Samorząd powinien dbać o szkoły

wojtdarlowa1Rozmowa z wójtem gminy Darłowo, Radosławem Głażewskim
– Czy troska nad uczniami i szkolnictwem jest w gminie jednym z priorytetów? Jak samorząd gminny dba o szkoły  i uczniów?
– Jednym z moich głównych celów podczas tej kadencji jest ustabilizowanie sytuacji w oświacie. Chciałbym w tym miejscu przypomnieć dramatyczną sytuację w szkolnictwie – zwłaszcza w szkole w Dąbkach w latach 2013 i 2014, kiedy to mój poprzednik postanowił zlikwidować jedną z największych szkół w naszej gminie. Teraz sytuacja się znacznie poprawiła, szkoły funkcjonują prawidłowo, nie ma problemów natury personalnej. Nasze placówki są na bardzo wysokim poziomie wyposażone, wyremontowane, doinwestowane. W budżecie gminy Darłowo na oświatę przeznaczamy około 12 mln. zł z czego dostajemy subwencję 6 mln z Ministerstwa Oświaty. Jak widać do szkół dopłacamy znaczną kwotę z naszych dochodów. Także dotujemy na najwyższym poziomie w województwie zachodniopomorskim, jak być może i w kraju- szkoły społeczne.

szkolnictwodarlowo1Szkoły te dostają 120% subwencji oświatowej na ucznia. Oprócz standardowych programów dla szkół: jak wyprawki szkolne dla uczniów, pomoc w dożywianiu, dowożenie uczniów do szkół, mamy wspaniały system stypendialny, na który przeznaczamy w budżecie gminy kwotę około 200 tys. złotych. Ponadto od października 2015 r. do 30 maja 2016 roku gmina z własnego budżetu finansowała zajęcia nauki pływania dla dzieci klas III szkoły podstawowej. Od lutego 2016 r. po uzyskaniu dotacji z Ministerstwa Sportu nauką pływania objęte są wszystkie dzieci z las I-III placówek publicznych.

szkolagminadarlowo1– Ile jest zatem szkół w gminie Darłowo? Jakiego rodzaju są to szkoły?
– W gminie Darłowo funkcjonuje 6 placówek szkolnych. 3 z nich są to placówki publiczne, natomiast  3 placówki szkolne są prowadzone przez stowarzyszenia. Wszystkie szkoły są to zespoły szkół tzn. w jednej placówce znajduje się szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Ponadto w każdej ze szkół znajduje się pięciogodzinny oddział przedszkolny z wyjątkiem szkoły w Dąbkach, w której funkcjonuje ośmiogodzinne przedszkole. Do szkół na terenie gminy uczęszcza: 122 dzieci do oddziałów przedszkolnych, 528 dzieci do szkoły podstawowej oraz 248 dzieci uczęszcza do gimnazjum.
– Czy dzieci z terenów wiejskich Pana zdaniem mogą czuć się gorsze pod względem poziomu nauczania i wiedzy w porównaniu z dziećmi z miasta?
– W żadnym wypadku, wręcz przeciwnie o czym świadczy fakt, że coraz więcej dzieci z miasta uczęszcza do naszych placówek. Jak już wspomniałem oferujemy naukę w bardzo dobrze doposażonych szkołach, w klasach o liczbie uczniów ok 15 -20 osób. Ponadto, każde dziecko bierze udział w systemie stypendialnym oczywiście jeżeli spełnia warunki dotyczące wyników w nauce. Uczniowie naszych szkół otrzymują w zależności od średniej w nauce od 350 do 500 zł stypendium. Ponadto także otrzymują stypendia za osiągnięcia w dziedzinie nauki oraz osiągnięcia sportowe, oraz za osiągnięcie najwyższej liczby punktów ze sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.
Ponadto dbamy o placówki szkolne. W roku bieżącym rozpoczniemy budowę hali sportowej w szkole w Kopnicy. Jesteśmy także gotowi do budowy hali sportowej w szkole w Dąbkach. Niestety w tego typu inwestycjach potrzebny jest czas, oraz środki finansowe.
– Co Pan sadzi o powrocie do systemu 8 klas?
– Czas pokaże, chociaż uważam jako całkowicie za niepotrzebne zawirowanie w oświacie. System, który już funkcjonuje sprawdza się całkowicie. Dla wielu samorządowców będzie to wyzwanie, bo niejednokrotnie staną przed dylematami, np. co zrobić z budynkami po zlikwidowanych placówkach szkolnych. W gminie Darłowo na całe szczęście nie mamy tego problemu. Po reformie szkolnictwa w każdej szkole będzie mniej po 1 klasie (obecnie 6 podstawowej +3 gimnazjum a będzie 8 klas szkoły podstawowej) co oznacza że do naszych szkół będzie uczęszczać ponad 100 uczniów mniej. Przekłada się to na finansowanie placówek, a co za tym idzie zmniejszenie ilości godzin i ograniczenie etatów dla nauczycieli. Nikt jednak nie analizuje do końca tych aspektów reformy, stawia się w tych trudnych sytuacjach samorządy.

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

Registration disabled