Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Zainwestuj w Darłowie!

Miasto Darłowo to nie tylko wakacyjny wypoczynek, port, plaża, pozytywna energia i serdeczni ludzie. To także doskonałe miejsce do inwestycji. Choćby w zakup działek pod budowę hotelu, apartamentów, czy pensjonatu.

Czy to się opłaca? Jak najbardziej. Hotele i pensjonaty, apartamenty na wynajem powstają tu jak grzyby po deszczu, w planach jest też wielki i nowoczesny park rozrywki. W okresie wakacyjnym Darłowo i okolice odwiedza szacunkowo około 150 tysięcy turystów. To jeden z najlepszych wyników w kraju, świadczący o atrakcyjności Darłowa i można mieć pewność, że popularność Darłowa wśród turystów z Polski i zagranicy nie zmaleje, gdy minie pandemia koronawirusa. Dlatego inwestycja w Darłowie to dobry, komercyjny ruch, który zaowocuje na przyszłość.

Do nabycia jest pięć działek przy ul. Nadmorskiej od powierzchni od 1973 m2 do 2093 m2. Ulica Nadmorska położona jest w części Darłowa lubianej przez turystów, a część deptaku najczęściej wybierana do spacerów. Tam znajduje się najwięcej gastronomii i usług. Jest to teren o bardzo korzystnym, szerokim zapisie w MPZP dla przyszłego właściciela. Przeznaczenie to zabudowa apartamentowa, apartamentowo-mieszkalna, gastronomia, usługi podstawowe, usługi handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 50 m2, usługi zdrowia, odnowy biologicznej, dom opieki z lokalami mieszkalnymi, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi, usługi z zakresu sportu i rekreacji. Odległość od morza około 600 m w linii prostej. Z pewnością przyszły inwestor rozwinie atrakcyjną działalność. Ta zaś spowoduje że nie odgoni się od turystów, klientów.

Oto kilka informacji praktycznych, które mogą się przydać projektantom i inżynierom działającym na zlecenie inwestora: maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi do 40% powierzchni działki, wskaźnik intensywności zabudowy działki wynosi od 0,5 do 2,0.

Powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni działki. Inwestor może postawić od 2 do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, minimalna wysokość części budynku zlokalizowanej we frontowej linii zabudowy (tj. wzdłuż ulicy Nadmorskiej) – 3 kondygnacje. Wysokość budynku może wynosić od 8,0 do 15,0 m, w strefie o szerokości do 15,0 m od północno-zachodniej granicy terenu, maksymalna dopuszczalna wysokość budynku do 10,0 m z dopuszczeniem przekrycia w formie tarasów.

Dopuszcza się stosowanie dachów stromych z kalenicami równoległymi do obowiązującej linii zabudowy lub dachów płaskich. W przypadku dachów stromych ustala się: stosowanie dachów dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem facjatek i okien połaciowych,-kąt nachylenia od 20° do 35°, w przypadku dachów płaskich ustala się kąt nachylenia od 0° do 10°.

Wadium w wysokości 20 000,00 zł. należy wpłacić do dnia 18 stycznia 2021r, przetarg odbędzie się 26 stycznia 2021r. Cena za działkę wynosi 390 000,00 zł. netto.

Dla chętnych inwestorów czy developerów są także dostępne kolejne działki, tym razem przy ulicy Bursztynowej.

Ul. Bursztynowa to najwyżej zlokalizowany teren w mieście Darłowo, z najcenniejszymi widokami, gdzie już z poziomu parteru widać będzie morze.

Od strony morza na wysoczyźnie morenowej zostanie w przyszłości wybudowana publiczna promenada widokowa. Odległość od morza wynosi około 300 m w linii prostej. Atrakcyjne jest przeznaczenie terenu w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 11 MZ,U. Tereny nadają się doskonale na zabudowę obiektami hotelarskimi, apartamentowymi domami rekreacyjnymi, czy na usługi turystyczne.

Ostatnie działki w mieście Darłowo oraz w okolicy w pierwszej linii brzegowej!

