Szczecińscy przedsiębiorcy sięgają po pracowników z Ukrainy

ukraincy1Rekordowo niskie bezrobocie na Pomorzu Zachodnim i największa wśród województw dynamika spadku ilości osób bez pracy w Polsce zmusza zachodniopomorskich przedsiębiorców do poszukiwania pracowników na wschodzie Europy. 2016 r. był rekordowy również i pod tym względem, gdyż pracodawcy wydali ponad 55 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. To aż trzykrotny wzrost w stosunku do 2015 roku. Obcokrajowców najchętniej poszukiwała branża turystyczna i budownictwo. Najbardziej pożądani byli obywatele Ukrainy. Obcokrajowcy pomogli w obsłudze rekordowego sezonu turystycznego, coraz częściej znajdują zatrudnienie w parkach przemysłowych, ale na co dzień sprzedają również chleb w piekarniach. Prawie trzykrotny wzrost ilości oświadczeń wskazuje, że w niektórych branżach coraz trudniej o znalezienie rąk do pracy. 

Praca nie dłużej niż 6 miesięcy, bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę – takie możliwości oferuje tzw. uproszczona procedura oświadczeniowa, jedna z popularniejszych form pozyskiwania pracowników spoza Polski. Raport „Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku” przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, wskazuje że już od 2 lat w Zachodniopomorskiem wzrasta chęć krótkoterminowego (do 6 miesięcy) zatrudnienia obywateli Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, Gruzji i Armenii.

 

W 2016 roku w powiatowych urzędach pracy na Pomorzu Zachodnim złożono ponad 55 tys. takich oświadczeń (634 tys. w całej Polsce) wobec ponad 18 tys. w 2015 roku. Obcokrajowiec zamierzający podjąć pracę w Polsce, jest zobowiązany posiadać dokument pobytowy tj. wizę lub zezwolenie na zamieszkanie.
W ubiegłym roku, w momencie składania oświadczeń ten wymóg spełniał co trzeci cudzoziemiec. W rzeczywistości nie sposób jest więc oszacować ile osób znalazło zatrudnienie w Zachodniopomorskiem, ale badając oświadczenia można dostrzec pewne trendy.

 

Najchętniej po pracowników ze wschodu chcą sięgać przedsiębiorcy ze Szczecina (blisko 26 tys. oświadczeń), powiatu Goleniowskiego (blisko 6 tys. oświadczeń) i Koszalina (3,5 tys. oświadczeń). Zdecydowanie najbardziej poszukiwani są obywatele Ukrainy (96,4% zgłoszeń), dalej Białorusini (1,6%) i Mołdawianie (1,3%). Pracodawcy deklarowali głównie chęć zatrudnienia osób w wieku 26-40 lat (45,8%). Rąk do pracy ze wschodu najchętniej szukają firmy z sekcji „działalność w zakresie usług administrowanie i działalność wspierająca” (31% deklaracji), są to przeważnie agencje pracy tymczasowej. W dalszej kolejności obcokrajowców poszukuje branża budowlana (19,5% deklaracji, głównie ze Szczecina, Koszalina, Świnoujścia czy Polic), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (16,2%, m.in. z powiatu białogardzkiego, choszczeńskiego, drawskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego, goleniowskiego) i przetwórstwo przemysłowe (9,8% deklaracji, m.in. z powiatów goleniowskiego, choszczeńskiego, drawskiego, wałeckiego).

 

W blisko połowie oświadczeń pracodawcy wskazywali chęć zatrudnienia przy pracach prostych, jedna czwarta odnosiła się do robotników przemysłowych i rzemieślników. Jako najczęściej oferowaną formę zatrudnienia wskazywano umowę zlecenie (69,8%), a następnie umowę o pracę (15,7%) i umowę o dzieło (14,3%). Zdecydowana większość pracodawców (84,2%) chciała zatrudnić obcokrajowców na maksymalny okres dopuszczalny w oświadczeniu czyli od 3 do 6 miesięcy.

Jak zauważa Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, liczba złożonych oświadczeń wskazuje potrzeby zatrudnieniowe wśród zachodniopomorskich pracodawców oraz pokazuje problemy z pozyskaniem pracowników gotowych do podjęcia oferowanej przez nich pracy wśród polskich obywateli.

Registration disabled