Rok 2017- czyli zmiany w podatkach dla firm

Pawowska2Rozmowa z Bożeną Pawłowską- doradcą podatkowym, właścicielką Kancelarii Podatkowej Constans w Koszalinie

– Jaki był w Pani ocenie rok 2016 dla lokalnego biznesu, dla lokalnej przedsiębiorczości?
– Koniunktura lokalnego biznesu zależy od wielu czynników, nie tylko gospodarczych. W 2016 roku największy wpływ na lokalny biznes miała międzynarodowa sytuacja społeczna wynikająca z braku poczucia bezpieczeństwa. Wielu rodaków zamiast spędzania wakacji poza granicami kraju przyjechało nad morze. Branża turystyczna w tym roku odnotowała znaczący wzrost obrotów. Niepokojącym jest jednak fakt spadku obrotów w firmach budowlanych. Jeżeli przyjmiemy, że budownictwo jest siłą napędową dla innych usług to spadek obrotów w budownictwie może działać niekorzystnie na gospodarkę.
– Czy znacznie na niekorzyść zmieniły się przepisy księgowo-podatkowe?
– W 2016 roku nie było poważniejszych zmian, niekorzystnych dla podatników.
– Czy Jednolity Plik Kontrolny to dobre rozwiązanie, a może zło konieczne?
– Wysyłanie do Ministerstwa Finansów informacji w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego, pomimo pewnej uciążliwości, uważam, za korzystne rozwiązanie. Jako doradca podatkowy spotykam się z przypadkami „nieuczciwych praktyk podatkowych”. Zdarzały się przypadki zakupów towarów przez Klientów kancelarii u nieuczciwych kontrahentów. Po weryfikacji w kancelarii dokumentów zakupu okazywało się, że sprzedający nie mają firmy lub ją zawiesili i musiałam poinformować swoich Klientów, że nie mogą odliczyć podatku od takich zakupów. Takie przypadki „uderzają” w uczciwych podatników narażając ich na straty i konsekwencje skarbowe. Sprawny system weryfikacji zakupów i sprzedaży może być korzystnym instrumentem. Niekorzystne jest, że wszelkie koszty takich zmian są po stronie przedsiębiorców i jest tak mało czasu na wdrożenie JPK
– Czy w 2017 będzie łatwiej jeśli chodzi o podatki i rozwiązania fiskalne ?
– Uważam, że 2017 rok będzie bardzo trudnym rokiem jeżeli chodzi o rozwiązania fiskalne. Zmiany w podatkach, szczególnie w podatku VAT staną się bardzo niekorzystne dla przedsiębiorców. Zostają wprowadzone sankcje w podatku VAT, co moim zdaniem może niekorzystnie wpłynąć na podejmowanie działalności gospodarczej. Wykreślanie podatników VAT z rejestru podatników czynnych bez powiadamiania podatnika, też nie jest korzystnym rozwiązaniem.
Ma jednak nadzieję, że przedsiębiorcy, ciągle zmagający się nie tylko z systemem podatkowym uznają, iż jednak dobrze być na swoim pomimo wszystkich przeciwności.

 

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

constanszyczenia1

Registration disabled