Społeczeństwo wobec epidemii

connection 4884862 960 720Społeczeństwo wobec epidemii – taki raport z badań opracowała Fundacja Batorego. Jak Polacy radzą sobie z epidemią? Czy jesteśmy gotowi na drastyczną zmianę trybu życia? Czy akceptujemy ograniczenia nakładane przez władzę? Czy ufamy rządowi? Odpowiedzi na te pytania zawiera raport z badań przeprowadzonych przez prof. Krystynę Skarżyńską i dr. Konrada Maja z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Badania prowadzone w drugim tygodniu po wprowadzeniu stanu epidemii (między 24 a 26 marca) pokazały wysoki (ponad 80%) poziom akceptacji dla zaleceń władzy ograniczających wolność. Stopień posłuszeństwa zależy jednak od kilku czynników: wieku, płci, wykształcenia i miejsca zamieszkania. Starsi respondenci częściej niż młodsi deklarują, że przestrzegają zaleceń i ograniczeń; mieszkańcy dużych miast częściej niż mieszkańcy wsi, lepiej wykształceni częściej od osób z niższym wykształceniem, a osoby lepiej sytuowane częściej niż osoby o bardzo niskich dochodach.

W badaniu uwzględniono również dwie charakterystyki psychologiczne: poziom nieufności do ludzi oraz poziom przekonania, że otaczający świat społeczny jest niebezpieczny. Okazuje się, że im ktoś jest bardziej nieufny, tym bardziej akceptuje zalecenia władzy dotyczące postępowania w sytuacji epidemii. Zdaniem badaczy może to świadczyć o tym, że nasze społeczeństwo doświadcza poważnej traumy, a jej konsekwencje będą widoczne w sferach życia osobistego i społecznego.

 

Jednocześnie mniej niż połowa (40,7%) badanych uważa, że rząd dobrze sobie radzi z epidemią. Przy tym 63,7% sądzi, że rządzący nie podają społeczeństwu pełnych danych o skali zachorowań. Co ciekawe, w tej kwestii nie ufa rządowi aż 43,5% wyborców PiS.
Link do formularza badań:
https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Badanie-spoleczenstwo-wobec-epidemii-fin.pdf 

 

Registration disabled