PIT 2020- ulga internetowa

760 zł za internet można odliczyć w tegorocznym zeznaniu PIT. Z ulgi tej można skorzystać tylko przez 2 kolejne lata. W ubiegłym roku z ulgi skorzystało prawie 14 tys. podatników woj. zachodniopomorskiego.

Ulga na Internet jest doraźna i nie każdy podatnik może z niej skorzystać. Ulgę odliczyć może jedynie osoba, która widnieje na umowie z dostawcą Internetu i ponosi jego koszty. Ulgę za Internet możemy odliczyć jedynie przez dwa, następujące po sobie lata i to pod warunkiem, gdy nigdy wcześniej jej nie odliczaliśmy bądź odliczyliśmy ją jedynie w zeszłym roku.

Małżeństwa prowadzące wspólne gospodarstwo domowe mogą rozliczać ulgę podatkową wspólnie – jeśli na rachunkach i umowie widnieją dane obojga małżonków. Wówczas każdemu z nich przysługuje limit 760 zł.

Odliczyć możemy maksymalnie 760 złotych. Kwota ta nie zwiększa się w przypadku ponoszenia wyższych kosztów za Internet Odliczamy wówczas maksymalny pułap – 760 zł. Jeśli koszty są niższe, to w rozliczeniu wprowadzamy dokładną kwotę poniesionych wydatków.

Aby dokonać odliczenia trzeba posiadać faktury wystawione na podatnika, którego dane figurują w umowie zawartej z dostawcą Internetu. W przypadku posiadania pakietów (w ramach których uwzględnione są też inne usługi, np. telefon lub telewizja) koszty użytkowania Internet możemy odliczyć jedynie, gdy na rachunku widnieje wyszczególniona kwota za tę usługę. Nie podlega odliczeniu koszt montażu czy napraw związanych z Internetem.

Ulgę internetową możemy odliczyć w PIT-28, PIT-37 oraz w PIT-36, PIT-36L o ile Internet nie był uwzględniony w kosztach firmowych. Należy ją wpisać do załącznika PIT-O.

Registration disabled