Nowe ścieżki rowerowe i “Społecznik”

tomaszsobierajRozmowa z Tomaszem Sobierajem, Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego

– Jedną z turystycznych atrakcji Pomorza Zachodniego sa ścieżki rowerowe. Turystyka rowerowa z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. Czy planowane jest utworzenie sieci kolejnych dróg rowerowych, by zwiększyć zainteresowanie turystów i mieszkańców rowerową formą rekreacji?
– Oczywiście, turystyka rowerowa jest coraz bardziej popularna, rowerzyści mają swoje oczekiwania i staramy się im sprostać, poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej. Tworząc sieć dróg rowerowych analizowaliśmy dokładnie wszystkie te lokalizacje w województwie, które mogą służyć za ścieżkę rowerową wraz ze stanem ich nawierzchni. Są to z pewnością już istniejące ścieżki rowerowe ale również dukty leśne, zapomniane dróżki. W oparciu o atrakcyjność wybranych miejsc w województwie, wyznaczyliśmy łącznie 12 głównych ciągów rowerowych, widocznych na mapie, którym nadano odpowiednie priorytety ważności.

– Czy te wszystkie 12 tras rowerowych jest już dostępnych dla mieszkańców oraz turystów?

– Po przeprowadzonych analizach, wytyczonych korytarzach teraz pora na projektowanie a następnie na realizację, czyli ich fizyczne zbudowanie. Pieniędzy, które zabezpieczyliśmy wystarczy na realizację 4 tras o najwyższych priorytetach ważności.

Jest to na przykład trasa nadmorska, trasa pojezierzy, czyli między innymi przez Pojezierze Drawskie, Czaplinek, z etapem końcowym na zabytkowym moście w Siekierkach oraz druga odnoga do Szczecina. To bajeczne miejsce, nieco zapomniane, ale z piękną przyrodą. Trasa bałtycka biegnie od Koszalina i Kołobrzegu, mając punkt wspólny w Białogardzie I dalej do Wałcza. W wielu miejscach trasy rowerowe będą biegły po starych nasypach kolejowych, z dala od głównych dróg krajowych i szos, aby rowerzyści mieli większy komfort jazdy i oczywiście z powodów bezpieczeństwa. Do tego trakty rowerowe będą miały niemal 3 mietry szerokości.

rowerzysci1– Jak wygląda kwestia finansowania projektu tych ścieżek rowerowych?
– Fundusze pochodzą przede wszystkim z RPO. Zabezpieczyliśmy je tam w działaniach 4.6 oraz 4.9, oraz część środków z dedykowanych ZIT SOM oraz KKBOF. Dodatkowym źródłem finansowania jest Interreg. Ogółem kwota wynosi aż 140 mln zł. Samorząd musi dołożyć do dofinansowania 15% z własnych środków. Realizacja tego bardzo dużego zadania została zlecona do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
– Samorząd, czyli także gminy?
– Tak, partycypacja wynosi po 7,5 % na każdą z gmin, na terenie której przebiega ścieżka. Kolejne 7,5% dokłada Urząd Marszałkowski. To właśnie gminy będą głównie właścicielami ścieżek rowerowych. W przyszłości będą dbały o ich utrzymanie, uzbrojenie w infrastrukturę turystyczną, tworzenie lokalnych pętli rowerowych, dodatkowych zjazdów, wypożyczalnie rowerów czy miejsca postojowe. Trasy będą jednakowo oznakowane, wraz z opisami ciekawych miejsc. Całość wspomnianych czterech ścieżek rowerowych to 1100 km. Kolejne drogi rowerowe są oczywiście w planach i pewnie będą realizowane w kolejnej perspektywie finansowej.
– Skoro mowa o rowerach, to warto wspomnieć kilka słów o instytucji Oficera Rowerowego w województwie. Jest to przydatna funkcja?
– Oficerów Rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim jest dwóch. Jeden z nich, pani Wanda Nowotarska zajmuje się tym od początku utworzenia tego stanowiska. To ona definiowała i zaproponowała szczegółowy układ ścieżek rowerowych i uzgadniała te kwestie z gminami. Techniczny sposób wykonania dróg rowerowych jest procesem, który nadal trwa.

korytarze
– Zaangażowanie społeczne mieszkańców województwa jest znane, nie tylko w kwestii ścieżek rowerowych. Ruszył program “Społecznik”, skierowany do lokalnych społeczności na wsparcie małych inicjatyw. To innowacyjny i wartościowy pomysł. Jak dużego zainteresowania się spodziewacie?
– Nabór wniosków na “Społecznika” odbywa się w trybie ciągłym, start programu ruszył 15 maja. Przyznam szczerze, że spodziewamy się szybkiego rozdysponowania funduszy, gdyż otrzymanie dotacji na projekty do 3 tys. zł. ma być maksymalnie pozbawione biurokracji. Zainteresowanie “Społecznikiem” już jest olbrzymie. Środki mają być łatwo dostępne dla grup formalnych i nieformalnych, dla stowarzyszeń, rad osiedli oraz innych. To, na co można wnioskować, jest ograniczone jedynie wyobraźnią. Mogą to być spotkania integracyjne, spotkania, eventy. Dysponentem funduszy na terenie województwa jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. Łącznie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na “Społecznika” przeznaczymy aż 1,5 mln zł. Pula ta podzielona została na 5 subregionów, po 300 tys. zł na każdy.

 

Rozmawiał:
Tomasz Wojciechowski

Więcej o trasach i terminach realizacji projektu: www.rowery.rbgp.pl

 

Registration disabled