Umorzenie subwencji finansowej

Niektóre przedsiębiorstwa nadal jeszcze składają wnioski o umorzenie subwencji finansowej, ale znaczna część od miesiąca czerwca otrzymuje pozytywne decyzje o umorzeniu (w całości lub w części) tej subwencji. Z niecierpliwością wszyscy oczekiwali na zapowiadane przez Ministerstwo Finansów zaniechanie poboru podatku dochodowego od umorzonych kwot.

I wreszcie w Dz. U. z 19 lipca 2021 r. pod poz. 1316 pojawiło się Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju.

Rozporządzenie obowiązuje od 20 lipca 2021 r. ale ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Oznacza to że firmy, które otrzymały decyzje o umorzeniu już w czerwcu nie zapłacą podatku dochodowego od umorzonych kwot.

Zaniechanie poboru podatku powoduje, że wydatki które zostały pokryte umorzoną subwencją pozostają w kosztach podatkowych (nie byłoby to możliwe, gdyby na przykład umorzone kwoty zostały zwolnione z podatku, wówczas należałoby też wyłączyć z kosztów poniesione wydatki pokryte subwencją).

Krystyna Waga, doradca podatkowy, właścicielka Kancelarii doradcy podatkowego Simplex w Koszalinie.

Foto autorki: Jakub Makarewicz

Registration disabled