Zainwestuj w Darłowie!

Miasto Darłowo to nie tylko wakacyjny wypoczynek, port, plaża, pozytywna energia i serdeczni ludzie. To także doskonałe miejsce do inwestycji. Choćby w zakup działek pod budowę hotelu, apartamentów, czy pensjonatu.

Czy to się opłaca? Jak najbardziej. Hotele i pensjonaty, apartamenty na wynajem powstają tu jak grzyby po deszczu, w planach jest też wielki i nowoczesny park rozrywki. W okresie wakacyjnym Darłowo i okolice odwiedza szacunkowo około 150 tysięcy turystów. To jeden z najlepszych wyników w kraju, świadczący o atrakcyjności Darłowa i można mieć pewność, że popularność Darłowa wśród turystów z Polski i zagranicy nie zmaleje, gdy minie pandemia koronawirusa. Dlatego inwestycja w Darłowie to dobry, komercyjny ruch, który zaowocuje na przyszłość.

Do nabycia będą już niebawem działki przy ul. Nadmorskiej od powierzchni od 1973 m2 do 2093 m2. Ulica Nadmorska położona jest w części Darłowa lubianej przez turystów, a część deptaku najczęściej wybierana do spacerów. Tam znajduje się najwięcej gastronomii i usług. Jest to teren o bardzo korzystnym, szerokim zapisie w MPZP dla przyszłego właściciela.
Przeznaczenie to zabudowa apartamentowa, apartamentowo-mieszkalna, gastronomia, usługi podstawowe, usługi handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 50 m2, usługi zdrowia, odnowy biologicznej, dom opieki z lokalami mieszkalnymi, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi, usługi z zakresu sportu i rekreacji. Odległość od morza około 600 m w linii prostej. Z pewnością przyszły inwestor rozwinie atrakcyjną działalność. Ta zaś spowoduje że nie odgoni się od turystów, klientów.

Oto kilka informacji praktycznych, które mogą się przydać projektantom i inżynierom działającym na zlecenie inwestora: maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi do 40% powierzchni działki, wskaźnik intensywności zabudowy działki wynosi od 0,5 do 2,0.

Powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni działki. Inwestor może postawić od 2 do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, minimalna wysokość części budynku zlokalizowanej we frontowej linii zabudowy (tj. wzdłuż ulicy Nadmorskiej) – 3 kondygnacje. Wysokość budynku może wynosić od 8,0 do 15,0 m, w strefie o szerokości do 15,0 m od północno-zachodniej granicy terenu, maksymalna dopuszczalna wysokość budynku do 10,0 m z dopuszczeniem przekrycia w formie tarasów.

Dopuszcza się stosowanie dachów stromych z kalenicami równoległymi do obowiązującej linii zabudowy lub dachów płaskich. W przypadku dachów stromych ustala się: stosowanie dachów dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem facjatek i okien połaciowych,-kąt nachylenia od 20° do 35°, w przypadku dachów płaskich ustala się kąt nachylenia od 0° do 10°.

Dla chętnych inwestorów czy developerów są także dostępne kolejne działki, tym razem przy ulicy Bursztynowej.

Ul. Bursztynowa to najwyżej zlokalizowany teren w mieście Darłowo, z najcenniejszymi widokami, gdzie już z poziomu parteru widać będzie morze.

Od strony morza na wysoczyźnie morenowej zostanie w przyszłości wybudowana publiczna promenada widokowa. Odległość od morza wynosi około 300 m w linii prostej. Atrakcyjne jest przeznaczenie terenu w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 11 MZ,U. Tereny nadają się doskonale na zabudowę obiektami hotelarskimi, apartamentowymi domami rekreacyjnymi, czy na usługi turystyczne.

Ostatnie działki w mieście Darłowo oraz w okolicy w pierwszej linii brzegowej!

Miasto Darłowo oferuje najbardziej atrakcyjne działki w cenach równie atrakcyjnych (około 400 zł. za m2) już nie spotykanych na terenach w pierwszej linii brzegowej:

  • nr 7/5, 5/2, 6/3, 3/3 obr 3 o powierzchni 2,3971 ha i cenie wywoławczej w przetargu wynoszącej 9 600 000,00 zł. netto. Wadium wymagane jest do dnia 9 lutego 2021r. w wysokości 480 000,00zł . Przetarg odbędzie się 18 lutego 2021r.
  • nr 5/13 obr 3 o powierzchni 1.2207 ha. cenie wywoławczej w przetargu wynoszącej 4 500 000,00 zł. netto. Wadium wymagane jest do dnia 9 lutego 2021r. w wysokości 225 000,00 zł . Przetarg odbędzie się 18 lutego 2021r.
  • nr 5/16, 2/26, 18/56, 12/10 obr 3 o powierzchni 9934 ha. cenie wywoławczej w przetargu wynoszącej 3 7 000,00 zł. netto. Wadium do dnia 9 lutego 2021r. w wysokości 185 000,00 zł . Przetarg odbędzie się 18 lutego 2021r.

