Magiczna pomoc

Od niedawna działa w Koszalinie fundacja Magia. Czym się zajmuje?- Naszą misją jest niesienie pomocy najsłabszym, czyli dzieciom, których sytuacja materialna odbiera im szanse leczenia i godnego życia- wyjaśnia Adam Jaremko, prezes i założyciel fundacji. Wszyscy działają na rzecz fundacji wyłącznie jako wolontariusze, bez wynagrodzenia i zwrotu poniesionych kosztów. Działalność fundacji jest absolutnie transparentna – Upubliczniamy wszelkie informacje o uzyskanych środkach i ich przeznaczeniu- wyjaśnia prezes- Pomoc nie będzie miała formy gotówkowej.

Kiedy będzie potrzeba sfinansowania leczenia w jakimś ośrodku, na jego konto Fundacja przeleje pieniądze. Jeśli zaś pojawi się konieczność zakupu leków, urządzeń, elementów wyposażenia – zakupi je i przekaże w formie rzeczowej. 

Fundacja przyjęła założenie, że wszystkie pieniądze i inne środki podarowane jej przez darczyńców będzie przeznaczać w całości na pomoc dzieciom. Zdarza się bowiem tak, że w rocznych sprawozdaniach podobnych organizacji (o ile te dokumenty są w ogóle rzetelnie i terminowo składane w sądzie) można znaleźć zdumiewające informacje – na przykład takie, że więcej pieniędzy pochłonęły koszty utrzymania i wynagrodzenia zarządów albo pracowników, niż bezpośrednia pomoc dla beneficjentów.

Fundacja dopiero startuje. Stopniowo będzie gromadzić potrzebne pieniądze. Liczy na efekt kuli śniegowej. Pierwsi zaangażowani w nią ludzie różnych zawodów będą zapraszać kolejnych. Takim sposobem będzie się rozrastać sieć przyjaciół Fundacji. -Podstawową formą gromadzenia funduszy (przynajmniej na początku działalności) będzie crowdfunding.- wyjaśnia Adam Jaremko- Każdy może przeznaczać miesięcznie drobne kwoty, firmy mogą zadeklarować wsparcie np w wysokości 100 zł miesięcznie, stając się naszym darczyńcą.

Jak to się zaczęło? Fundatorem Magii, czyli pomysłodawcą i osobą formalnie ją powołującą, jest koszaliński przedsiębiorca Adam Jaremko. Zgromadził on wokół siebie grono pierwszych wolontariuszy, którymi są osoby cieszące się autorytetem w swoich środowiskach, przedsiębiorcy, lekarze. Weszły one do rady i zarządu Fundacji. Jak podkreśla on wielokrotnie, całość środków idzie na pomoc dzieciom, nie na pokrycie pensji, czy utrzymanie biur. 

Założyciele  podkreślają jej apolityczny charakter. Podobnie w odniesieniu do przekonań religijnych Fundacja jest zupełnie neutralna. Tak więc mogą się w nią angażować osoby o różnych postawach i przekonaniach, ale gdy występują w jej imieniu (jako członkowie albo współpracownicy) nie mogą tych przekonań demonstrować.
Jedną z osób, której pomogła fundacja , jest 17 letnia Ania. Udało się opłacić jej półroczną rehabilitację. Niepełnosprawność dziewczynki wynika z przebytego dziecięcego porażenia mózgowego, cierpi ona również na inne współistniejące schorzenia . Anią bardzo troskliwie zajmuje się jej mama. Obie są ze sobą bardzo związane, dzięki czemu mama potrafi odczytać wszystkie potrzeby i emocje Ani i nie potrzebne są im do tego słowa. Na co dzień Ania i jej mama walczą z różnymi ograniczeniami, borykają się z problemami niestety również tymi finansowymi.

Wiecej o fundacji na : www.fundacjamagia.pl

 

Registration disabled