TPD- bo liczy się dobro dziecka

2qKoszaliński Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działa na kilku poziomach, wspierając rozwój, dojrzewanie i wychowanie dzieci. Prowadzi przedszkola dla najmłodszych, placówki wsparcia dziennego (tzw. ogniska) dla dzieci w wieku szkolnym i zajęcia edukacyjne dla rodziców, z którymi ściśle współpracuje dla dobra dzieci. TPD tworzy koła rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Towarzystwo zajmuje się także doradztwem rodzinnym, organizuje konferencje, prowadzi działalność wydawniczą, promocyjną i profilaktyczną, zatrudnia kilkadziesiąt osób – głównie pedagogów – i tworzy nowe miejsca pracy dla pedagogów w Koszalinie i regionie. 

Na Pomorzu Środkowym,TPD istnieje od 70 lat. Codziennie opiekuje się 650 dziećmi w przedszkolach i placówkach wsparcia dziennego. Zrzesza w kołach 1,3 tysiąca członków.
Koszaliński Oddział tworzą działacze, ludzie dobrej woli – prawnicy, lekarze, przedsiębiorcy, pedagodzy, nauczyciele, poświęcający swój czas, zdolności i możliwości dla dobra dzieci. Ponadto Oddział koszaliński w prowadzonych placówkach zatrudnia 101 osób bezpośrednio pracujących z dzieckiem i rodziną.

1q

Prezesem koszalińskiego TPD jest pedagog, doradca rodzinny, terapeuta, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowawca Henryk Zabrocki. Jest osobą znaną i cenioną.
Misję swoją TPD realizuje w oparciu o różne formy pracy, z czego najbardziej wymagającymi organizacyjnie są placówki wsparcia dziennego: ogniska (14), przedszkola (14), Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny, Punkt Poradnictwa Prawnego oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Starych Bielicach, która 1 lutego 2016 roku rozpoczęła działalność. Jednak to tylko część działań, jakie prowadzi TPD. Towarzystwo ma czterech Społecznych Rzeczników Dzieci, organizuje zajęcia integracyjne w postaci zawodów i olimpiad dziecięcych, sympozja i konferencje, fundusz socjalny dla zdolnych dzieci. Od stycznia 2016 roku, przy koszalińskim TPD działa – pierwsza w Polsce – Społeczna Rada Programowa TPD, zrzeszająca ludzi pragnących mieć bezpośredni wpływ na współczesny kształt organizacji. -Chcemy być organizacją coraz skuteczniejszą w realizacji swojej misji. A ludzie dobrej woli z zewnątrz wnoszą świeże spojrzenie, pomagają nam dostrzec nowe potrzeby dzieci i nowe możliwości ich zaspokojenia.- wyjaśnia Henryk Zabrocki.
Więcej o TPD tutaj: http://www.tpd24.pl/

Przekaż 1%

TPD już od kilkudziesięciu lat nie jest instytucją państwową, finansuje swoją działalność pisząc i realizując projekty i szukająć darczyńców, tak jak każda inna organizacja.
Warto korzystać z pomocy koszalińskiego TPD – im bardziej jest przydatne w lokalnej społeczności, tym łatwiej znajdzie sponsorów. Warto ofiarować TPD pieniądze lub dary rzeczowe – ubrania, zabawki, komputery, materiały budowlane. Warto wesprzeć TPD 1% swojego podatku na KRS 0000304626. Możesz mieć pewność, że Twoje dary zostaną zawsze wykorzystane dla dobra dzieci.

Registration disabled