Dla planowanej inwestycji należy wziąć pod uwagę zapisy MPZP które brzmią; powierzchnia zabudowy wynosi do 35 % powierzchni działki, ilość kondygnacji nadziemnych to maksymalnie 3, a wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12,5 m. Całość najlepiej zwieńczyć dachami wielospadowymi o kącie nachylenia 35°.

Pozostałe nieruchomości dostępne w przetargach to: działka nr 112/1 obr 3. (Powierzchnia działki wynosi 2053 m2. Cena w przetargu wynosi 800 000,00 zł. netto, trzeba wnieść wadium w kwocie 40 000,00 zł.), działka nr 112/2 obr 3. (Powierzchnia działki to 2256 m2. Przetarg ustalono na sumę 900 000,00 zł. netto, należy wnieść wadium w wysokości 45 000,00 zł.) i działka nr 112/3 obr 3. (Powierzchnia działki to 2116 m2. Przetarg ustalono na cenę 840 000,00 zł. netto, a wadium wynosi 42 000,00 zł.). Odległość od morza to tylko około 300 m w linii prostej.

Wszystkie działki mają zapewniony udział w drogach wewnętrznych. Tereny nadają się doskonale na zabudowę obiektami hotelarskimi, apartamentowymi domami rekreacyjnymi, czy na usługi turystyczne. Powierzchnia zabudowy może wynieść do 35 % powierzchni działki, a ilość kondygnacji nadziemnych – maksymalnie. 3, z czego trzecia w poddaszu. Wskaźnik intensywności zabudowy działki może wynieść maksymalnie 0,9, a wysokość zabudowy może osiągnąć 12,5 m. Dopuszczane są dachy wielospadowe o kącie nachylenia 35°.

Przetarg zaplanowano już na 9 marca, a wpłata wadium wymagana jest do dnia 1 marca b.r. zatem trzeba się spieszyć!

To nie wszystkie działki, gdyż warto zastanowić się jeszcze nad następującymi lokalizacjami: działka nr 18/64 obr 3. (Powierzchnia działki to 2009 m2, przetarg ustalono na kwotę 800 000,00 zł. netto, a wadium wynosi 40 000,00 zł), działka nr 18/65 obr 3. (Powierzchnia działki wynosi 2634 m2, cena podana w przetargu to 1 050 000,00 zł. netto, wadium wynosi 55 000,00 zł.), działka nr 18/66 obr 3. (Powierzchnia działki to 2893 m2. Cena przetargu to 1 150 000,00 zł. netto, wadium ustalono na kwotę 60 000,00 zł.), działka nr 18/67 obr 3. (Powierzchnia działki wynosi 2627 m2, przetarg to cena wynosząca 1 050 000,00 zł. netto, wadium wynosi 55 000,00 zł.). Odległość od morza około 300 m w linii prostej.

Jak można zagospodarować te działki? Zabudować obiektami hotelarskimi, lub apartamentami. W obiektach hotelarskich dopuszcza się pomieszczenia mieszkalne o powierzchni do 120 m2, więc goście będą mieli dużo przestrzeni i komfortu. Powierzchnia zabudowy może wynieść do 45 % powierzchni działki, ilość kondygnacji nadziemnych – max. 3, w tym trzecia w poddaszu. Wskaźnik intensywności zabudowy działki to max. 0,9, a wysokość zabudowy może wynieść do 12,5 m. Dozwolone są dachy wielospadowe o kącie nachylenia od 35o do 45°.

Tu również ustalono datę przetargu na 9 marca. Wadium należy natomiast wpłacić do 1 marca b.r.

Jak widać, oferta inwestycyjna miasta Darłowa jest przeogromna.

Warto zobaczyć również informacje o ogłaszanych przetargach dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Pomocą służy także Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania: Pani Anna Kostrzewa oraz Pani Kinga Grzelakowska , e-mail: nieruchmości@darlowo.pl tel.: +48 94 314 22 23 (do 26) wew. 208 lub 236.

Tomasz Wojciechowski

Registration disabled