Pod kątem synonim i definicja

31.05.2024 | Synonimy

Wyrażenie “pod kątem” oznacza analizę lub ocenę czegoś w kontekście określonego punktu widzenia, aspektu lub kryterium. Jest to sposób spojrzenia na coś w celu zrozumienia lub oceny pewnych jego właściwości, cech lub relacji.

Na przykład:

 1. Analiza pod kątem: Oznacza badanie lub ocenę czegoś w odniesieniu do określonego aspektu lub celu, np. analiza finansowa pod kątem rentowności.
 2. Ocena pod kątem: Oznacza dokonywanie oceny lub oszacowania czegoś, biorąc pod uwagę określone kryteria lub punkty odniesienia, np. ocena produktu pod kątem jakości.
 3. Spojrzenie pod kątem: Oznacza sposób patrzenia na coś z uwzględnieniem określonego punktu widzenia lub perspektywy, np. spojrzenie na problem pod kątem społecznym.

W skrócie, “pod kątem” to wyrażenie używane w kontekście analizy, oceny lub spojrzenia na coś w kontekście określonego aspektu, cechy lub punktu widzenia.

Synonim słowa “pod kątem”

 • z punktu widzenia
 • z uwzględnieniem
 • w kontekście
 • z perspektywy
 • w aspekcie
 • w świetle
 • z względu na
 • odnosząc się do
 • patrząc na
 • w zależności od
Przeczytaj również:  Likwidacja synonim i definicja
<a href="https://baltic.info.pl/author/arek/" target="_self">Arek Misiewicz</a>

Arek Misiewicz

Redaktor

Specjalizuję się w tematyce synonimów i subtelności języka polskiego. Jego pasja do językoznawstwa przejawia się w przystępnych tekstach, które pomogą lepiej zrozumieć i używać bogactwa synonimów w codziennej komunikacji.