Rocznicowe refleksje

Okrągłe jubileusze to zazwyczaj czas przemyśleń i podsumowań, tak więc postaram się przybliżyć co udało się Izbie w wyniku długich lat nieprzerwanej działalności osiągnąć. W trzydziestym roku swojego funkcjonowania, kiedy część tożsamych organizacji nie przetrwała próby czasu i dawno zakończyła swoją działalność, nasza Izba jest silna, stabilna i poważana. KIPH z zaszczytem i godnością reprezentuje interesy środowiska Przedsiębiorców, zarówno w Koszalinie, w Regionie, jak i na arenie ogólnopolskiej.

Przedstawiciele Izby uczestniczą w działaniach związanych z biznesem w regionie. Jesteśmy aktywnym Członkiem Rady Przedsiębiorców przy Prezydencie Miasta Koszalina, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz Powiatowej Rady Rynku Pracy. Działamy na rzecz współpracy biznesu ze środowiskiem naukowym coraz ściślej współpracując z Politechniką Koszalińską i podejmując coraz to nowe wspólne działania. Osobiście mam zaszczyt i przyjemność przewodzić Radzie powyższej Uczelni. Ściśle współpracujemy z Krajową Izbą Gospodarczą, Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zasiadamy w Radach tych organizacji i instytucji. Mamy wpływ na działania podejmowane w imieniu Przedsiębiorców w regionie oraz stolicy, uczestniczymy w nich. Wielu naszych Członków reprezentuje Izbę w szeregu działań i projektów w całej Polsce. Nasza organizacja jest skuteczna i rozpoznawalna.

Obecny stan rzeczy można bez wątpienia uznać za nasz sukces. Wspólny sukces. Pomimo, że na co dzień najbardziej widoczne jest zaangażowanie Biura Izby, jest to jedynie jego składnik. To Członkowie KIPH angażując się w działania podejmowane przez Izbę, poświęcając swój czas, korzystając z możliwości jakie daje, uczestnicząc w organizowanych szkoleniach i eventach, opłacając składki członkowskie będące istotnym elementem finansowania działalności są jej głównym motorem napędowym. To Członkowie KIPH są grupą znamienitych Przedsiębiorców wspierających się nawzajem, nadających sens funkcjonowaniu Izby.

Za rozwój Izby odpowiedzialny jestem od około 5 lat, a zaangażowany w jej funkcjonowanie od ponad 10 lat z przerwą. Izba funkcjonuje od lat 30. Nie jest możliwe abym znał i pamiętał wszystkie osoby, które przyczyniły się do rozwoju organizacji. W dniu 14 listopada 1990 roku kiedy była rejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie (KIPH jest jedną z najstarszych Izb Gospodarczych w Polsce) byłem jeszcze uczniem szkoły podstawowej. KIPH została założona przez najznamienitszych Przedsiębiorców z Regionu i od tamtego czasu stała się głosem całego środowiska mającego potężny wpływ na rozwój miasta i regionu. Część z tych osób związana jest z KIPH do dnia dzisiejszego.

W imieniu Biura Izby jak i swoim dziękuję wszystkim zarówno obecnym jak i byłym Członkom, Prezydentom, Członkom Rad i pozostałych Organów Statutowych kolejnych kadencji, właścicielom, menadżerom, przedstawicielom i pracownikom firm zrzeszonych, dyrektorom i pracownikom biura Izby. Za wszystkie lata współpracy, za przychylność, za udział w życiu Izby i wytyczaniu kierunków jej rozwoju. To duży zaszczyt i przyjemność zarazem móc z Państwem współpracować i kontynuować Państwa wielkie dzieło. Ze swojej strony deklaruję, że jako osoba odpowiedzialna za rozwój Koszalińskiej – Izby Przemysłowo Handlowej zrobię wszystko aby organizacja nadal się rozwijała i umacniała swoją pozycję samorządu gospodarczego skutecznie działającego na rzecz Przedsiębiorców, żeby oferowała coraz to nowe korzyści dla swoich Członków.

Nie sposób pominąć też wielkiego wkładu wszystkich osób, organizacji i instytucji z którymi Izba współpracuje na co dzień zarówno w chwili obecnej jak i na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. W tym miejscu chciałem wszystkim Państwu podziękować. Za wszystkie dotychczasowe wspólne działania, udzielone wparcie oraz za przychylność. Również za wszystkie podjęte trudne tematy i wyzwania mające na celu wsparcie środowiska przedsiębiorców.

Piotr Huzar Prezes KIPH. Foto: Marcin Torbiński.

Chciałbym osobiście podziękować wszystkim osobom, które na to zasługują. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich z imienia i nazwiska, ale każdemu jestem niezmiernie wdzięczny. Pozwolę sobie jedynie skierować osobiste podziękowania do dra Romualda Sobieralskiego, Prezydenta Izby dwóch kadencji oraz obecnego Przewodniczącego Rady Izby. To ogrom pracy i zaangażowania oraz otwartość na zmiany tej osoby spowodowały, że Izba jest dzisiaj w takim a nie innym miejscu. To w dużej mierze dzięki tej osobie mogłem stać się częścią wspaniałej, trwającej historii jaką jest Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa. Jest wielkim zaszczytem móc spotkać taką osobę na swojej drodze i móc korzystać z jej doświadczenia i mądrości. Dziękuję Ci Romualdzie.

Piotr Huzar

Prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo- Handlowej

Registration disabled