MLGR nie tylko dla rybaków

krzysztofszpakiewiczmielnoRozmowa z Krzysztofem Szpakiewiczem, prezesem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

– Czy MLGR wspiera głównie rybaków, sektor rybny, jak sugeruje nazwa?

– Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka wspiera nie tylko rybaków. Mamy ponad dwustu członków, pomagamy oczywiście rybakom, ale także hodowcom, przetwórcom, stowarzyszeniom, fundacjom, samorządom, przedsiębiorcom, mieszkańcom gmin z obszaru działania MLGR (Mielno, Będzino, Biesiekierz, Dygowo, Białogard, Karlino, Tychowo, Połczyn – Zdrój) w pozyskiwaniu funduszy na realizację ich projektów. Zależy nam na zacieśnianiu współpracy pomiędzy gminami, w pomaganiu rybakom w dywersyfikacji działalności, rozwijaniu działalności gospodarczych, promocji obszaru objętego LSR (Lokalną Strategią Rozwoju) oraz aktywizacji mieszkańców obszaru.

– Na co można uzyskać pieniądze i kto może aplikować?

– W nowym Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014– 2020 w ramach konkursu na wybór Strategii, nasza MLGR znalazła się na 3 pozycji w Województwie Zachodniopomorskim – uzyskaliśmy ponad 14 mln zł, z przeznaczeniem między innymi na: wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r, poprawę atrakcyjności obszaru LSR i wsparcie aktywności mieszkańców obszaru LSR. Właśnie 3 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady MLGR (rady oceniającej wnioski) w celu weryfikacji złożonych wniosków o dofinansowanie po zakończonym I naborze w ramach przedsięwzięć. Jest to podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku Ponadto- wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku Plus wsparcie na tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku
– Kiedy planujecie kolejne nabory?
– Kolejny nabór. dla przedsiębiorców i rybaków, planujemy na wrzesień – październik, na kwotę 1 mln zł., będzie to pomoc w formie zwrotu kosztów kwalifikowanych w wysokości do 50% tych kosztów, do wysokości limitu, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę. Zgodnie z wymogami Programu Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020, ponad 50 % budżetu musi być przeznaczone na operacje przyczyniające się do tworzenia lub utrzymania miejsc pracy. Wsparcie będą otrzymywać projekty, które będą przyczyniały się do rozwoju przedsiębiorczości w regionie, rozwoju lokalnego przetwórstwa, zachowania dziedzictwa kulturowego, polegające na dywersyfikacji zatrudnienia osób mających prace związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, wspierające przedsiębiorczość lub innowację młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury oraz ochrony i budowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Po środki będą mogli sięgać rybacy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia , gminy oraz mieszkańcy obszaru objętego strategią.

– Komu do tej pory pomogła MLGR i czy warto się o te środki starać? Jest to realna pomoc?
– Dofinansowaliśmy 153 operacje o bardzo zróżnicowanym charakterze. Wsparcie uzyskali rybacy, gminy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia z obszaru 8 gmin. Zapraszam na naszą stronę www.mlgr.pl na której znajduje się wirtualny spacer po „naszych” operacjach. Moim zdaniem warto starać się o te środki, jednak najlepiej zapytać o to samych beneficjentów. Jednakże na przykładzie jednej gminy Mielno, gdzie zrealizowano ponad 83 operacje na kwotę 11 mln zł, widać, że środki te zostały rozdysponowane w sposób racjonalny i dzięki nim powstało wiele ciekawych przedsięwzięć służących zarówno turystom jak i mieszkańcom. Wspomnę tylko że MLGR działa od 2009 r. Obszar jaki obejmuje nasze stowarzyszenie to 15 sołectw, 1652 km i zamieszkiwany jest on przez 65 tys. mieszkańców, Mamy obecnie 230 członków.
– Czyli można zaryzykować stwierdzenie że że MLGR znalazła ważne miejsce w dziedzinie inicjatyw społecznych w regionie?

– W poprzednim okresie finansowania na lata 2017 – 2013 zrealizowano z naszych funduszy 153 operacje, na łączną kwotę ponad 53 mln zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła ponad 23 mln zł. Przytoczę tu kilka projektów: budowa domów szeregowych dla wędkarzy i turystów w gospodarstwie agroturystycznym, aranżacja i remont sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie, powstanie skansenu-izby rybackiej w Unieściu, budowa wieży widokowej w ogrodach tematycznych Hortulus w Dobrzycy Gmina Będzino, przebudowa i remont promenady nadmorskiej w Mielnie etap: I przebudowa zejścia na plażę przy ul. Orła Białego, Chmielnej i Mickiewicza, czy utworzenie ogólnodostępnej siłowni plenerowej „Zdrowy jak ryba” w tradycyjnej rybackiej wsi w Chłopach. Wsparcie otrzymały także projekty na zakup wyposażenia do smażalni, zakup samochodów do przewozów żywej ryby czy zwiększenie atrakcyjności obiektów usługowych – wyposażenie pensjonatów, hoteli, rozbudowa tychże obiektów oraz wiele innych. Myślę więc, że w dużej mierze mieszkańcy naszego regionu, jak również sam region, dużo zyskał dzięki zrealizowanym projektom.

 

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

Registration disabled