Milion zachorowań na grypę w całej Polsce! Prawie 15 tys. przypadków w województwie zachodniopomorskim

Już ponad milion pacjentów zachorowało na grypę lub choroby grypopodobne, w tym prawie 15 tys. w województwie zachodniopomorskim. Szczyt zakażeń ma dopiero nastąpić, a jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, w tym samym czasie może dojść do kolejnej fali zachorowań na COVID-19. To już ostatni moment, żeby zaszczepić się przed nadchodzącym sezonem. Zbliżająca się fala zachorowań będzie szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, dzieci, osób przewlekle chorych czy w wieku 65+.

Meldunki epidemiologiczne NIZP PZH-PIB podają, że od początku sezonu grypowego w województwie zachodniopomorskim już 14 182 osób zachorowało lub mogło zachorować na grypę. Jednocześnie dane Centrum e-Zdrowia podają, że od początku września do końca trzeciego tygodnia października zaraportowano zaledwie 391 tys. szczepień, w tym tylko 59 839 szczepień przeciw grypie zrealizowano w aptekach. Dane te mogą oznaczać, że Polska nie osiągnie nawet 7% poziomu wyszczepialności populacji, pomimo wprowadzenia bezpłatnej usługi szczepień przez Ministerstwo Zdrowia. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy wystosował apel o mobilizację pacjentów do zaszczepienia się przeciw grypie.

Zobowiązaniem każdego z nas — dziennikarzy zdrowotnych, urzędników państwowych, pracowników instytucji publicznych oraz organizacji społecznych — jest edukacja społeczeństwa na temat konsekwencji wynikających z zakażenia wirusem oraz przeciwdziałanie dezinformacji o niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniem przeciw grypie. Musimy działać na rzecz dobra pacjentów oraz sprawnego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia” — apeluje prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, przewodniczący Radu Naukowej OPZG.

Przedstawiciele resortu zdrowia w Polsce już kilka razy podkreślali, że na przełomie grudnia i stycznia może dojść do skumulowania się fali zachorowań na COVID-19 ze szczytem zakażeń wirusem grypy. Proponowane są różne rozwiązania, które mają pozwolić na skrócenie ścieżki pacjenta, m.in. rezygnacja z obowiązkowej recepty od lekarza czy wprowadzenie zasady, na mocy której kwalifikacja i zaszczepienie będą podstawą do refundacji wydanej w tym celu szczepionki. Podjętych działań systemowych, które pozwoliłyby na zabezpieczenie pacjentów przed zakażeniami i poważnym przebiegiem choroby jednak wciąż brak.

Czym jest OPZG? Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Program od lat prowadzi w Polsce działania edukacyjne na rzecz budowania świadomości zagrożeń wynikających z tej choroby, jak i podniesienia poziomu wyszczepialności przeciw grypie, zarówno wśród pacjentów z grup ryzyka, jak też w całym społeczeństwie. Organizatorem Społecznej Kampanii Informacyjnej powstałej w ramach Programu jest Fundacja Nadzieja dla Zdrowia. Działania skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, samorządu oraz do pracodawców. Przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą najważniejszych instytucji działających na rzecz poprawy zdrowia publicznego, wielu organizacji zrzeszających lekarzy, pracodawców, związki samorządów i towarzystwa medyczne. Więcej informacji na stronie www.opzg.pl

Registration disabled