Stawiamy na inwestycje, wsparcie firm i samorządu

Rozmowa z dyrektorem Centrum Inicjatyw Gospodarczych, Jackiem Wójcikowskim.

Czym zajmuje się CIG? I jakie realne wsparcie oferuje obecnie przedsiębiorcom?


– Centrum Inicjatyw Gospodarczych, to komórka samorządu województwa zachodniopomorskiego, której zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego Pomorza Zachodniego oraz regionalnych przedsiębiorców. CIG wspiera inwestorów – zarówno krajowych, jak i zagranicznych, organizuje misje gospodarcze, pomaga w nawiązywaniu kontaktów handlowych, wspierają współpracę biznesu i nauki. Wsparcie niefinansowe, jakie obecnie udzielamy przedsiębiorcom to na przykład wyjazdy na targi dla przedsiębiorców z Pomorza Zachodniego. Obecnie przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do wyjazdów na targi (lub targi on-line) wybrane przez siebie w wysokości do 6 tyś zł. Organizujemy też szkolenia i webinaria. Najbliższe planowane szkolenia będą dotyczyły tematyki sprzedażowej. Najbliższy webinar będzie dotyczył digitalizacji w przemyśle. Organizujemy seminaria branżowe, podczas których prezentujemy specyfikę prowadzenia działalności eksportowej na poszczególnych rynkach zagranicznych. Posiadamy też bazę danych zagranicznych przedsiębiorstw, dzięki której możemy generować listy potencjalnych kooperantów dla zachodniopomorskich firm, a także broszury informacyjne dotyczące poszczególnych rynków zagranicznych.
Wreszcie- udzielamy informacji na temat bieżących programów wsparcia eksportu ze środków unijnych.

A programy dla biznesu w ramach RPO?

-CIG jest również odpowiedzialny za tworzenie i aktualizację dokumentów, które są kluczowe z punktu widzenia rozmów z Komisją Europejską na temat środków dla zachodniopomorskich przedsiębiorców w ramach RPO, w tym m.in. Polityki Gospodarczej. Jesteśmy również „opiekunem” inteligentnych specjalizacji. Obecnie trwają pracę nad ich przeglądem i aktualizacją. W tym roku wychodzimy również z nowymi propozycjami dla firm z Pomorza Zachodniego w zakresie podniesienia ich innowacyjności. Będziemy mieli również kilka ciekawych propozycji dla start-upów.


– Jak według Państwa przedstawia się obecnie obraz gospodarczy Pomorza Zachodniego? Czym mimo COVID-19 jest szansa na rozwój firm i nowe inwestycje w przyszłości?


– Obraz gospodarczy Pomorza Zachodniego nie przedstawia się lepiej niż pozostałych Regionów Polski. A jeśli chodzi o niektóre branże, np. turystyka – jest znacznie gorzej. Pomoc finansowa dla tej branży możliwa jest przede wszystkim z poziomu centralnego, a mam wrażenie że tam nie do końca rozumie się specyfikę regionu twierdząc np. że w zimie tracą głównie firmy w górach, a na Pomorzu Zachodnim hotele i tak stałyby puste. Skoro jest zima, to musi być zimno, chciałoby się powiedzieć i nakazać sprzedawcom lodów , żeby z zimnych zimą przeszli na ciepłe, bo się ludzie przeziębią.
Trudno mówić o rozwoju nowych firm, zwłaszcza w tak trudnym dla wszystkich czasie, chociaż są branże, które na pandemii skorzystały. Są to głównie branże związane z rynkiem e-commerce, logistyką, czy chemią gospodarczą. Ostatnio w ramach szkoleń dla JST zaprosiliśmy do rozmowy naszego inwestora z branży opakowaniowej, który praktycznie nie może zaspokoić popytu na swoje produkty bo wszyscy teraz przeszli na e-handel i dobre pudełko kartonowe jest w cenie. A z drugiej strony mamy firmy wycieńczone stratami wynikającymi z długich przestojów np. w związku z zamknięciem galerii handlowych, w których musiały w całym tym okresie opłacać czynsz nie generując żadnych zysków. Dlatego cieszymy się podwójnie z każdego nowego inwestora, który się u nas pojawia mimo panującej sytuacji epidemicznej.


– Jak zatem zachęcić firmy do działania i współpracy z samorządem?


– Sam fakt powstania w kwietniu 2019 r. Centrum Inicjatyw Gospodarczych wskazuje na sposób myślenia Samorządu Województwa o tworzeniu dobrej współpracy z przedsiębiorcami. W jednej komórce, czyli w CIGu, zostało skumulowanych wiele tematów, które wcześniej istniały w pewnym rozproszeniu. Poprzednio tworzyliśmy Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Inwestorzy i eksporterzy zawsze chwalili sobie współpracę z nami bo potrafimy działać niestandardowo i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że firmy (szczególnie zagraniczne) potrzebują wsparcia na wielu polach. Teraz poszliśmy o krok dalej wychodząc z szerszą ofertą do biznesu. Upraszczamy procedury dotyczące dofinansowania czy udziału w wydarzeniach przez nas organizowanych. Wychodzimy naprzeciw przedsiębiorcom pytając o ich potrzeby i realizując szkolenia, warsztaty, czy wyjazdy „szyte na miarę”, dedykowane konkretnym grupom firm.


