Koronawirus: praca w nowym reżimie BHP

Foto: Pixabay.com

Kryzys to nieodłączna część naszego życia, czasem kompletnie od nas niezależna i nieprzewidywalna, tak jak aktualnie przetaczająca się przez świat pandemia koronawirusa SARS-COV-2.

Wiele firm, w krótkim czasie zostało zmuszonych do wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. O ile wdrożenie funkcjonalności technicznych można przeprowadzić sprawnie, o tyle trudniej jest przestawić na nowy model pracy ludzi, którzy od lat funkcjonowali w systemie bezpośrednich kontaktów. Nie od dziś wiadomo, że zmiany budzą niepewność i nie każdy od razu będzie entuzjastą wideorozmów, webinarów i spotkań online.

Zmiany dotknęły wszystkie obszary działalności przedsiębiorstw, również w zakresie BHP. Bezpieczeństwo i higiena pracy stały się ważne nawet dla tych pracodawców, którzy te zagadnienia traktowali jak zło konieczne. Nieodzownym stało się przygotowanie odpowiednich zabezpieczeń dla pracowników ale także, zmiany w organizacji pracy, rotacji pracowników, dowozu do miejsc pracy, miejsc spożywania posiłków, miejsc odpoczynku i odpowiedniego przygotowania pomieszczeń sanitarnych.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy niezależnie od sytuacji epidemicznej. Dlatego w obecnej sytuacji tak ważne jest wypracowanie jasnych zasad postępowania umożliwiających wykonywanie pracy w sytuacji zagrożenia zarażeniem. Część problematycznych zagadnień została już uregulowana przez ustawodawcę. Są to badania lekarskie, szkolenia bhp czy obowiązek zapewnienia środków ochrony indywidualnej. Część nadal budzi kontrowersje. Dotyczy to np. zasad pomiaru temperatury, odmowy dopuszczenia do pracy w razie podejrzenia zakażeniem, zbierania danych o stanie zdrowia.

Badania lekarskie pracowników

W okresie epidemii zawieszono obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich. Zawieszenie obowiązku wykonywania badań nie oznacza jednak, że pracodawca nie ma prawa ich zlecić. Jeśli stan zdrowia pracownika wskazuje na duże prawdopodobieństwo niezdolności do pracy lub pracownik wykonuje prace szczególnie niebezpieczne, stoimy na stanowisku, że należy skierować go na badania. Dla bezpieczeństwa pracownika i własnej odpowiedzialności pracodawcy, pracownik powinien otrzymać skierowanie na badania lekarskie z informacją gdzie takie badania może wykonać. Wielu lekarzy medycyny pracy wznowiło działalność swoich placówek, warto więc zadbać o aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające pracownika do wykonywania określonej pracy. Zaznaczam, że w związku z brakiem aktualnych badań pracodawca nie zostanie ukarany przez sprawujące nadzór nad bezpieczeństwem pracy służby, ale z pewnością może stanowić to problem w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy.

Naszym klientom zawsze sugerujemy, aby pracownicy posiadali aktualne orzeczenia lekarskie, niezależnie od zawieszenia tego obowiązku w okresie epidemii. Przepisy dopuszczają uzupełnienie badań w terminie 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Szkolenia BHP

Tarcza antykryzysowa pozwala prowadzić szkolenia wstępne z dziedziny bhp oraz szkolenia okresowe dla wszystkich grup stanowisk za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a więc zdalnie. Wydawałoby się, że szkolenia w formie zdalnej to duże ułatwienie, jednak w przypadku pracowników na stanowiskach robotniczych, cudzoziemców, pracowników niewykwalifikowanych szkolenie w formie wideokonferencji lub webinaru stanowi wyzwanie lub jest nie do zaakceptowania.

W naszej firmie rozumiemy te problemy i większość szkoleń, szczególnie wstępnych robotniczych prowadzimy stacjonarnie. Jest to dla nas wyzwanie, ponieważ na szkoleniu są maksymalnie 3 osoby, zachowujemy duże odstępy pomiędzy uczestnikami i prowadzącym, stosujemy zabezpieczenia w postaci maseczek, przyłbic, rękawiczek ochronnych i płynu do dezynfekcji. Dostrzegamy jednak, jak ważne jest szczególnie w dobie pandemii zapoznanie pracownika z bezpiecznym dla siebie i innych wykonywaniem pracy. Nasz system szkoleń został zmodyfikowany o treści związane z profilaktyką i higieną w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 jako wzmocnienie bezpieczeństwa pracy przy realizacji zadań zawodowych na danym stanowisku pracy.

Ocena ryzyka zawodowego

We wszystkich zakładach pracy, z którymi współpracujemy dokonaliśmy aktualizacji oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy potencjalnie zagrożonych koronawirusem SARS-COV-2, związane z koniecznością wykonywania pracy w narażeniu na działanie czynników biologicznych i psychospołecznych. Opracowane zostały procedury zachowań, wydano odpowiednie obwieszczenia i instrukcje, które mają wpłynąć na bezpieczeństwo pracy w dobie pandemii.

Staramy się, w ramach działalności Centrum Szkoleniowego i-BHP reagować na zmieniającą się dynamicznie sytuację. Jesteśmy po to, by rozwiązywać problemy pracodawców, w sprawach pracowniczych. Wszyscy pracujemy w zagrożeniu i to, z czym się obecnie mierzymy jest nowe i nieprzewidywalne dla nas wszystkich. Ważne, aby dzielić się doświadczeniem, spostrzeżeniami i reagować na zagrożenia. Tak właśnie pracujemy.

Renata Naworol

Centrum Szkoleniowe i-BHP

Więcej o nas: tutaj.

Registration disabled