Tak powstawała Samochodówka

Foto: mat. prasowe szkoły

Zespół szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie to szkoła, znana bardziej jako Samochodówka. Jej historia rozpoczyna się dokładnie 1 października 1958 roku, kiedy to powołano Wydział Samochodowy dla pracujących w ramach Technikum Budowlanego w Koszalinie.

Wydział Samochodowy wówczas podlegał dyrekcji Technikum Budowlanego , kierowała Jadwiga Oborska. Szkoła nie dysponowała własnym lokalem a pierwsze zajęcia, dzięki uprzejmości ówczesnego dyrektora PKS , Zbigniewa Wróblewskiego, odbywały się w ich budynkach przy ulicy Zwycięstwa 6. Podczas pierwszego naboru uczyło się 80 uczniów w różnym wieku, których podzielono na klasy : pierwszą i drugą. Po czteroletniej nauce w szkole ,jako pierwsi przystąpili do matury.

Zarządzeniem Ministra Oświaty z 1959 roku została powołana samodzielna placówka oświatowa, czyli Technikum Samochodowe dla Pracujących. Jej dyrektorem został Borys Zawiałow. Oficjalne otwarcie nowo powstałej placówki odbyło się 1 września 1959 roku. Zaledwie rok później powstało dzienne Technikum Samochodowe oraz Szkoła Zawodowa. Dyrektorem został Ryszard Degórski a zajęcia odbywały się w części pomieszczeń Technikum Budowlanego przy ulicy Jedności 9. Szkoła nie posiadała własnej bazy warsztatowej , dlatego praktyczna nauka zawodu odbywała się w zakładach państwowych.

Miejsce do nauki i rozwoju

Rozwój motoryzacji sprzyjał zainteresowaniu zawodem kierowcy i mechanika. Na przełomie lat 1961 i 1962 powołano oddział Technikum Mechanicznego dla pracujących, gdzie kształcono mechaników oraz mechaników-kierowców. Utworzono też Zasadniczą Szkołę Dokształcającą dla pracowników PKS w systemie wieczorowym.

-Gdy powstał Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Koszalinie jego dyrektorem wybrano Stanisława Kocura. Dzięki staraniom kolejnych dyrektorów, jak i wydatnej pomocy władz miasta przy ulicy Mazurskiej 1 powstał wreszcie nowoczesny gmach naszej szkoły. Pierwsze zajęcia odbyły się w nim 1 lutego 1965 roku. – opowiada Piotr Sklenarski, nauczyciel.- Kolejnym ważnym rozdziałem historii szkoły był rok 1965, kiedy to stanowisko dyrektora obejmuje człowiek legenda, Janusz Wasiak i jest na stanowisku do 1998 roku.

Szkoła posiadała jeden z najnowocześniejszych torów kartingowych w Polsce oraz prężnie działające Koło Kartingowe. Z kartami wiąże się też opowieść o tym, jak w warsztatach szkolnych rozpoczęto produkcję, jak się później okazało jednego z najbardziej rozpoznawanego i znanego Karta KP -2. Pojazd ten rozsławił szkołę w świecie sportów motorowych. Już w latach 70-tych został opracowany i powstał kart o napędzie elektrycznym. W latach 70-tych warsztaty otrzymały też świadectwo autoryzacji,, przeglądów i napraw gwarancyjnych samochodów Fiat 126p. W 1967 roku nadano szkole imię Bolesława Chrobrego. Największym wydarzeniem tego okresu była ogólnopolska inauguracja roku szkolnego w 1968r. w Samochodówce, w której uczestniczył ówczesny Minister Oświaty Henryk Jabłoński.

Sukcesywnie Samochodówka wzbogacała się też o nowo wybudowany Internat i placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Schyłek lat 60-tych oraz lata 70-te to rozkwit szkoły. – W tym okresie w Koszalinie praktycznie liczyły się trzy szkoły : LO im. Dubois , Samochodówka oraz Budowlanka. Do szkoły organizowane były egzaminy wstępne i przyjmowani byli najlepsi. Wysoki poziom gwarantował dobre przygotowanie do podjęcia studiów. Wielu naszych absolwentów trafiało do politechnik i wyższych szkół inżynierskich oraz do uczelni humanistycznych, jak i seminariów -taka ciekawostka, mamy kilku księży wśród absolwentów.- tłumaczy Piotr Sklenarski.

Życie szkoły to nie tylko nauka. W szkole funkcjonowała mi.in. orkiestra dęta , zespół teatralny, koło turystyczno-krajoznawcze, taneczne, fotograficzne, żeglarskie, recytatorskie, kartingowe, płetwonurków, Dyskusyjny Klub Filmowy oraz zespół młodzieżowy ,,Oktany”. Z kolei lata 80-te i 90-te to okres modernizacji szkoły. Jak wspominają osoby związane z Samochodówką, dzięki działaniom dyrektora Janusza Wasiaka rozwinięto bazę dydaktyczną. Unowocześniono pracownie komputerowe, wybudowano drugą salę gimnastyczną, siłownię, przebudowano bibliotekę. Wybudowano nawet na dachu internatu obserwatorium astronomiczne!

Szkoła się rozwija

Od wielu działa przy placówce Szkolny Ośrodek Karier pomagając uczniom w rozwoju i ustaleniu ścieżki zawodowej. -W 2019 roku w naszej szkole odbyła się Ogólnopolska Konferencja Szkół Samochodowych na temat : ,,Przyszłość motoryzacji – inteligentne specjalizacje w kształceniu zawodowym’’. – opowiada obecny dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie, Tomasz Lampkowski. – Zespół Szkół nr 10 dziś to placówka pedagogiczna o wysokich standardach nauczania, o ugruntowanej pozycji i wieloletnich tradycjach w naszym mieście. Nasi absolwenci są poszukiwanymi pracownikami wysokiej klasy na obecnym rynku pracy.

Pracownik poszukiwany

Co zatem oferuje obecnie koszalińska Samochodówka jeśli chodzi o edukację i czy warto się tam kształcić? – Na przykład Technikum Samochodowe w zawodzie technik pojazdów samochodowych . Absolwent szkoły przygotowany jest do diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych, obsługiwania i naprawy samochodów, organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Program obejmuje także zajęcia z języka obcego zawodowego.- wyjaśnia dyrektor Lampkowski.

W szkole można nauczyć się też zawodu technik mechanik oraz technik spedytor. Ten ostatni kierunek dotyczy planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków, prowadzenia dokumentacji związanej z transportem i rozliczeniami, monitorowania przebiegiem procesu transportu. Co ciekawe, to kierunek godny polecenia także dla dziewcząt!

Ofertę uzupełnia jeszcze Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodach mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych i blacharz samochodowy. – Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Dzięki projektom wyposażono pracownie informatyczne w nowy sprzęt i oprogramowanie. Wyremontowano warsztaty i zmodernizowano pracownie spawalnictwa i blacharstwa. Pracownia Kształcenia Praktycznego i Pracownie Zawodowe są wyposażone w nowoczesny sprzęt odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy w nauczanych zawodach. Sprzęt pomiarowy znajdujący się w pracowniach umożliwia diagnostykę i regulację silników pojazdów samochodowych, zawieszenia oraz geometrii kół w systemie 3D. – opowiada dyrektor Lampkowski.

Zespół szkół nr 10 to miejsce gdzie historia łączy się ze współczesnością. Dla wielu absolwentów szkoły, Samochodówka byłą nie tylko miejscem nauki, ale poznaniem arkanów zawodu, w którym przepracowało się nierzadko całe życie.

Więcej o szkole: tutaj.

Tomasz Wojciechowski

Registration disabled