Równowaga psychiczna coraz bardziej krucha

Rozmowa z dr Ewą Gizą, psychiatrą i internistą, ordynatorem oddziału psychiatrycznego szpitala w Kołobrzegu i prezesem Stowarzyszenia działającym na rzecz osób chorych psychicznie oraz ich rodzin „Feniks”.

-Jak zaczęło się pani zainteresowanie psychiatrią? Czemu akurat ta dziedzina?
-Zaraz po studiach jako młoda lekarka pracowałam w Ośrodku Zdrowia w Siemyślu , uczestniczyłam w tworzeniu Ośrodków MONAR w Marianówku , Kamieniu Rymańskim , pracowałam z osobami uzależnionymi , robiłam specjalizacje z chorób wewnętrznych , ale zawsze interesował mnie cały człowiek , jego ciało i dusza , a jako lekarza szczególnie powstawanie i leczenie wielu schorzeń i wzajemne wpływy ciała i psychiki. Zawsze byłam dociekliwa i chciałam „ zajrzeć” do głowy , odkryć siłe psychiki.

-Z jakimi rodzajami zaburzeń psychiatrycznych ma Pani do czynienia najczęściej?
-W codziennej pracy lekarza psychiatry , Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego obserwujemy zwiększoną zachorowalnośc na nerwice , depresje, psychozy schizofreniczne , uzależnienia obecnie szczególnie związane z przyjmowaniem dopalaczy , tzw „ podwójne diagnozy” tj uzależnienia i psychozy , które są coraz częstsze i bardzo trudne do leczenia , terapii , bo wymagają równoczesnego leczenia lekami , terapii uzależnien , pracy z rodzina , pracy w środowisku , powikłań uzależnien alkoholowych , problemów ludzi starszych z zaburzeniami pamięci , otępieniem których nikt nie chce , a szczególnie ich dzieci.

Sprawy związane z psychiką człowieka sa podłożem wielu chorób, nasza równowaga może być łatwo zachwiana przez jakieś traumatyczne wydarzenie, czy gorszy okres w życiu.

-Czyli stajemy się coraz mniej odporni psychicznie?

-Jesteśmy bardzo słabo odporni na sytuacje stresowe, , szczególnie stresu przewlekłego, spraw dnia codziennego. Wiele osób sobie nie radzi z natłokiem spraw, problemami zawodowymi i osobistymi., ze stresem wynikającym z pogonią za karierą , lepszym życiem..
-Więc co można zrobić? Zwolnić tempo życia?

-By zwiększyć swoją trzeba mieć tego świadomość , pewną autorefleksję , ustawić sobie priorytety czy „ być” , czy „ mieć „… Odpornośc psychiczną kształtują już rodzice dziecka od najmłodszych lat dziecka , potem jego doświadczenia , przeżywanie poszczególnych faz , etapów życia. Może też pomóc praca z psychologiem ,i edukacja w tym zakresie , potrzeba osiągania samodzielności , dojrzałości emocjonalnej,

-Zajmuje się Pani także uzależnieniami…

-Tak , pacjenci z uzależnieniami stanowią dużą grupę , ale to co mnie najbardziej zajmuje wraz z moimi współpracownikami , członkami stowarzyszenia Feniks , od 2000 ( w tym roku obchodzimy 15 lecie istnienia naszego Stowarzyszenia , to rozwiajnie nowoczesnej psychiatrii , psychiatrii środowiskowej , w której to osoby uzależnienione , chorujące psychicznie , doświadczające kryzysów psychicznych znajdą pomoc leczniczą ,terapeutyczną , pomoc w powrocie do pracy , pełnienia ról społecznych , rodzinnych i taki model mamy w powiecie kołobrzeskim od lat, dzięki dobrej współpracy z lokalnym samorządem miejskim , gminnymi.

Rozmawiał:

Tomasz Wojciechowski

Registration disabled