Pomorski filantrop

Ludwig Karkutsch (1813-1891) – koszaliński przedsiębiorca i filantrop, fundator Domu Starców w Koszalinie (budynek obecnej policji przy ul. Krakusa i Wandy). Urodził się w Koszalinie, w zamożnej rodzinie kupieckiej. Po wojnach napoleońskich rodzina Karkutschów przeprowadziła się na stałe do Szczecina. W ciągu życia zdobył znaczny majątek na hurtowym handlu zbożem i nasionami. Prowadził własną dużą hurtownię i biuro handlowe w samym centrum portu w Szczecinie.

Należał do grona zamożnych kupców szczecińskich, którzy swoją wysoką pozycję społeczną podkreślali darowiznami i zakładaniem fundacji na rzecz lokalnej społeczności. Niespełna rok przed śmiercią spisał testament, hojnie obdarzając oba miasta. Szczecinowi zapisał w darze 300 tys. marek na budowę Muzeum Miejskiego (obecnie Muzeum Narodowe). Wsparł też budowę otwartego w 1915 szczecińskiego szpitala chorób płucnych w lasach koło Zdunowa. W dowód wdzięczności miasto Szczecin postawiło mu pomnik na cmentarzu w Szczecinie-Niemierzynie i jego imieniem nazwało jedną z ulic (obecnie ul. św. Wojciecha).

Koszalinowi Karkutsch zapisał 400 tys. marek z zastrzeżeniem, że mają być przeznaczone na budowę przytułku (dom starców) o nazwie „Fundacja Karkutscha”. Obecnie jest to gmach Komendy Rejonowej Policji przy ulicy Krakusa i Wandy, która do 1945 r. nosiła nazwę Karkutschstrasse. Zgodnie z wolą Karkutscha, Fundacją miało zarządzać pięcioosobowe kuratorium złożone z trzech członków zarządu miasta i dwóch koszalińskich radnych. Schronienie w przytułku znalazło 66 osób, wywodzących się głównie z zamożnego mieszczaństwa.

Registration disabled