Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Zniesienie ograniczeń

INFO1Od dnia 20 kwietnia zostanie wprowadzony pierwszy etap znoszenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.
Zmiany będą obejmować:
– w sklepach do 100 m2 – 4 osoby na jedno stanowisko kasowe
– w sklepach powyżej 100 m2 – jedna osoba na 15 m2 powierzchni
– limit osób, które mogą uczestniczyć w mszach i obrzędach religijnych to 1 osoba na 15 m2
– dalszy zakaz korzystania z placów zabaw
– wstęp do lasów i parków oraz rekreacja są dozwolone (bieganie, jazda na rowerze)
– osoby powyżej 13 r.ż. będą mogły poruszać się bez opieki osoby dorosłej.

Należy pamiętać o zachowaniu dystansu i noszeniu maseczki w miejscach publicznych.

Registration disabled