Pożyczki- finansowe wsparcie dla samorządów

Rusza nowy nabór do Samorządowego Programu Pożyczkowego- od 3 października gminy i powiaty z terenów wiejskich będą mogły ubiegać się o pożyczki w ramach tegorocznej 33. edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego (SPP), realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Zainteresowane samorządy mogą starać się o wsparcie finansowe przy bardzo preferencyjnym oprocentowaniu na budowę oraz modernizację dróg, sieci i stacji wodociągowych, systemu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, inwestycje w oświatę, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii. Nabór wniosków potrwa do 28 października.

To już ostatnia z trzech edycji programu SPP, jakie Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaplanował na 2022 rok. Z preferencyjnych pożyczek mogą skorzystać gminy i powiaty, które zamierzają realizować inwestycje infrastrukturalne na terenach wiejskich (na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców). Pożyczki, których maksymalna wysokość wynosi 1,5 mln zł, są udzielane na okres do 5 lat. Przy realizacji inwestycji nie jest wymagany wkład własny – pożyczki mogą służyć finansowaniu 100% kosztów zadania inwestycyjnego brutto. Wyróżniają się one m.in. niskim, oprocentowaniem opartym o WIBOR 3-miesięcznym (jednakże nie mniej niż 2,5%) oraz brakiem jakichkolwiek kosztów oraz opłat pośrednich – prowizji, marży itp.

Środki finansowe pozyskane w ramach programu SPP mogą zostać przeznaczone na budowę
i modernizację: placówek oświatowych, sieci oraz stacji wodociągowych, systemów zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych i powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Wnioski w ramach jesiennej edycji programu SPP można składać w terminie od 3 do 28 października 2022 roku. Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie: https://efrwp.pl/wsparcie-dla-samorzadow/samorzadowy-program-pozyczkowy/o-programie-spp/

Tylko w tym roku Fundacja udzieliła pożyczek na łączną kwotę ponad 20 mln zł.

Registration disabled