koniunktura jest zła, będzie jeszcze gorsza, ale póki co większość firm nie zwalnia pracowników

zpp logoBadanie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dotyczące nastrojów sektora MSP w zw. z epidemią koronawirusa pozwala na wysnucie jednego wniosku: koniunktura jest zła, będzie jeszcze gorsza, ale póki co większość firm nie zwalnia pracowników. 62% firm z sektora MSP negatywnie ocenia obecną koniunkturę gospodarczą, a aż 85% uważa, że w najbliższym półroczu jeszcze się ona pogorszy. Niemal co czwarty przedsiębiorca z sektora planuje zwalniać pracowników. Badani uważają, że w świetle spowodowanych epidemią zmian na rynku pracy, konieczne jest obniżenie pozapłacowych kosztów pracy (65%) i uelastycznienie kodeksu pracy (34%).

screenshooter imageconverter5e985676780921Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zlecił badania mające na celu poznanie nastrojów i oceny aktualnej sytuacji wśród przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm. Wyniki badania nie są optymistyczne i dotyczą 3 głównych bloków:

1. Nastrój i koniunktura gospodarcza: Nastroje wśród przedsiębiorców są negatywne aż 76% badanych martwi się obecną sytuacją zw. z epidemią koronawirusa. Sektor MSP w większości negatywnie ocenia obecną koniunkturę gospodarczą (62%). 25% respondentów ocenia ją pozytywnie, a 13% nie ma jasnej oceny aktualnej sytuacji. Aż 85% firm z sektora MSP przewiduje pogorszenie się koniunktury gospodarczej, podczas gdy tylko 15% przewiduje jej polepszenie lub brak zmiany w najbliższym półroczu.

2. Kondycja firmy: 65% przedsiębiorców z sektora MSP deklaruje, że epidemia już pogorszyła działalność i kondycję ich firm. 30% twierdzi, że epidemia nie wpłynęła istotnie na funkcjonowanie firm. Aktualnie 45% przedsiębiorców negatywnie ocenia kondycję swojej firmy, a 39% pozytywnie. Jednak już zdecydowana większość, bo 58%, przewiduje pogorszenie kondycji firmy na koniec 3-ego kwartału tego roku, 33% nie przewiduje istotnych zmian. 19% firm zwolniło pracowników w związku z epidemią, a 23% planuje zwolnienia pracowników w najbliższym czasie.

3. Tarcza antykryzysowa: Większość przedsiębiorców negatywnie ocenia tarczę antykryzysową (55%). Należy podkreślić, że badanie zostało przeprowadzone jeszcze przed ogłoszeniem „tarczy finansowej” PFR, więc jego wyniki dotyczą wyłącznie „tarczy” uchwalonej w Sejmie. Najgorzej oceniają ją przedsiębiorcy najmniejsi, zatrudniający do 9-ciu pracowników. Co więcej, większość badanych ocenia, że tarcza antykryzysowa nie będzie skuteczna (58%), tylko 26% przewiduje jej skuteczność. Najważniejszymi zmianami do wprowadzenia w świetle zmian na rynku pracy spowodowanych epidemią koronawirusa przedsiębiorcy uważają obniżenie pozapłacowych kosztów pracy (65%), uelastycznienie kodeksu pracy (34%), zahamowanie podwyżek płacy minimalnej (30%), zwiększenie środków na podnoszenie kompetencji pracowników (19%) oraz przyspieszenie procedur zatrudniania cudzoziemców (10%). 

screenshooter imageconverter5e9856757a1fe1

Komentarz Prezesa ZPP, Cezarego Kaźmierczaka: – Nie ulega wątpliwości, że sektor MSP obawia się gospodarczych skutków epidemii. Koronawirus już w tej chwili wywarł duży negatywny wpływ na działalność firm, co widać w wynikach badań. Nie unikniemy również zwolnień, jednak wyniki w tym zakresie pokazują, że przedsiębiorcy starają się trzymać nerwy na wodzy – na redukcję zatrudnienia zdecydował się na ten moment co piąty przedstawiciel sektora, zaś niemal co czwarty zadeklarował takie plany. Oznacza to, że większość firm nie zwalnia i nie planuje zwalniać. Ponadto sytuacja zmienia się dynamicznie – przedstawiona w ubiegłym tygodniu „tarcza finansowa” może spowodować, że znaczna część tych firm, które zwolnienia planowały, jednak z nich zrezygnuje. Wydaje się, że dodatkowo mogłoby pomóc obniżenie pozapłacowych kosztów pracy i uelastycznienie przepisów.

Registration disabled