Uczyć się synonim i defnicja

31.05.2024 | Synonimy

Słowo “uczyć się” odnosi się do procesu zdobywania wiedzy, umiejętności lub nawyków przez studiowanie, doświadczenie, obserwację, czy praktykę. To aktywność intelektualna i emocjonalna, która obejmuje przyswajanie nowych informacji, rozumienie i integrację ich z już posiadana wiedzą, a także rozwijanie zdolności do ich zastosowania w praktycznych sytuacjach.

Uczenie się jest dynamicznym procesem, który może zachodzić w różnych kontekstach, zarówno formalnych, jak szkoła czy kursy, jak i nieformalnych, takich jak samodzielne badania czy codzienne życie. To także podstawowy mechanizm rozwoju osobistego i adaptacji do zmieniającego się środowiska.

Synonimy słowa “uczyć się”

  • kształcić się
  • studiować
  • przyswajać
  • poznawać
  • doskonalić się
  • edukować się
  • zaznajamiać się
  • pogłębić wiedzę
  • rozwijać umiejętności
  • nabierać doświadczenia
Przeczytaj również:  Przedsiębiorstwo synonim i definicja
<a href="https://baltic.info.pl/author/arek/" target="_self">Arek Misiewicz</a>

Arek Misiewicz

Redaktor

Specjalizuję się w tematyce synonimów i subtelności języka polskiego. Jego pasja do językoznawstwa przejawia się w przystępnych tekstach, które pomogą lepiej zrozumieć i używać bogactwa synonimów w codziennej komunikacji.