Miasto Darłowo oferuje najbardziej atrakcyjne działki w cenach równie atrakcyjnych (około 400 zł. za m2) już nie spotykanych na terenach w pierwszej linii brzegowej:

  • nr 7/5, 5/2, 6/3, 3/3 obr 3 o powierzchni 2,3971 ha i cenie wywoławczej w przetargu wynoszącej 9 600 000,00 zł. netto. Wadium wymagane jest do dnia 9 lutego 2021r. w wysokości 480 000,00zł . Przetarg odbędzie się 18 lutego 2021r.
  • nr 5/13 obr 3 o powierzchni 1.2207 ha. cenie wywoławczej w przetargu wynoszącej 4 500 000,00 zł. netto. Wadium wymagane jest do dnia 9 lutego 2021r. w wysokości 225 000,00 zł . Przetarg odbędzie się 18 lutego 2021r.
  • nr 5/16, 2/26, 18/56, 12/10 obr 3 o powierzchni 9934 ha. cenie wywoławczej w przetargu wynoszącej 3 7 000,00 zł. netto. Wadium do dnia 9 lutego 2021r. w wysokości 185 000,00 zł . Przetarg odbędzie się 18 lutego 2021r.

Dla planowanej inwestycji należy wziąć pod uwagę zapisy MPZP które brzmią; powierzchnia zabudowy wynosi do 35 % powierzchni działki, ilość kondygnacji nadziemnych to maksymalnie 3, a wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12,5 m. Całość najlepiej zwieńczyć dachami wielospadowymi o kącie nachylenia 35°.

Pozostałe nieruchomości dostępne w przetargach to: działka nr 112/1 obr 3. (Powierzchnia działki wynosi 2053 m2. Cena w przetargu wynosi 800 000,00 zł. netto, trzeba wnieść wadium w kwocie 40 000,00 zł.), działka nr 112/2 obr 3. (Powierzchnia działki to 2256 m2. Przetarg ustalono na sumę 900 000,00 zł. netto, należy wnieść wadium w wysokości 45 000,00 zł.) i działka nr 112/3 obr 3. (Powierzchnia działki to 2116 m2. Przetarg ustalono na cenę 840 000,00 zł. netto, a wadium wynosi 42 000,00 zł.). Odległość od morza to tylko około 300 m w linii prostej.

Wszystkie działki mają zapewniony udział w drogach wewnętrznych. Tereny nadają się doskonale na zabudowę obiektami hotelarskimi, apartamentowymi domami rekreacyjnymi, czy na usługi turystyczne. Powierzchnia zabudowy może wynieść do 35 % powierzchni działki, a ilość kondygnacji nadziemnych – maksymalnie. 3, z czego trzecia w poddaszu. Wskaźnik intensywności zabudowy działki może wynieść maksymalnie 0,9, a wysokość zabudowy może osiągnąć 12,5 m. Dopuszczane są dachy wielospadowe o kącie nachylenia 35°.

Przetarg zaplanowano już na 9 marca, a wpłata wadium wymagana jest do dnia 1 marca b.r. zatem trzeba się spieszyć!

To nie wszystkie działki, gdyż warto zastanowić się jeszcze nad następującymi lokalizacjami: działka nr 18/64 obr 3. (Powierzchnia działki to 2009 m2, przetarg ustalono na kwotę 800 000,00 zł. netto, a wadium wynosi 40 000,00 zł), działka nr 18/65 obr 3. (Powierzchnia działki wynosi 2634 m2, cena podana w przetargu to 1 050 000,00 zł. netto, wadium wynosi 55 000,00 zł.), działka nr 18/66 obr 3. (Powierzchnia działki to 2893 m2. Cena przetargu to 1 150 000,00 zł. netto, wadium ustalono na kwotę 60 000,00 zł.), działka nr 18/67 obr 3. (Powierzchnia działki wynosi 2627 m2, przetarg to cena wynosząca 1 050 000,00 zł. netto, wadium wynosi 55 000,00 zł.). Odległość od morza około 300 m w linii prostej.

Jak można zagospodarować te działki? Zabudować obiektami hotelarskimi, lub apartamentami. W obiektach hotelarskich dopuszcza się pomieszczenia mieszkalne o powierzchni do 120 m2, więc goście będą mieli dużo przestrzeni i komfortu. Powierzchnia zabudowy może wynieść do 45 % powierzchni działki, ilość kondygnacji nadziemnych – max. 3, w tym trzecia w poddaszu. Wskaźnik intensywności zabudowy działki to max. 0,9, a wysokość zabudowy może wynieść do 12,5 m. Dozwolone są dachy wielospadowe o kącie nachylenia od 35o do 45°.

Tu również ustalono datę przetargu na 9 marca. Wadium należy natomiast wpłacić do 1 marca b.r.

Jak widać, oferta inwestycyjna miasta Darłowa jest przeogromna.

Warto zobaczyć również informacje o ogłaszanych przetargach dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Pomocą służy także Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania: Pani Anna Kostrzewa oraz Pani Kinga Grzelakowska , e-mail: nieruchmości@darlowo.pl tel.: +48 94 314 22 23 (do 26) wew. 208 lub 236.

Tomasz Wojciechowski

Registration disabled