Szkoły niemieckiego Koszalina

rynekkoszalinaJuż  XIX wiek przyniósł rozwkit profesjonalnego szkolnictwa w Koszalinie. Przy ulicy Grosse Papenstrasse ( obecnie Bolesława Chrobrego) zbudowano dwukondygnacyjny  budynek szkolny, stanowiący własność miejską i w dniu 1 paź­dziernika 1822 roku uroczyście przekazano do użytku szkoły. Gmach szkoły dość szybko okazał się za mały. Tak więc w roku 1849 zakupiono działkę budowlaną i w roku 1854 zbudowano przy ulicy Ringstrasse, późniejszy gmach szkoły dla dziewcząt.  Szkoła miała wówczas osiemnaście klas, zatrudniała osiemnastu nauczycieli i Iiczyła1280 uczniów. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych, rozwój szkoły  nabrał korzystnego rozmachu. W roku 1861 trzeba było utworzyć nowe sale lekcyjne przez dobudowanie trzeciej kondygnacji na starym budynku szkolnym/przy  Grosse Papenstrasse/.

W roku 1887 otwarto szkołę dla chłopców  w nowym budynku przy ulicy Moritzstarsse 9, ale ciasnota spowodowała  dobudowanie w 1913r. pół­nocnego skrzydła budynku.

Od 1 października 1924 roku Koszalin miał w pełni rozbudowane szkolnictwo, zgodnie z postanowieniami miejskich korporacji i zatwierdzoną przez urząd rejencji.

Po rozwiązaniu seminarium nauczycielskiego i zamknięciu zakładu dla głuchoniemych, w roku 1939 Koszalin posiadał następujące szkoły i zak­łady kształceniowe:
– Państwową Szkołę Wyższą dla chłopców /przedtem gimnazjum ze szkołą wyższą / przy ulicy Poststrasse 30 /dziś „Ekonomik”/,
– Szkołę Księżnej Bismarck /Miejska Szkoła Wyższa dla dziewcząt/ przy ulicy  Hildebrandtstrasse 1, /dziś Liceum im. St. Dubois/,
– Narodowo-Polityczny Zakład Kształceniowy /przedtem Stabila/ przy ulicy  Danzigerstrasse 86 / dziś Straż Graniczna/,
– Szkołę Średnią przy ulicy Adolf Hitler Strasse 51 / dziś SP Nr 1/,
– 1. Szkodę Gminną przy ulicy Moritzstrasse 9/ dziś Zespół Szkół Nr 2/.
– 3. Szkołę Gminną przy ulicy Moritzstrasse 9 / dziś Technikum Elektroniczne/,
– 2. Szkołę Gminną przy ulicy Ringstrasse 5 / dawna SP Nr2 ? dziś Zespół Szkół  Nr 4/.
– 4. Szkołę Gminną przy ulicy Schulstrasse 19 / dziś Pasaż Milenium/,
– 5. Szkołę Gminną przy ulicy Regierungstrasse 4/dziś nowe budynki przy ulicy gen.Wł. Andersa 2 – 6/,
– Szkołę Pomocnicza przy ulicy Badgasse 13 / dziś Ośrodek Szkolno-Wychowawczy/,
– Gospodarczą Szkołę Zawodową przy ulicy Regierungstrasse 4,
– Kupiecką Szkołę Zawodową przy ulicy Regierungsstrasse 4 / dziś nowe budynki przy ulicy gen. Wł. Andersa 2-6/.

 

Na podstawie Monografii Koszalina z 1966r.P.Schwenklera
Przełożył:   Józef Leitgeber
Opracował: Józef Sprutta

 

Więcej: www.przyjaciele.koszalin.pl 

Registration disabled