“Uczelnia (nie)pełnosprawnym”

Osoby z niepełnosprawnościami są wokół nas. To ludzie tacy jak my, którym często jest potrzebna pomoc, o którą czasem boją się poprosić. Nasza uczelnia wychodzi z inicjatywą wsparcia dla nich. O tym, co robi Politechnika Koszalińska dla niepełnosprawnych, rozmawiamy z Pełnomocnikiem Rektora ds. osób niepełnosprawnych, Kornelią Matecką.

– Jak wygląda pomoc studentom niepełnosprawnym na Politechnice Koszalińskiej?

Pomoc studentom z niepełnosprawnością udzielana jest na wielu płaszczyznach, począwszy od wsparcia w zakresie stypendiów, transportu na uczelnię, dostosowania egzaminów aż po wsparcie psychologiczne czy pomoc w nauce zdalnej. Od niedawna na naszej uczelni funkcjonuje również Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością, które znajduje się w Kampusie przy ul. Śniadeckich. Aktualnie, w czasie pandemii, kiedy zajęcia odbywają się zdalnie, studenci zgłaszają się o pomoc drogą e-mailową tudzież telefonicznie, sygnalizując w ten sposób zaistniałe problemy. Staramy się indywidualne podchodzić do potrzeb studentów, szczególnie w tym trudnym czasie, kiedy relacje społeczne ulegają osłabieniu, a niekiedy pomocą dla studentów okazuje się po prostu rozmowa. Odnosząc się do podmiotowości, zostały również zorganizowane spotkania online ze studentami z niepełnosprawnością, podczas których omawiane były ich potrzeby oraz sugestie, które zostaną wzięte pod uwagę w tworzeniu nowych procedur normujących proces kształcenia osób z niepełnosprawnością na naszej uczelni.

-O jaką formę pomocy mogą się ubiegać niepełnosprawni studenci?

Studenci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o stypendium dla osób z niepełnosprawnością, ale również o wsparcie w postaci asystenta dydaktycznego, transportu pomiędzy obiektami uczelni a miejscem zamieszkania, dostosowanie metod zaliczenia egzaminów oraz wykonywania ćwiczeń na zajęciach, pomocy psychologicznej, doradztwa zawodowego czy też zakwaterowania w akademikach. Najczęściej wybieraną formą wsparcia przez Studentów jest pomoc finansowa w postaci stypendiów, usługi asystenta dydaktycznego a także możliwość dostosowania egzaminów do indywidualnych możliwości. Szczegółowy zakres pomocy jaki oferuje Politechnika Koszalińska znajduje się na stronie www.niepełnosprawni.tu.koszalin.pl . Polecam również śledzić stronę na Facebooku Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Politechniki Koszalińskiej, gdzie umieszczane są wszystkie aktualne informacje i wydarzenia.

– Ile projektów w sprawie osób niepełnosprawnych współtworzyła Politechnika Koszalińska?

Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Dostępna uczelnia-Politechnika Koszalińska”, dzięki któremu uczelnia ma możliwość jeszcze bardziej usprawnić proces kształcenia dla osób z niepełnosprawnością. Jest to pierwszy projekt, który Politechnika Koszalińska realizuje w związku z osobami z niepełnosprawnością – aczkolwiek warto zaznaczy, że jest to naprawdę projekt z przytupem, którego realizacja przewidziana jest aż na trzy lata, a jego efekty już możemy odczuć!

-Co Pani myśli o organizowaniu takich akcji?

Uważam, że inicjonowanie takich akcji jest świetnym pomysłem! Problemy zdrowotne nie uprawniają drugiego człowieka do bycia (nie)pełnowartościowym, który w swym przekonaniu musi odczuwać zależność w spełnianiu swoich celów życiowych. Każdy z Nas ma prawo do równego dostępu do wszystkich dóbr a tym bardziej do edukacji, do której staramy się dać równy dostęp oraz poczucie bezpieczeństwa w dążeniu do realizacji własnych planów zawodowych. Warto również zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt, którym jest integracja studentów z niepełnosprawnością z resztą społeczności akademickiej. Powielając stwierdzenie Arystotelesa, iż jesteśmy istotami społecznymi, możemy stwierdzić, że nawiązywanie więzi społecznych jest dla nas trochę jak tlen, który odpowiada za nasze codzienne funkcjonowanie, co sugeruje, że owe ujęcie w organizowanych przedsięwzięciach również nie może zostać przez nas pominięte. Osoby z niepełnosprawnością to osoby, które naprawdę potrafią osiągać wielkie cele i cieszyć się z małych rzeczy jak możliwość wyjścia na kawę, uczestniczenia w studenckich imprezach czy zwyczajnym spacerze i rozmowie o codzienności. A właśnie takie przedsięwzięcia jak projekt którego jesteśmy w trakcie realizacji, pozwoli nam na przełamywanie pewnych barier, stygmatyzacji, a przede wszystkim pozwoli o zadbanie i rozwój aspektów społecznych.

-Czy w najbliższym czasie będą jeszcze realizowane jakieś projekty?

Projekt „Dostępna uczelnia – Politechnika Koszalińska”, który aktualnie realizujemy, podzielony jest na dwa etapy – ścieżkę mini oraz ścieżkę midi. Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji ścieżki mini, natomiast w przyszłym roku planujemy wejść w ścieżkę midi, której realizacja zaplanowana jest na dwa lata. Jako że projekt Dostępna Uczelnia ma charakter permanentny, a także realizowany jest z myślą o przyszłości, myślę, że stale będziemy dążyć do usprawnienia procesu kształcenia na Politechnice Koszalińskiej poprzez różne przedsięwzięcia, gdzie brane są również pod uwagę inne projekty.

Rozmawiały: Michalina Pietrykowska i Angelika Bortniczuk

Registration disabled