Koronawirus nas nie zatrzymał

Rozmowa z Waldemarem Miśko, burmistrzem Karlina

– Czy sądzi Pan że sytuacje takie jak ta, związana z pojawieniem się koronawirusa, są dobrym sprawdzianem dla samorządów? Jak to wyglądało w Karlinie?

-Ciężko powiedzieć, że to dobry sprawdzian, ponieważ jest to trudna dla nas wszystkich sytuacja. Cieszę się jednak, że sprawdziliśmy się doskonale jako społeczeństwo. Od początku pandemii widać było chęć pomocy, mieszkańcy, przedsiębiorcy pomagali sobie nawzajem. Grupy wolontariuszy pomagały w zakupach, roznosiły maseczki, lokalni gastronomicy wspierali medyków i służby mundurowe, stowarzyszenia włączyły się do pomocy. To bardzo wyjątkowe i szczególnie dla mnie cenne. Myślę, że sprawdził i sprawdza się również gminny sztab kryzysowy. Szybko reagowaliśmy i mieszkańcy mieli pełne informacje na temat rozwoju sytuacji. Sprawnie weszliśmy w nauczanie zdalne, a obsługa interesantów w urzędzie też cały czas jest sprawnie prowadzona. W tym trudnym czasie udało nam się zrealizować kilka projektów, dzięki którym doposażyliśmy centrum kryzysowe w sprzęt, wyposażenie i niezbędne środki ochrony, a także sprzęt komunikacyjny. Wymieniliśmy się doświadczeniami z niemieckimi partnerami, kontynuowaliśmy współpracę partnerską, ale zdalnie, spotykaliśmy się online. W ramach kilku projektów doposażyliśmy szkoły i przedszkola. Nowoczesny sprzęt podniósł jakość edukacji oraz bezpieczeństwo obiektów. Pracowaliśmy również aktywnie nad pozyskaniem inwestorów – nie spotykaliśmy się na żywo, ale rozmowy online przyniosły pozytywne decyzje o lokalizacji w Karlinie.

Czy obecnie dla samorządów, w tym Karlina lepiej jest obrać strategię na przeczekanie i bieżące funkcjonowanie, czy mimo wszystko należy myśleć o przyszłości, rozwijać się?

-Jak powiedziałem wcześniej w Karlinie pandemia nas nie zatrzymała, działamy aktywnie na różnych polach, bo to jest konieczne, żeby się rozwijać, nie czekamy. Trudno powiedzieć, czy pomoc państwa jest wystarczająca. Bardzo doceniliśmy możliwości aplikowania w naborach tzw. Covidowych i aktywnie z nich korzystaliśmy dla doposażenia szkół i uczniów, ale również na inne działania. Cieszę się również, że dzięki współpracy z Urzędem Wojewódzkim udało się zorganizować na miejscu w Karlinie punkt szczepień, który pozwolił na sprawne ich prowadzenie. Wyszliśmy jako samorząd z inicjatywą i w urzędzie stworzyliśmy specjalną komórkę, która zajmuje się rejestracją na szczepienia. Każdy senior otrzymał od nas pakiet informacji na temat szczepień oraz pomoc w rejestracji. Zaczęliśmy od seniorów, organizowaliśmy dla nich transport i opiekę jeżeli to było konieczne, a teraz kontynuujemy z kolejnymi grupami zgodnie z aktualnymi przepisami. Szczepienia u nas przebiegają bardzo sprawnie, dzięki temu, że w organizację punktu zaangażowani są pracownicy Karlińskiego Ośrodka Kultury.

Czym więc może się Pan pochwalić jeśli chodzi o nowe plany, inwestycje?

-W tej chwili realizowane są dwie ważne inwestycje: kończymy budowę PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) oraz rozpoczęliśmy rewitalizację parku przy ul. Waryńskiego, gdzie m.in. powstanie długo wyczekiwana kładka łącząca centrum Karlina z tym parkiem. Powstanie tam wspaniała przestrzeń do wypoczynku i rekreacji z bardzo dobrze wyposażonym placem zabaw. Jestem przekonany, że będzie to jedno z ładniejszych miejsc w Karlinie. W planach mamy również rewitalizację drugiego parku na ul. Parkowej, gdzie również uporządkujemy zieleń, alejki, powstanie zupełnie nowy plac zabaw, ale też m.in. park linowy. Takie miejsca w przestrzeni publicznej są bardzo potrzebne, dlatego cieszę się, że dzięki wsparciu funduszy unijnych możemy je zrealizować. Podpisaliśmy również umowy z wykonawcami na wykonanie nowych odcinków ścieżek rowerowych. Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem blisko 4 mln zł, a wartość inwestycji to ponad 7,5 mln zł. W ramach prac wykonane zostaną także stacja naprawy rowerów, ławki/stoły, stojaki na rowery, stolik zadaszony i wiata na rowery. Dzięki realizacji inwestycji sieć ścieżek rowerowych w Gminie Karlino połączy ważne punkty z istniejącą infrastrukturą ścieżek rowerowych, które pozwalają na bezpieczną komunikację m.in. do dużych zakładów pracy oraz łączą gminę z siecią ścieżek w całym województwie zachodniopomorskim. Planowana wartość inwestycji – 7 519 044,01 zł, a wartość dofinasowania – 3 857 214,88 zł

Zapytam jeszcze o karlińską oświatę, czy system hybrydowy i online się sprawdza?

-Bardzo szybko zareagowaliśmy na dynamicznie zmieniającą się sytuację i szybko zorganizowaliśmy zarówno uczniom, jak i nauczycielom możliwość zdalnej pracy i nauki. Dokupiliśmy sprzęt i wyposażenie, w tym również ozonatory i urządzenia do dezynfekcji. Stworzyliśmy myślę, że bezpieczne środowisko. Ci uczniowie, którzy mogli wrócić do szkół mieli zajęcia na miejscu zgodnie z ogólnymi zaleceniami. Cieszę się, że nauka i praktyki w Zespole Szkół w Karlinie również były sprawnie zorganizowane. Kształcimy tam uczniów w zawodach przyszłości takich jak Technik Mechatronik i Technik Grafik, więc korzystanie z nowych technologii to dla nich codzienność. Doposażyliśmy jeszcze szkołę, a kameralny internat sprawdził się w tych warunkach doskonale. To jest bardzo duży atut naszej szkoły – bezpieczne środowisko oraz indywidualne podejście do uczniów. Ci młodzi ludzie są dla szczególnie ważni, ponieważ a Karlinie mają przyszłość. Właśnie rozpoczęła się budowa nowego zakładu produkcyjnego firmy Scanrad, a obecnie już Yinlun Setrab Poland, który reprezentować będzie przemysł 4.0. To nowe miejsca pracy, które będą czekać na młodych ludzi, a w połączeniu z mieszkaniami komunalnymi , których budowę będziemy kontynuować to doskonała oferta na start w dorosłe życie. Zachęcam do zapoznania się z ofertą naszej szkoły – to wyjątkowa propozycja, szczególnie na trudne czasy.

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

Registration disabled