Pomorze Zachodnie atrakcyjne dla inwestorów

Rozmowa z Magdaleną Kotnis, prezesem Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A

-Czy możemy powiedzieć, że Pomorze Zachodnie jest atrakcyjne dla inwestorów?

-Region Pomorza Zachodniego charakteryzuje się głównie tym, że jego położenie geograficzne i możliwość multimodalnego transportu (transport drogowy, kolejowy oraz wodny) istotnie wpływa m.in. na rozwój branży morskiej, metalowej, logistykę oraz turystykę. Są to istotne czynniki, które wpływają na atrakcyjność inwestycyjną Pomorza Zachodniego, szczególnie względem innych krajów europejskich oraz regionu Morza Bałtyckiego. Według raportu „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014” potencjalna atrakcyjność inwestycyjna województwa zachodniopomorskiego dla gospodarki narodowej plasuje nasz region na czwartym miejscu w Polsce, po mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. Na pewno gospodarka regionalna odczuwa potrzebę „zastrzyku” inwestycyjnego w postaci budowy nowych przedsiębiorstw, szczególnie w branży przemysłowej. Każda duża inwestycja wpłynie przede wszystkim na zmniejszenie bezrobocia, które jest nadal na wysokim poziomie – ok. 16 proc. Dodatkowo spektakularny rozwój gospodarki regionalnej poprzez lokalizację strategicznego inwestora wpłynie pozytywnie na ogólnospołeczny klimat oraz utrzymujące się niezadowolenie społeczne.

Istotne jest zatem budowanie w regionie spójnego lobbingu gospodarczego, społecznego i politycznego, ponieważ decyzje o lokalizacji strategicznych inwestycji krajowych podejmowane są głównie na szczeblu krajowym oraz rządowym.

-Czy – według niektórych – nie panuje u nas specyficzny klimat, w którym nie przyjmują się rozwiązania czy też pomysły biznesowe, które sprawdzają się w Poznaniu, czy Warszawie?

-Historia budowy i rozwoju społeczności i gospodarki Pomorza Zachodniego pokazuje, że nasze społeczeństwo cechuje różnorodność. Przez wiele lat w województwie zachodniopomorskim podejmowane są badania nt. identyfikacji tożsamości regionalnej. Analiza zmian gospodarczych w regionie (zmiany systemowe dwóch wiodących branż: rolnictwo oraz gospodarka morska ) oraz bliskie sąsiedztwo Skandynawii i Niemiec powoduje, że społeczeństwo Pomorza Zachodniego odznacza się dość dużą aktywnością w budowaniu własnych biznesów. Jesteśmy jednym z niewielu województw, w którym w ostatnich latach powstało najwięcej mikrofirm. Mieszkańców zachodniopomorskiego cechuje elastyczność w poszukiwaniu atrakcyjnych warunków pracy. Można by paradoksalnie stwierdzić, że trudny rynek pracy w regionie oraz otwartość rynków zagranicznych wzmacnia mieszkańców województwa w dość łatwym akceptowaniu zmian miejsca oraz warunków pracy i życia. Warto jednak dodać, że owa elastyczność, oraz dość łatwa akceptowalność zmian nie należą do atrakcyjnych cech kapitału ludzkiego, których oczekiwałby potencjalny inwestor strategiczny.

-Pani osobiście z czym kojarzy się Pomorze?

-Kiedy myślę do północnym Pomorzu to mam przed sobą żagle, słońce, wiatr i naturalną ciszę – jednym słowem turystykę i ekologię. Kiedy zaś myślami zwracam się ku południowi Pomorza to skojarzenia obejmują transport, przemysł morski, drzewny i spożywczy, jak również handel i usługi, głównie medyczne.

-Jakie według Pani branże są obecnie najbardziej chwytliwe? E- commerce czy może np nadal handel?

-„Chwytliwe branże” to takie, które przede wszystkim znajdują swój rynek zbytu, mają możliwość rozwoju i innowacji oraz które dają bezpieczeństwo społeczeństwu. Specyfika gospodarki regionu wskazuje, że najbardziej znaczącymi branżami są gospodarka morska, przedsiębiorstwa off-shore i logistyka, branża metalowa (konstrukcje metalowe) oraz turystyka. Prorozwojowe, innowacyjne działania realizowane są przede wszystkim przez przedsiębiorstwa z branży metalurgicznej, motoryzacyjnej, informatycznej, poligraficznej, medycznej (usługi medyczne) i ochrony środowiska.

Dodatkowo w regionie innowacyjny potencjał jest realizowany w ramach prac badawczych z zakresu biotechnologii. Badania oraz prace wdrożeniowe dotyczą m.in. opracowywania materiałów do produkcji opakowań o specyficznych właściwościach, wytwarzanych z proekologicznych surowców bioodnawialnych i biodegradowalnych. Dużym potencjałem prorozwojowym oraz innowacyjnym charakteryzuje się branża IT. Na Pomorzu Zachodnim działa ponad 4000 firm z tej branży. W regionie wdrażane są innowacyjne rozwiązania informatyczne, które obejmują m.in. informatyzację wewnątrzorganizacyjnych procesów biznesowych oraz informatyzację szeroko rozumianych, zewnętrznych procesów promocyjno-sprzedażowych firm.

– Czy trudno jest prowadzić biznes np w Szczecinie?

-Sądzę, że w Szczecinie jest dużo łatwiej prowadzić biznes aniżeli w innych, dużo mniejszych gminach. Głównie ze względu na dostępność do transportową, produktową, dostępność do informacji i wiedzy oraz do instytucji otoczenia biznesu, jakich jak Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Niemniej jednak uważam, że w dzisiejszych czasach jest bardzo trudno prowadzić i rozwijać biznes. Jest to spowodowane bardzo znaczną niepewnością na rynku, szybkim rozwojem technologii oraz niebezpieczeństwem jakie oferuje rynek cyfrowy. Okazuje się bowiem, że bez dostępu do informacji oraz bez stosowania technologii informacyjnej do budowy oferty, promocji i sprzedaży produktów i usług jak również budowy relacji z klientami i kontrahentami, rozwój współczesnej firmy nie jest możliwy.

-Trudno być kobietą- szefem?

-Bardzo miłe pytanie. Z góry za nie dziękuję. Nie, nie jest trudno być kobietą – szefem. Uważam, że te dwa słowa bardzo do siebie pasują i wzajemnie się uzupełniają. Kobieta – szef to osoba empatycznie postrzegająca problemy swoich pracowników. To osoba, która wspiera i rozwija kadrę i firmę. Natomiast szef – kobieta to osoba stanowcza i asertywna, która dla swoich decyzji znajduje obiektywne argumenty. To osoba, która wzmacnia i z zaangażowaniem negocjuje warunki działalności spółki. Znam wiele kobiet, które świetnie zarządzają spółkami. Osobiście bardzo dobrze czuję się w roli szefa/lidera. Zarządzanie spółką jest wielkim wyzwaniem i odpowiedzialnością. Dla mnie osobiście organizowanie i zarządzanie pracą i ludźmi sprawia wiele satysfakcji.

 

Rozmawiał:

Tomasz Wojciechowski

{gallery}kotnis_zarr{/gallery}

 

 

Registration disabled