. budowę nowych mieszkań komunalnych. Właściciel firmy – Fritz Homann zdecydował o przekazywaniu co rok, przez kolejne 8 lat kwoty 450 tys. zł z przeznaczeniem na budowę mieszkań oraz 50 tys zł dla lokalnego klubu sportowego. To ważne wsparcie, ale również doskonały przykład dla innych jak w praktyce realizować założenia społecznej odpowiedzialności w biznesie. Karlino chętnie współpracuje również z firmami spoza naszej gminy. Stwarzamy mieszkańcom możliwości znalezienia pracy m.in. poprzez organizację spotkań z potencjalnymi pracodawcami z regionu. Gminne Centrum Informacji w Karlinie prowadzi bazę potencjalnych pracowników i pomaga inwestorom w znalezieniu odpowiednich pracowników, przede wszystkim wśród mieszkańców naszej gminy i najbliższej okolicy. To wsparcie dla osób poszukujących zatrudnienia, ale również pomoc dla przedsiębiorców, ponieważ coraz trudniej znaleźć dobrych i zaangażowanych pracowników. Jesteśmy otwarci na bliską współpracę z przedsiębiorcami i bardzo elastyczni w stwarzaniu im jak najlepszych warunków funkcjonowania, dlatego serdecznie zapraszam do inwestowania w Karlinie.

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

Registration disabled