Letni urlop Polaków

Foto: Małgorzata Pietras

Na tegoroczny urlop wakacyjny wydajemy przeciętnie 1500 zł na osobę. Czy to dużo czy mało? A na co wydajemy? To już rożnie- na zakwaterowanie – 38%, na jedzenie – 22%, dojazd na urlop – 20% oraz atrakcje i rozrywki – 20%. Letni urlop 47% ankietowanych na potrzeby badania Polaków finansuje z oszczędności, 37% z bieżących dochodów, 12% musi skorzystać z pożyczki lub kredytu, natomiast 4% zadłuża się u rodziny.

Jak wynika z badania „Urlopowe zwyczaje Polaków – lato 2021”,nadal jest zauważalna różnica między wydatkami na rozrywkę i wypoczynek pomiędzy mieszkańcami Polski a Europy Zachodniej. Polacy przeznaczają jednak coraz większe budżety na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego i rekreację. Podczas letniego urlopu są skłonni wydać więcej na oryginalne i ciekawe rozrywki, jak na przykład flyboard czy wakeboarding.

Średni urlop wyniesie między 8 a 14 dni. Tylko 19% respondentów zaplanowało urlop dłuższy niż 14 dni. Dla 9% Polaków tegoroczne wakacje oznaczają wypoczynek tylko w weekendy. Najczęściej będziemy wypoczywać w kraju, jak deklaruje 43% respondentów. Co trzeci Polak planuje urlop zarówno w kraju, jak również za granicą. 16% ankietowanych wyłącznie za granicą, jeśli będzie taka możliwość.

Co drugi Polak uczestniczący w badaniu deklaruje, że umie na urlopie odciąć się od zawodowych obowiązków argumentując, że jest to czas tylko dla niego i wyłączając służbową komórkę. Dla 33% respondentów jest to wciąż trudne, gdyż przyznają że zdarza się im pracować zdalnie mimo urlopu i pozostawać w stałym kontakcie z firmą.

Aż 80% zapytanych Polaków deklaruje, że zamierza podczas tegorocznych wakacji wspierać polską branżę turystyczną. 

Badanie sondażowe „Zwyczaje urlopowe Polaków – lato 2021″ zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 976 respondentów w formie ankiety online w czerwcu 2021.

Registration disabled