OSP- zawsze gotowi!

bedzino1Ochotnicza Straż Pożarna to nieodłączny element lokalnej społeczności. Strażacy w gminach nie tylko gaszą pożary, ale także biorą udział w walce z klęskami żywiołowymi, zabezpieczają miejsca wypadków i edukują. W Polsce jest zarejestrowanych 15785 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych a w Województwie Zachodniopomorskim – 450. OSP działa na zasadach ustawy o stowarzyszeniach oraz w oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej. Nie jest to etatowa straż pożarna w pełnym tego słowa znaczeniu, więc nowy sprzęt, utrzymanie remiz odbywa się z subwencji MSWiA oraz z dotacji samorządów lokalnych. A te, trzeba podkreślić, w większości dbają o to, by wozy strażackie i pozostałe wyposażenie były na dobrym poziomie. Pracę i zaangazowanie strażaków z OSP należy docenić tym bardziej, że są to ludzie prowadzący normalne życie, pracujący zawodowo. Na ratowanie innych i gaszenie pozarów poświecają każdą wolną chwilę.

osp będzinoCo prawda, Bartłomiej Góral, Wiceprezes i Naczelnik OSP w Będzinie jest zawodowym strażakiem, to jednak jak sam twierdzi:- W obecnych czasach bardzo ciężko jest pogodzić życie zawodowe i rodzinne z funkcjonowaniem w strukturach OSP. W większości druhowie pracują poza miejscem zamieszkania, wyjeżdżają w częste delegacje służbowe w związku z tym ich dyspozycyjność jaką mogą poświęcić dla OSP jest coraz mniejsza. Niestety ten problem dotyczy większości jednostek OSP w kraju. Trzeba tutaj zaznaczyć,że strażacy -ochotnicy nie tylko wyjeżdżają do zdarzeń na dzwięk syreny ale także muszą się szkolić, ćwiczyć z coraz to nowocześniejszym sprzętem, aby w trakcie działań móc w pełni wykorzystać potencjał ratowniczy posiadanego sprzętu i udzielić profesjonalnej pomocy osobom potrzebującym.

ospbedzino2Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna nie tylko gasi pożary, ale ma w swoim zakresie wpisane ratownictwa specjalistyczne takie jak ratownictwo techniczne, wodne, wysokościowe, chemiczno-ekologiczne, poszukiwawczo-ratownicze, a także działanie medyczne związane z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Aktualnie w OSP w Będzinie zrzeszonych jest 25 członków czynnych z czego 18 druhów może uczestniczyć w działaniach ratowniczych. Zasłużonym działaczem jest niewątpliwie nestor ochotniczego pożarnictwa w Będzinie, Aleksander Woźnicki. Przy OSP funkcjonuje również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza która liczy blisko 10 chłopców i dziewcząt w wieku 11-16 lat. Warto znaznaczyć, że remiza OSP w Będzinie została dosłownie ”postawiona w płomieniach” za sprawą koszalińskiego artysty Cukina, czyli Tomka Żuka. Namalował on na zewnętrznej stronie budynku strażaków walczących z żywiołem.

– W jednostce na poziomie średnio ok 80 zdarzeń rocznie, przy 18 członkach mogących brać udział w działaniach dla niektórych jest to znaczące obciążenie. Niejednokrotnie działalność druha OSP odbywa się kosztem rodziny i życia prywatnego na które poprostu brakuje już czasu. – dodaje Bartłomiej Góral.

ospbedzino22Wyjaśnia też, jak dzieje się, że do zagrożenia strażacy udają się niemal natychmiast:- W naszej jednostce funkcjonuje kilka wariantów powiadamiania strażaków o konieczności wyjazdu do zdarzenia. Doba cyfryzacji daje nam takie możliwości i staramy się z nich w miarę możliwości korzystać. Pamiętam jeszcze czasy gdzie strażacy wyjeżdżali do pożaru na dźwięk syreny którą ręcznie uruchamiał Prezes OSP, który otrzymywał telefoniczną informacje z Państwowej Straży Pożarnej z Koszalina o tym że nasza jednostka ma wyjechać. Z czasem, jak się pojawiło więcej telefonów stacjonarnych w Będzinie, to jego żona dzwoniła telefonicznie do kierowcy aby skrócić maksymalnie czas wyjazdu. Prezes dalej w tym czasie biegł do remizy i włączał syrenę. Postanowiliśmy rozbudować nasz system alarmowy o centralę do wysyłania SMSów do druhów którzy posiadali już telefony komórkowe. Od dwóch lat nas system powiadamiania został rozbudowany o aplikację mobilną która również powiadamia nas o zdarzeniu, osoby funkcyjne wiedzą ilu strażaków potwierdziło swój udział w działaniach i czy czekać jeszcze na kogoś w remizie, bo biegnie. Nowy system połączony jest z nawigacją dzięki czemu wiemy dokładnie gdzie jechać do zdarzenia.

