Przedsiębiorcy rozmawiali o nowych naborach unijnych

spotkanienaboryuekiphPonieważ zawsze lepiej wiedzieć, niż nie wiedzieć, warto się dokształcać i zdobywać nowe informacje. Z pewnością, w ten sposób uważali uczestnicy spotkania na temat pozyskania funduszy unijnych dla firm. Zorganizowała je Koszalińska Izba Przemysłowo- Handlowa i firma konsultingowa Quadrivium Licznie przybyli przedsiębiorcy mogli zapoznać się z harmonogramem naborów wniosków dla MSP w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego, oraz jakie są szanse i zagrożenia dla wniosków dla projektów rozwojowych i badawczych. Były pytania o szanse i problemy związane z przeprowadzeniem procedury aplikowania o fundusze, takie jak tryby naboru, koszty kwalifikowane, wkład własny.

 

spotkaniefunduszeuekiph2

Uczestnicy spotkania pytali także o to, czy instytucje zarządzające funduszami unijnymi są otwarte na nowe pomysły i innowacje firm, które chcą aplikować o dotacje. Spotkanie poprowadziła Anna Kalinowska, właściciel firmy Quadrivium.

 

Tomasz Wojciechowski

Registration disabled