Ulga termomodernizacyjna- czyli jak legalnie zmniejszyć swój podatek

Foto: Pxhere.com

Nieuchronnie zbliża się koniec roku, a to oznacza, że za moment przystąpimy do sporządzania swoich zeznań podatkowych. Czasy, kiedy mieliśmy do wyboru wiele ulg podatkowych już minęły, ale warto przypomnieć o istniejącej od 2019 r. uldze termomodernizacyjnej (art. 26h ustawy o PIT).

Czasu, aby ponieść wydatki, zostało już niewiele, ale jeśli planujemy na przykład montaż instalacji fotowoltaicznej, warto rozważyć wydatek teraz, by już za niespełna miesiąc wystąpić o zwrot podatku.

Ile można odliczyć?

Maksymalna kwota odliczenia to 53 000 zł, w przypadku małżonków, każde z nich ma do dyspozycji taką kwotę. Odliczenia dokonujemy od dochodu i prawo do ulgi przysługuje podatnikom rozliczającym się na formularzach PIT 36L, PIT 36, PIT 37 i PIT 28. To, ile zyskamy, zależy od tego wg jakiej stopy płacimy podatki. Podatnicy płacący podatek wg najwyższej stawki mogą zyskać aż 16.960 zł.

Nie ma znaczenia, czy wydamy pieniądze na jedno przedsięwzięcie termomodernizacyjne, czy na kilka, ulga będzie wynosiła 53 000 zł, co ważne, jeżeli przedsięwzięcie trwa nieco dłużej, musimy je zakończyć w ciągu 3 lat licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli natomiast wydaliśmy więcej niż wyniósł nasz dochód, ulgę możemy rozliczać przez kolejne 6 lat.

Kto ma prawo do ulgi?

Odliczenia może dokonać podatnik, jeśli poniósł wydatek (nie ma znaczenia czy zapłacił za niego z własnych środków, czy kredytem). Trzeba dysponować fakturą VAT za dostarczone towary, albo za wykonaną, choćby w części usługę. Warto zwrócić na to uwagę, na przykład przy podpisywaniu umów na panele fotowoltaiczne, niektóre firmy mają umowy podzielone na etapy. Wówczas nawet jeśli panele na naszym dachu pojawią się dopiero w nowym roku, nie ma przeszkód, by faktury były wystawione za poszczególne etapy, za projekt, za dostawę paneli.

Kolejnym warunkiem jaki należy spełnić, podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Nie ma ulgi na dopiero budowany dom.

Nie odliczymy wydatków , które zostały nam zwrócone, na przykład otrzymaliśmy dotację, a jeśli wcześniej dokonaliśmy odliczenia, a następnie zwrócono nam część wydatków, musimy je doliczyć do dochodów w roku, w którym otrzymaliśmy zwrot.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne, co to takiego?

Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych;

Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła;

Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków;

Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Po bardziej szczegółowe informacje można sięgnąć do wydanych przez Ministerstwo Finansów objaśnień podatkowych oraz wydanego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju rozporządzenia określającego wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, albo zasięgnąć porady doradcy podatkowego.

Jak uwzględnić ulgę w zeznaniu podatkowym?

W zależności od sposobu opodatkowania podatnika kwota odliczenia będzie musiała być uwzględniona w sekcji B załącznika PIT/O do zeznania PIT-37, PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 (w zależności od stosowanej przez podatnika formy opodatkowania).

Krystyna Waga

doradca podatkowy i właścicielka Kancelarii doradcy podatkowego Simplex

Registration disabled