Zapraszamy na seminaria dla biznesu!

Fotolia 46037201 Subscription Monthly XLPoznaj Polską Strefę Inwestycji i uzyskaj ulgi podatkowe – SEMINARIA BIZNESOWE w Koszalinie i Karlinie!
Trwa rekrutacja na spotkania dla przedsiębiorców i samorządów, które odbędą się w Koszalinie i Karlinie. To doskonała okazja, aby poznać rządowy program Polska Strefa Inwestycji i dowiedzieć się na jakiej zasadzie można uzyskać zwolnienia w podatku dochodowym. Od czerwca każdy przedsiębiorca może sk

orzystać z zachęt podatkowych, które dostępne są na terenie całej Polski, w każdej gminie, niezależnie od statusu własności gruntu (nieruchomości JST, Skarbu Państwa, prywatne). Jeżeli chcesz wiedzieć, czy Twoja firma może oszczędzić na podatku dochodowym, przyjdź na spotkanie.

logaparrKoszalin

Termin: 9 października 2018r. godz. 10:00-12:30
Miejsce: City Box Koszalin, Rynek Staromiejski 14
Rejestracja: do dnia 5 października przez adres: promocja@parr.slupsk.pl
https://sse.slupsk.pl/images/kombo/Aktualnosci/2018/Deloitte%20szkolenia/2018.10.09%20Zaproszenie%20Koszalin.pdf

Słupsk
Termin: 16 października 2018r., godz. 10:00 – 14:00
Miejsce: Słupski Inkubator Technologiczny
Rejestracja: do dnia 12 października przez adres: promocja@parr.slupsk.pl
LINK: https://sse.slupsk.pl/images/kombo/Aktualnosci/2018/Deloitte%20szkolenia/2018.10.16_Zaproszenie_Slupsk.pdf

Karlino
Termin: 17 października 2018r., godz. 10:00 – 12:30
Miejsce: Homanit Arena Regionalne Centrum Turystyki i Sportu
Rejestracja: do dnia 12 października przez adres promocja@parr.slupsk.pl
LINK: https://sse.slupsk.pl/images/kombo/Aktualnosci/2018/Deloitte%20szkolenia/2018.10.17%20Zaproszenie%20Karlino.pdf

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest rejestracja udziału.
Serdecznie zapraszamy!

 

logo SSSEpl 300dpiInwestuj z nami w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w 16 powiatach!

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna – już teraz w każdej gminie Pomorza Środkowego. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji wg nowych zasad.
W dniu 4 września 2018r. opublikowano rozporządzenia wykonawcze do uchwalonej w czerwcu br. ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Dzięki temu cała Polska stała się jedną specjalną strefą ekonomiczną tzw. Polską Strefą Inwestycji. Czternastu spółkom zarządzającym SSE przypisano geograficzne obszary działania. Zdefiniowano także zasady i kryteria udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.
Na jakim obszarze działa teraz Słupska SSE?
Słupska SSE obejmuje swym zasięgiem 16 powiatów Pomorza Środkowego, a Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która zarządza Słupską Strefą, staje się regionalnym punktem kontaktowym zarówno dla przedsiębiorców, zainteresowanych uzyskaniem decyzji o wsparciu na realizację nowych inwestycji oraz gmin działających na terenie tych powiatów.

2018.09.04 Strefy wpływów i tereny inwestycyjne w SSSEDecyzja o wsparciu będzie umożliwiała przedsiębiorcom ubieganie się o zwolnienie w podatku dochodowym. Decyzja będzie wydawana na okres od 10 do 15 lat, w zależności od lokalizacji inwestycji. Maksymalny 15-letni okres będzie udzielany także dla inwestycji realizowanych na terenie dotychczasowych podstref (objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej wg ustawy o SSE z 1994r.).
Warunkiem uzyskania decyzji będzie spełnienie przez przedsiębiorców kryteriów ilościowych (uzależnionych od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji) oraz kryteriów jakościowych.
Kryteria ilościowe będą określały minimalne koszty inwestycji, których wysokość uzależniona będzie od stopy bezrobocia w danym powiecie (w porównaniu do przeciętnej stopy bezrobocia kraju), wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju inwestycji (sektora usług lub sektora przemysłowego). Mikro, małe i średnie firmy oraz inwestycje z sektora nowoczesnych usług będą mogły liczyć na obniżenie kryterium ilościowego od 80 do 98%.

Kryteria jakościowe będą różne w zależności od rodzaju inwestycji, maksymalnie będzie można otrzymać za ich spełnienie 10 punktów. Podstawowe kryteria jakościowe to kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego. Każde z tych kryteriów podstawowych dzieli się na kryteria szczegółowe. Żeby otrzymać decyzję o wsparciu trzeba będzie uzyskać łącznie od 4 do 6 punktów, w zależności od lokalizacji inwestycji, ale nie mniej niż jeden punkt w ramach każdego z dwóch kryteriów podstawowych.

Przedsiębiorcy z regionu Pomorza Środkowego zainteresowani uzyskaniem wsparcia na nowe inwestycje mogą zwrócić się do Słupskiej SSE w celu analizy czy ich projekt inwestycyjny wpisuje się w ramy rządowego programu Polskiej Strefy Inwestycji. Ponadto, w najbliższych tygodniach PARR S.A. z partnerami merytorycznymi zorganizuje w regionie cykl spotkań dla przedsiębiorców, podczas których przedstawione zostaną nowe zasady udzielania wsparcia.

Zapraszamy przedsiębiorców i samorządy do współpracy z nami!

 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Zespół ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów
tel. 59 840 11 73
promocja@parr.slupsk.pl
www.sse.slupsk.pl

Registration disabled