Wszystkie te systemy działają jednocześnie i dublują się aby wykluczyć awarie któregoś z nich. Czas zebrania sie załogi pierwszego samochodu (6 osób) mogących wyjechać do zdarzenia kształtuje się na poziomie około 5 minut. Jest to bardzo ważny czynnik który zdecydowanie skraca czas dojazdu do miejsca zdarzenia. Obecne standardy narzucone przez Komendanta Głównego PSP narzucają aby pierwszy zastęp dojechał do miejsca potrzebnej pomocy do 15 min.
OSP w Będzinie odnosi też sukcesy w zawodach sportowo-pożarniczych w których zajmuje czołowe miejsca- od blisko 15 lat, jako jedna z nielicznych jednostek OSP powiatu koszalińskiego może pochwalić się pięciokrotnym mistrzostwem powiatu pod rząd. Ponadto druhowie OSP edukują, prowadzą pogadanki, OSP w Będzinie organizuje festyny i stara się integrować mieszkańców gminy.

opsboboliceNatomiast Ochotnicza Straż Pożarna w Bobolicach posiada 39 członków, z czego 26 to członkowie czynni. Jest jednostką, która działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym od samego początku działalności systemu w Polsce. Jednostka ta usytuowana jest na głównym węźle komunikacyjnym dla osób podróżujących z centralnej i południowej Polski na wakacyjny wypoczynek do nadmorskich kurortów pomorza środkowego (Kołobrzegu, Mielna i Darłowa). Przez co, szczególnie w okresie wakacyjnym, występuje tu bardzo duże nasilenie zarówno ruchu drogowego jak i zdarzeń komunikacyjnych. W 2017 roku jednostka OSP w Bobolicach była dysponowana 105 razy. – Do najtrudniejszych akcji należą przede wszystkim te w których są ofiary śmiertelne, szczególnie dzieci, ale również i takie zdarzenia nietypowe w naszej działalności ratowniczo-gaśniczej jak to, które miało miejsce 25 listopada 2014 r.

W dniu tym zostaliśmy zadysponowani do miejscowości Jatynia, w której koń ugrzązł w bagnie i nie mógł się z niego wydostać.- opowiada Prezes OSP Bobolice, Jarosław Bączkowski– Po przybyciu, oraz po konsultacjach telefonicznych z weterynarzem, którego nie było na miejscu, druhowie wyciągnęli wyczerpanego konia z grzęzawiska na bezpieczne dla niego miejsce. Po przyjeździe weterynarza, zgodnie z jego wskazówkami strażacy ewakuowali konia dalej na twardy grunt, po czym zwierzę po paru minutach zostało postawione na nogi. Akcja trwała ponad 5 godz. zakończyła się sukcesem.

Jednostka OSP w Bobolicach jest prężnie działającą organizacją. Ma w planach w ramach Budżetu Obywatelskiego zakup kamery termowizyjnej, która umożliwia sprawdzenie czy w budynku zostało wszystko ugaszone, czy pożar sadzy w kominie nie spowodował rozszczelnienia komina i pożaru na przykład w stropie. Jest też elementem wspomagającym poszukiwanie osób zaginionych. Kolejnym urządzeniem zaplanowanego zestawu jest automatyczny defibrylator AED, respirator transportowy oraz narzędzia hydrauliczne do otwierania drzwi.
Strażacy szukają także historii pożarnictwa w swojej miejscowości. Według najnowszych ustaleń „dokopali się” do śladów z 1795 roku w których można przeczytać o wyposażeniu ówczesnych strażaków w Bobolicach. Strażacy posiadali 199 prądownic drewnianych, 1 prądownice metalową, 199 wiaderek skórzanych.

opsbobolice222

Jednostka prowadzi również zajęcia z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą. Szczególnie dla dzieci strażacy organizują w pierwszą sobotę czerwca „Dzień otwartej remizy” jest to impreza, w której każde dziecko może przez chwilę poczuć się strażakiem.

ospsianow Skoro Sianów jest gminą “zapałczaną” ze względu na skojarzenie z fabryką zapłek, musi mieć swoich strażaków. OSP Sianów jest Jednostką Operacyjno Techniczną włączoną w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego od 1995 roku. Zrzesza 47 członków, z czego 25 członków są to strażacy, którzy przeszli odpowiednie szkolenia i stanowią siłę bojową jednostki.

OSP w Sianowie bierze udział w wielu akcjach ratowniczo gaśniczych. Średnio odnotowuje od 100 do 150 akcji ratunkowych rocznie. Posiada 4 samochody ratowniczo-gaśnicze. Druhowie bardzo często udzielają się społecznie wspierając lokalną, począwszy od udziału w akcjach charytatywnych takich, jak sianowskie „Dziewczynki z zapałkami”, czy wspieranie ogólnopolskiego finału WOŚP.

ospsianow22222Z resztą warto tu wspomnieć, że udział w akcjach lokalnych jest wspólnym mianownikiem wszystkich członków OSP w gminach. Podobnie jest z edukacją. Dlatego druhowie z OSP w Sianowie również edukują lokalną młodzież odwiedzając przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja, w których organizowane są pogadanki.
Warto pamiętać o zaangażowaniu strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy niejednej osobie uratowali zdrowie i życie. Są zawsze gotowi do walki z żywiołem – należy to cenić.

 

Tomasz Wojciechowski

 

Registration disabled