– Czy CIG współpracuje jakoś z izbami handlowymi, zrzeszeniami firm?


– Izby handlowe, zrzeszenia firm, klastry – to nasi naturalni partnerzy biznesowi. Jednostki zrzeszające przedsiębiorstwa branżowo bądź terytorialnie, współpracują z firmami bardzo intensywnie i najlepiej znają ich bieżące potrzeby. Planując działania dla konkretnych grup przedsiębiorców ściśle współpracujemy z takimi jednostkami, z instytucjami otoczenia biznesu (IOB). Często we współpracy z IOB’ami, organizujemy szkolenia, warsztaty, webinaria, a nawet misje gospodarcze dedykowane konkretnym branżom. Mamy dobrą współpracę z Koszalińską Izbą Przemysłowo Handlową, jak i ze Stowarzyszeniem „Spark” z Koszalina, z którym chcemy robić wspólne wydarzenia dla start-upów. Chciałem podkreślić, że nie jest dla nas ważne jak dużego partnera mamy po drugiej stronie. Ważna jest otwartość na nowe pomysły i chęć pracy.

-Jakie sa wnioski z takiej współpracy?


-Z instytucjami otoczenia biznesu współpracujemy na zasadzie partnerstwa. CIG posiada narzędzia wsparcia przedsiębiorców, a stowarzyszenia – kontakt z szeroką gamą firm z określonej branży, z którą współpracują. Dzięki naszym wspólnym działaniom więcej przedsiębiorców ma szansę skorzystać z oferty CIG. Taka współpraca prowadzi do bardziej intensywnego rozwoju gospodarczego naszego Regionu. Instytucje Otoczenia Biznesu są również ważnymi recenzentami naszej pracy. Aktualizując pod koniec zeszłego roku Politykę Gospodarczą wysłaliśmy ją do konsultacji do 86 podmiotów, od których otrzymaliśmy łącznie 208 uwag i sugestii. To dla nas bardzo istotne, że tego typu ważne dla Regionu dokumenty nie powstają w próżni, a w ścisłej współpracy z firmami. Teraz mamy COVID i wyjazdy na zagraniczne targi i misje są utrudnione. W zasadzie większość jest odwoływana lub odbywa się tylko zdalnie. W normalnych okolicznościach te instytucje pozwalają nam docierać do firm, które potem uczestniczą z nami w tych wydarzeniach promując własne produkty i przyczyniając się do promocji regionu.


Czy samorządy również podejmują inicjatywy gospodarcze? I jak wygląda współpraca samorządów z CIG?


-Władze wielu gmin tworzą parki przemysłowe. Sprzedają w drodze przetargu tereny inwestycyjne przedsiębiorcom, zarówno lokalnym, jak i zagranicznym. W większości gmin i powiatów Pomorza Zachodniego pracują osoby dedykowane obsłudze inwestora. CIG współpracuje z nimi, a także pomaga w rozwijaniu ich kompetencji realizując projekt „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego”. W ramach tego projektu szkolimy urzędników oraz pomagamy zinwentaryzować i wypromować ofertę inwestycyjną gmin i powiatów. W projekcie bierze udział ponad 60 jednostek samorządu terytorialnego z całego regionu.

Proszę jeszcze nakreślić dalsze Państwa plany na przyszłość…


– Dzięki realizacji projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego” już wkrótce zachodniopomorskie samorządy będą miały równe szanse w pozyskiwaniu inwestorów. Oczywiście nie zmienimy lokalizacji poszczególnych JST, ale poziom obsługi przedsiębiorców w urzędach będzie wyrównany. Niezależnie od ww. projektu Centrum Obsługi Inwestorów działające w CIG obsługuje kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych z całego świata. Pandemia tylko nieznacznie spowolniła aktywność inwestorów zagranicznych. W tym roku sfinalizujemy kilka z nich, w różnych częściach Pomorza Zachodniego.
Mamy nadzieję, że wkrótce światowa gospodarka zostanie odmrożona, do kalendarza wrócą imprezy targowe, które mimo prób, nigdy nie zostaną zastąpione przez wydarzenia on-line. Będziemy mogli wrócić do organizowania wyjazdowych misji dla firm oraz gościć zagranicznych przedsiębiorców zainteresowanych polskimi produktami.

Chciałbym zachęcić Państwa do obserwowania naszego profilu na Facebook’u „Pomorze Zachodnie otwarte na biznes”, gdzie na bieżąco informujemy o wszystkich naszych inicjatywach. Dodatkowo, dla inwestorów zagranicznych prowadzimy profil „Invest in West Pomerania”, gdzie staramy się pokazać nie tylko naszą aktywność, ale również przedstawić firmy, które zainwestowały w naszym regionie i są naszą najlepszą wizytówką.

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

Registration disabled